Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt

1001 Pt-ACTH-R1

Osatutkimukset

S -Korsol

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoimintaepäily aikuisilla. Lapsilla tulisi käyttää tutkimusta 10645 Pt-ACTH-R8.

Esivalmistelu

Tutkimus pyritään tekemään aamulla (esim. klo 8-10). Prednisoloni ja eräät muut kortikosteroidit häiritsevät kortisolin määritystä. Mikäli kortikosteroidihoitoa ei voi keskeyttää, tulisi siirtyä deksametasoniin.

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Suoritus

Kaikki näytteet otetaan osastolla. Verinäytteet ottaa näytteenottaja, tetrakosaktidi-injektion antaa osaston hoitaja.

Aluksi otetaan 0 min verinäyte (0-näyte). Sitten välittömästi annetaan injektiona synteettistä ACTH tetrakosaktidia 250 µg i.v. Verinäytteet otetaan 30 ja 60 min kuluttua injektiosta. Huom: Lapsilla tulisi käyttää tutkimusta 10645 Pt-ACTH-R8.

Näytteen käsittelyohjeet

S-Korsol: 1 (0,3) ml seerumia. Säilyvyys: +20 C 1 vrk, +4 C 3 vrk, -20 C kuukausia.

Tekotiheys

S-Korsol arkipäivisin

Tulkinta

Normaalisti S-Korsol:n peruspitoisuus on yli 100 nmol/l ja se suurenee kokeen aikana yli pitoisuuden 500 nmol/l. Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa vaste puuttuu ja sekundaarisessa se on heikentynyt tai normaali.

Kirjallisuusviite

Gonzalbez J ym. Establishment of reference values for standard dose short synacthen test (250 microgram), low dose short synacthen test (1 microgram) and insulin tolerance test for assessment of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in normal subjects. Clin Endocrinol (Oxf). 2000 53:199-204.