Tutkimusohjekirja (Pohjois-Pohjanmaa)

NordLab testauslaboratorio

NordLab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T113). Laatujärjestelmämme noudattaa standardia SFS-EN ISO 15189:2013. Luettelo voimassa olevista akkreditoiduista tutkimuksista ja toimipaikoista on FINAS:in internetsivuilla (T113).


Takaisin ylös

A

A-laktalbumiini (f76, natiivi, nBos d 4), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LakalbE, 11960
A-vitamiini, plasmasta, paastotilassa
fP-A-Vit, 1114
Aavikkohiiren epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AavhepE, 7028
ABL-geenin T315I-mutaation osoitus, luuytimestä
Bm-ABL315, 11242
ABL-geenin T315I-mutaation osoitus, verestä
B -ABL315, 11241
ABO+COO, napaveri sikiöstä
uE-ABO+COO, 10995
ABORh + Coombp, napaverestä, punasoluista
E -ABO+COO, 10455
Acanthamoeba, viljely
-AcantVi, 1808
Acarus siro, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ASiroE, 7107
ACTH-koe, lyhyt, lasten hypokortisolismin osoittaminen
Pt-ACTH-R8, 10645
Adalimumabi pitoisuusmääritys, seerumista
S -Adalimu, 11091
Adalimumabi vasta-ainemääritys, seerumista
S -AdaliAb, 11092
ADAMTS13, aktiivisuus, plasmasta
P -ADAM13, 11081
Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-ADA, 3661
Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä
Pf-ADA, 3662
Adenosiinideaminaasi, punktionesteestä
Af-ADA, 2990
Adenosiinideaminaasi, seerumista
S -ADA, 2991
Adenovirus, nukleiinihapon osoitus
-AdenNhO, 4897
Adrenaliini + noradrenaliini, plasmasta
P -AdrNor, 2993
Adrenaliini + noradrenaliini, vuorokausivirtsasta
dU-AdrNor, 1019
Adrenokortikotropiini, plasmasta
P -ACTH, 1020
Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt
Pt-ACTH-R1, 1001
Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe
Pt-CRH-R, 3132
Akvaporiini 4, vasta-aineet , seerumista
S -Aqp4Ab, 6099
Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta
P -ALAT, 1024
Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Alb, 1027
Albumiini, askitesnesteestä
As-Alb, 3133
Albumiini, keräysvirtsasta
cU-Alb, 3557
Albumiini, plasmasta
P -Alb, 4586
Albumiini, pleuranesteestä
Pf-Alb, 3340
Albumiini, vuorokausivirtsasta
dU-Alb, 3134
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
U -AlbKre, 4511
Aldolaasi, seerumista
S -Aldol, 1032
Aldosteroni, seerumista
S -Aldos, 1034
Aldosteroni, vuorokausivirtsasta
dU-Aldos, 1033
Alfa-1-antitrypsiini, seerumista
S -Antitry, 1038
Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta
F -Antitry, 3341
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä
B -AtryTyD, 4500
Alfa-1-fetoproteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-AFP, 11495
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä
Am-AFP, 1039
Alfa-1-fetoproteiini, punktionesteestä
Af-AFP, 10714
Alfa-1-fetoproteiini, seerumista
S -AFP, 1040
Alfa-1-mikroglobuliini, kertavirtsa, virtsasta
U -A1Miglo, 4757
Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta
cU-A1Miglo, 4755
Alfa-fukosidaasi, verestä
B -AFukos, 11377
Alfa-galaktosidaasi, verestä
B -AGalak, 11378
Alfa-glukosidaasi, verestä
B -AGlukos, 11379
Alfa-iduronidaasi, verestä
B -Aidur, 11385
Alfa-mannosidaasi, verestä
B -AMan, 11380
Alfa-talassemia, DNA-tutkimus, kudoksesta
Ts-HBA-D, 11310
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista
S -AFOS-Is, 1048
Alkalinen fosfataasi, plasmasta
P -AFOS, 4587
Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AllIgE, 3836
Allergeeni, IgE-vasta-aineet, erikoistekniikalla, seerumista
S -IgE-Et, 10674
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla, seerumista
S -IgESiru, 11076
Allopurinoli-yliherkkyys, HLA-assosiaatio, DNA-tutkimus, verestä
B -HLAAllo, 6207
Alternaria alternata, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AltAltE, 7112
Alumiini, seerumista
S -Al, 2998
Alumiini, virtsasta
U -Al, 3921
Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiainetutkimukset selkäydinnesteestä
Li-Alzheim, 12044
Ameeba, vasta-aineet, seerumista
S -AmebAb, 1053
Ameeba, värjäys (trofozoiitit)
-AmebVr, 4088
Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta
U -AmfetCt, 1810
AMFETAMIINI, enantiomeerit (D- ja L-muotojen erittely), virtsasta
U -Amf-ena, 11944
Amfetamiinin ja metyyliamfetamiinin enantiomeerien erittely, virtsasta
U -AmfeKir, 11743
Amfifysiini, vasta-aineet, likvorista
Li-AmfiAb, 6623
Amfifysiini, vasta-aineet, seerumista
S -AmfiAb, 6624
Amikasiini, seerumista
S -AMI, 3000
Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Aminoh, 1059
Aminohapot, plasmasta
P -Aminoh, 1061
Aminohapot, virtsasta
U -Aminoh, 1062
Amisulpridi, seerumista
S -Amisul, 11403
Amitriptyliini, seerumista
S -Amitrip, 1068
Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa
fP-NH4-Ion, 1071
Amoksisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmoksE, 7135
Ampiainen, rekombinantti (rVes v 5, i209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rVesv5E, 7353
Ampiaisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmpmyrE, 7130
Ampiaisen myrkky, rekombinantti (rVes v 1 Phospholipase A1, i211), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rVesv1E, 7354
Ampiaisenmyrkkykomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmpPakE, 11958
Ampisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AmpisE, 7136
Amylaasi, askitesnesteestä
As-Amyl, 1074
Amylaasi, eritteestä
Se-Amyl, 1079
Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta
P -AmylP, 4590
Amylaasi, isoentsyymit, seerumista
S -Amyl-Is, 1083
Amylaasi, isoentsyymit, virtsasta
U -Amyl-Is, 1084
Amylaasi, plasmasta
P -Amyl, 4589
Amylaasi, pleuranesteestä
Pf-Amyl, 3141
Amylaasi, punktionesteestä
Af-Amyl, 1073
Amylaasi, virtsasta
U -Amyl, 1080
Amylaasi, vuorokausivirtsasta
dU-Amyl, 1075
Amyloidi, A-proteiini, seerumista
S -AA, 3143
Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), SOD1-geenin sekvensointi, verestä
B -SOD1-D, 11789
Ananas, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AnanasE, 7052
Anaplasma, IgG vasta-aineet, seerumista
S -AnplAbG, 6076
Androstendioni, seerumista
S -ADIONI, 1085
Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä
B -AS-D, 4288
Angelmanin oireyhtymä, UBE3A-geenin mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä
B -UBE3A-D, 10262
Angelmanin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä
B -ASUPD-D, 10261
Angiostrongylus, vasta-aineet, seerumista
S -AngiAb, 6627
Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-ACE, 3426
Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä
As-ACE, 4090
Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä
Pf-ACE, 3440
Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa
fS-ACE, 1092
Anisakis, vasta-aineet, seerumista
S -AnisAb, 1813
Anti-Muller-hormoni, seerumista
S -AMH, 6310
Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X), plasmasta
P -AntiFXa, 3828
Antistafylolysiini, vasta-aineet, seerumista
S -ASTA, 1100
Antistreptolysiini, vasta-aineet, seerumista
S -AST, 1101
Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta
P -AT3Ag, 4377
Antitrombiini III, plasmasta
P -AT3, 1103
APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä
B -APECED, 4641
Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus, verestä
B -ApoE-D, 4092
Appelsiini, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AppelsE, 7053
Aripipratsoli, seerumista
S -Aripi, 6150
Arseeni, epäorgaaninen, virtsasta
U -As-i, 1734
Aryylisulfataasi B, verestä
B -Aryls-B, 11386
Asetoniaineet (kval), seerumista
S -Keto-O, 1121
Asetoniaineet(kval), virtsasta
U -Keto-O, 1122
Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista
S -AChR-Ab, 3427
Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta
P -ASAT, 4591
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-AGU-D, 3775
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, verestä
B -AGU-D, 3772
Aspartylglukosaminidaasigeenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -AGU1-D, 10688
Aspergillus fumigatus, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AspFumE, 7114
Aspergillus, antigeeni
-AspeAg, 6004
Aspergillus, antigeeni
S -AspeAg, 1816
Aureobasidium pullulans, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AurPulE, 7118
Avokado, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -AvokadE, 7054
Takaisin ylös

B

B -Aineenvaihduntasairaudet, NGS-geenipaneelitutkimus
B -METAB-D, 11870
B -Aortta- ja sidekudossairaudet, NGS-geenipaneelitutkimus
B -AORTS-D, 11871
B -Aryylisulfataasi A
B -Aryls-A, 11899
B -Asyylikarnitiini
B -Asyykar, 6422
B -Bakteeri, viljely Ebola
B -BaktviE, 8051
B -DNA-varten, veritäplänäyte
B -DNA-DBS, 11705
B -Fenyyliketonuria-seulonta
B -PKU-seu, 11455
B -Globotriaosyylisfingosiini
B -LysoGL3, 11475
B -Immuunivajavuus, laaja NGS-geenipaneelitutkimus
B -PID-D, 11830
B -Jo tehdyn geenipaneelitutkimuksen laajentaminen koko eksomin tutkimukseksi
B -LAAJA-D, 11876
B -Kehityshäiriöihin liittyvät sairaudet, NGS-paneelitutkimus
B -DDG2P-D, 11873
B -Keuhkofibroosi, NGS-geenipaneelitutkimus
B -KEFIB-D, 11872
B -Kitotriosidaasi
B -Kitotri, 11826
B -Koko eksomi (WES) tutkimus
B -WES-D, 11827
B -Koko eksomi trio (WES) tutkimus
B -WESTR-D, 11831
B -Kuulovika, laaja, NGS-geenipaneelitutkimus
B -OTOL-D, 11829
B -Laktaatti, päivystystutkimus
B -LaktTeh, 10303
B -MTHFR geenin variaatio (677C>T), DNA-tutkimus
B -MTHFR-D, 6031
B -NGS-tutkimuksen koko eksomin uudelleenanalyysi, verestä
B -UAWES-D, 11943
B -NGS-tutkimuksessa aiemmin todetun VUS-variantin uudelleenanalyysi
B -UAVUS-D, 11877
B -Omavalintainen NGS-paneelitutkimus
B -NGSOV-D, 11869
B -Perinnöllinen maha-suolistosyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus
B -GICAN-D, 11864
B -Perinnöllinen paksu- ja peräsuolisyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus
B -CRCAN-D, 11865
B -Perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, BRCA1- ja BRCA2-geenien deleetio/duplikaatiotutkimus, MLPA, verestä
B -BMLPA-D, 11942
B -Perinnöllinen syöpäalttius laaja, NGS-geenipaneelitutkimus
B -CANL-D, 11866
B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, veri
B -CANVAS, 11928
B -Rinta-, munasarja-, eturauhassyöpäalttius, NGS-geenipaneelitutkimus
B -BROVP-D, 11867
B -Siklosporiini A, massaspektrometrinen
B -CyA-MS, 11615
B -Vastasyntyneiden seulonta, TREC-kontrolli
B -VasTREC, 11738
B -Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, seurantatutkimus
B -VRAbGrS, 6095
B -von Willebrandin tauti, tyyppi 2, DNA-tutkimus
B -vWD2-D, 6072
B -Yksittäisen geenin NGS-tutkimus
B -Geeni-D, 11868
B1-Vitamiini, verestä, paastotilassa
fB-B1-Vit, 4948
B12-vitamiini, seerumista
S -B12-Vit, 1137
B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sit., seerumista
S -B12-TC2, 1142
B6-vitamiini, plasmasta, paastotilassa
fP-B6-Vit, 6080
Bacillus anthracis, viljely
-AnthrVi, 8841
Bakteeri ja sieni, viljely, FAN aerobipullo, märkäeritteestä
Pu-BakAeVi, 10495
Bakteeri ja sieni, viljely, FAN anaerobipullo, märkäeritteestä
Pu-BakAnVi, 10496
Bakteeri, aerobinen lajimääritys
-BaktLm, 1149
Bakteeri, aerobinen lajimääritys, virtsasta
U -BaktLm, 8349
Bakteeri, anaerobinen lajimääritys
-BakAnLm, 3490
Bakteeri, erikoisviljely, virtsasta
U -BaktEVi, 1787
Bakteeri, nukleiinihappo (kval)
-BaktNhO, 4381
Bakteeri, viljely (1:aerobit ja anaerobit syvänäytteestä), märkäeritteestä
Pu-BaktVi1, 3491
Bakteeri, viljely (2:aerobit pintanäytteestä), märkäeritteestä
Pu-BaktVi2, 3492
Bakteeri, viljely (3:ruokamyrkytysepäily), ulosteesta
F -BaktVi3, 3584
Bakteeri, viljely, aivo-selkäydinnesteestä
Li-BaktVi, 1154
Bakteeri, viljely, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä (BAL)
Bl-BaktVi, 8031
Bakteeri, viljely, nielueritteestä
Ps-BaktVi, 4290
Bakteeri, viljely, verestä
B -BaktVi, 1153
Bakteeri, viljely, virtsasta
U -BaktVi, 1155
Bakteeri, viljely, ysköksestä
Ex-BaktVi, 3493
Bakteeri, värjäys
-BaktVr, 1159
Bakteeripatogeenit, nukleiinihapon osoitus (PCR), ulosteesta
F -BaktNhO, 8633
Banaani, IgE vasta-aineet, seerumista
S -BanaanE, 7055
Barbituraatit, varmistus, virtsasta
U -BarbiCt, 1818
Bartonella, vasta-aineet, seerumista
S -BartAb, 1819
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, luuytimestä
Bm-BCR-QR, 4895
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä
B -BCR-QR, 4894
Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-B2Miglo, 1170
Beeta-2-mikroglobuliini, lapsivedestä
Am-B2Miglo, 3008
Beeta-2-mikroglobuliini, pleuranesteestä
Pf-B2Miglo, 3684
Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista
S -B2Miglo, 1171
Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta
U -B2Miglo, 1172
Beeta-amyloidi 42 proteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-BAm42, 4811
Beeta-galaktokerebrosidaasi, verestä
B -BGalKer, 11382
Beeta-galaktosidaasi, verestä
B -BGalak, 11381
Beeta-glukosidaasi, verestä
B -BGlukos, 11384
Beeta-glukuronidaasi, verestä
B -BGlukur, 11383
Beeta-hydroksibutyraatti, pikamääritys, verestä
B -OHButVT, 10165
Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta
P -OHButyr, 4854
Beeta-mannosidaasi, verestä
B -BMan, 11389
Beetakarotiini, seerumista, paastotilassa
fS-BKarot, 3927
Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta
U -BendiCt, 1820
Betalaktoglobuliini (f77, natiivi, nBos d 5), IgE vasta-aineet, seerumista
S -BelactE, 11731
Bilirubiini, askitesnesteestä
As-Bil, 10665
Bilirubiini, eritteestä
Se-Bil, 10203
Bilirubiini, plasmasta
P -Bil, 4592
Bilirubiini, pleuranesteestä
Pf-Bil, 10291
Bilirubiinikonjugaatit, eritteestä
Se-Bil-Kj, 10204
Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta
P -Bil-Kj, 4593
BlaPCR, luuytimestä
Bm-BlaPCR, 10910
Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Blastit, 1190
Blastomykoosi, vasta-aineet, seerumista
S -BlasAb, 4292
Bordetella pertussis, nukleiinihappo (kval)
-BopeNhO, 4345
Bordetella pertussis, vasta-aineet, seerumista
S -BopeAb, 2471
Borrelia recurrentis (toisintokuume),värjäys
B -BorecVr, 8355
Borrelia, nukleiinihapon osoittaminen (kval)
-BorrNhO, 4202
Borrelia, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-BorrAb, 3975
Borrelia, vasta-aineet, seerumista
S -BorrAb, 3552
Botrytis cinerea (m7), IgE vasta-aineet, seerumista
S -BotCinE, 10424
BP230-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
S -BP230Ab, 6631
Brucella, vasta-aineet, seerumista
S -BrucAb, 1205
Buprenorfiini (kval), virtsasta
U -Bupre-O, 4203
Buprenorfiini, seerumista
S -Bupre, 4733
Buprenorfiini, varmistus, virtsasta
U -BupreCt, 1822
Takaisin ylös

C

C-peptidi, proinsuliinin, seerumista
S -C-Pept, 6461
C-peptidi, proinsuliinin, seerumista, paastotilassa
fS-C-Pept, 2503
C-reaktiivinen proteiini, herkkä, plasmasta
P -hs-CRP, 11031
C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista
S -hs-CRP, 11030
C-reaktiivinen proteiini, plasmasta
P -CRP, 4594
C-reaktiivinen proteiini, vieritutkimus, plasmasta
P -CRP-VT, 10759
C1-Esteraasin inhibiittori, biologinen aktiivisuus, plasmasta
P -C1InhBk, 6090
C1-Esteraasin inhibiittori, seerumista
S -C1Inh, 1209
C4 feno- ja genotyypitys, verestä
B -C4-D, 4818
C9orf72-geenin toistojaksomutaation osoitus verestä
B -C9ORF72, 11684
CA 12-5 antigeeni, punktionesteestä
Af-CA12-5, 10952
CA 12-5 antigeeni, seerumista
S -CA12-5, 3414
CA 15-3 antigeeni, punktionesteestä
Af-CA15-3, 10953
CA 15-3 antigeeni, seerumista
S -CA15-3, 3587
CA 19-9 antigeeni, punktionesteestä
Af-CA19-9, 10954
CA 19-9 antigeeni, seerumista
S -CA19-9, 3412
CA 50 antigeeni, seerumista
S -CA50, 3415
CA15-3 antigeeni, pleuranesteestä
Pf-CA15-3, 10740
CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi, luuytimestä
Bm-CALR-D, 11248
CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi, verestä
B -CALR-D, 11247
Campylobacter, vasta-aineet, seerumista
S -CampAb, 3058
Candida albicans, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CanAlbE, 7119
Candida auris, viljely
-CaauVi, 8687
Cashewpähkinä (f202), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -CaspähE, 20046
Cashewpähkinä, rekombinantti (rAna o 3, f443), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rAnao3E, 7326
CCD;MUXF3 from bromelin, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ro214E, 11730
CD40 Ligandin ilmentyminen
B -LyCD40L, 8354
Cephalosporium acremonium, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CephAcE, 10362
Charcot-Marie-Tooth 1 ja haurashermo-oireyhtymä HNPP, PMP22, DNA-tutkimus, verestä
B -PMP22LD, 10929
Chikungunya-virus, vasta-aineet, seerumista
S -ChikVAb, 6038
Chilipippuri (f279), IgE vasta-aineet, seerumista
S -ChipipE, 11366
Chinchillan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -ChinepE, 7030
Chlamydia pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
-ChpnNhO, 4384
Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet, seerumista
S -ChpnAb, 4955
Chlamydia trachomatis+ Neisseria gonorrhoeae, nukl.happo (kval)
-CtGcNhO, 1738
Chlamydia trachomatis+Neisseria gonorrhoeae, nukl.happo(kval), virtsasta
U -CtGcNhO, 4816
Chlamydia trachomatis, vasta-aineet, seerumista
S -ChtrAb, 1737
Chlorhexidine, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -ChlorhE, 20471
cKIT-geenin D816V-mutaation osoitus, kudoksesta
Ts-KIT816, 11311
cKIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi, kudoksesta
Ts-KITsekv, 11312
Cladosporium cladosporioides, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CladClE, 10376
Cladosporium herbarum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CladHeE, 7121
Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval), ulosteesta
F -CldTNhO, 6141
Clostridium tetani, vasta-aineet, seerumista
S -ClteAb, 2738
Coccidioides, vasta-aineet, seerumista
S -CocciAb, 1212
Coombs, suora (monospesifinen antiseerumi), punasoluista
E -Coombm, 1214
Coombs, suora (polyspesifinen antiseerumi), punasoluista
E -Coombp, 1213
Corynebacterium diphtheriae, nukl.os.(kval)
-CodiNhO, 1826
Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet, seerumista
S -CodiAb, 1253
Corynebacterium diphtheriae, viljely
-CodiVi, 1254
Coxiella burnetii, vasta-aineet, seerumista
S -CobuAb, 2557
Cryptococcus neoformans, antigeeni aivo-selkäydinnesteestä
Li-CrneAg, 6463
Cryptococcus neoformans, antigeeni seerumista
S -CrneAg, 6464
Cryptosporidium, värjäys, ulosteesta
F -CrypVr, 3444
Curvularia lunata, IgE vasta-aineet, seerumista
S -CurLunE, 10431
CXCL13 -kemokiinipitoisuus, likvorista
Li-CXCL13, 8546
Cysticercus, vasta-aineet, seerumista
S -CystAb, 1830
Cytomegalo virus, vasta-aineet likvorista, aivo-selkäydinnesteestä
Li-CMVAb, 4749
Takaisin ylös

D

D-vitamiini-1,25-OH, seerumista
S -D-1,25, 3163
D-vitamiini-25-OH, seerumista
S -D-25, 1220
D. Pteronyssinus, natiivi (nDer p 1, d202), IgE vasta-aineet, seerumista
S -nDerp1E, 7414
D. Pteronyssinus, rekombinantti (rDer p 2, d203), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rDerp2E, 7362
Dehydroepiandrosteroni, seerumista
S -DHEA, 1222
Dehydroepiandrosteroni, sulfaatti, seerumista
S -DHEAS, 3166
Deksametasoni-koe, lyhyt
Pt-DXM-R1, 1225
Delta-aminolevulinaatti, virtsasta
U -DALA, 1230
Delta-aminolevulinaatti, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
nU-DALA, 6331
Dengue ja zikavirus, nukleiinihappo (kval)
-DeZiNhO, 21762
Dengue virus, vasta-aineet, seerumista
S -DengAb, 3520
Deoksikortisoli (11-), seerumista
S -11Dok, 1235
Dermatofyytit, nukleiinihappo (kval)
-DermNhO, 6371
Dermatophagoides farinae, IgE vasta-aineet, seerumista
S -DFarinE, 7103
Dermatophagoides microcereas, IgE vasta-aineet, seerumista
S -DMicroE, 7104
Dermatophagoides pteronyssinus, IgE vasta-aineet, seerumista
S -DPteroE, 7105
Desialotransferriini, seerumista
S -CDT, 4101
Desmogleiini, vasta-aineet, seerumista
S -DsgAb, 4804
Diatsepaami, seerumista
S -Diatsep, 1240
Difenyylimetaani-di-isosyanaatti (MDI), IgE vasta-aineet, seerumista
S -MDIE, 7140
Digoksiini, seerumista
S -Digoks, 1256
Dihydrotestosteroni, seerumista
S -DhTesto, 1257
Disopyramidi, seerumista
S -Disop, 1258
DNA, vasta-aineet (natiivi), seerumista
S -DNAnAb, 1261
DNA-eristys, verestä, kudoksesta
-DNAex, 4209
Dopamiini, vuorokausivirtsasta
dU-Dopam, 1264
DPYD-geenin varianttien tutkimus verestä
B -DPYD-D, 11736
Dystrofia myotonica 2, ZNF9-geenin toistojakson DNA-tutkimukset, verestä
B -DM2ALLD, 4889
Takaisin ylös

E

E-Vitamiini, paastoplasmasta
fP-E-Vit, 11398
Echinococcus, vasta-aineet, seerumista
S -EchiAb, 1285
EKG, 12 kytkentää levossa
Pt-EKG-12, 1270
EKG, 15 kytkentää levossa
Pt-EKG-15, 1271
Ekinokokki (kval)
-Echi-O, 1286
Elastaasi 1, ulosteesta
F -Elast1, 1718
Elinsiirtopotilaan laajennettu tutkimuspaketti (STEP), verestä
B -HLAESP, 23724
Elinsiirtopotilaan luovuttajaehdokkaan laaja tutkimuspaketti (STEP/ALTR)
B -HLAESL, 11997
Elohopea (epäorgaaninen), biomonitorointi, verestä
B -Hg-i, 11545
Elohopea, verestä
B -Hg, 1314
Elohopea, virtsasta
U -Hg, 1316
Eläin, IgE, erittely, seerumista
S -Eläi1Er, 7162
Eläinepiteeliryhmä, seerumista
S -Eläi1Ry, 7161
Endokriininen NGS-geenipaneeli 1: Multippeli endokriininen neoplasia MEN1/hyperparatyroidismi/hyperkalsemia
B -ENDO1-D, 11618
Endokriininen NGS-geenipaneeli 2: Aivolisäkkeen adenooma
B -ENDO2-D, 11619
Endokriininen NGS-geenipaneeli 3: von Hippel Lindau/feokromosytooma/paragangliooma
B -ENDO3-D, 11620
Endomysium, IgA vasta-aineet, seerumista
S -EMAbA, 4390
Endomysium, IgG vasta-aineet, seerumista
S -EMAbG, 4391
Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-AitNeu, 8689
Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet, seerumista
S -AitNeu, 8688
Enterovirus, nukleiinihappo (kval)
-EvirNhO, 4392
Eosinofiilisten granulos.kationinen prot., seerumista
S -ECP, 4108
Eosinofiilit, verestä
B -Eos, 1330
Epstein-Barr virus (EBV), vasta-aineet, seerumista
S -EBVAb, 1335
Epstein-Barr virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-EBVAb, 1844
Epstein-Barrin virus (EBV), DNA-osoitus, kvantitatiivinen, plasmasta
P -EBVNh, 4775
Epstein-Barrin virus (EBV), nukleiinihappo pitoisuus, (kvant)
-EBVNh, 4776
Erytropoietiini, lapsivedestä
Am-EPO, 4708
Erytropoietiini, seerumista
S -EPO, 1339
Erytrosyytit, dysmorfiset, virtsasta
U -ErytDys, 4210
Erytrosyytit, tilavuusosuus, verestä
B -HKR, 1358
Estradioli, lapset, seerumista
S -EstdioL, 11243
Estradioli, seerumista
S -E2, 1366
Estroni, seerumista
S -E1, 1375
Etambutoli, seerumista
S -ETA, 3028
Etanersepti, seerumista
S -Etane, 6584
Etanoli, plasmasta
P -EtOH, 4613
Etosuksimidi, seerumista
S -Etosux, 1383
Etyleenioksidi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -EtoksE, 7141
Etyyliglukuronidi, mekoniumista
Me-EtG, 11907
Euroglyphus maynei, IgE vasta-aineet, seerumista
S -EMayneE, 7106
Everolimuusi, massaspektrometrinen, verestä
B -EveroMS, 11614
Takaisin ylös

F

F -Dientamoeba fragilis, nukleiinihappo (kval)
F -DifrNhO, 11670
F -Parasiitit, nukleiinihappo (kval)
F -ParaNhO, 6375
F -Viruspatogeenit, nukleiinihappo (kval)
F -VirNhO, 8826
Faktori B, seerumista
S -FakB, 1210
Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -FAPY-D, 4650
Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus, verestä
B -PGx-D, 11849
Farmakogeneettinen paneeli, verestä
B -FarmL-D, 11611
Fasciola, vasta-aineet, seerumista
S -FascAb, 1846
Fenobarbitaali, seerumista
S -Fenob, 1387
Fensyklidiini, varmistus, virtsasta
U -FensyCt, 1848
Fenytoiini, seerumista
S -Fenyt, 1243
Ferritiini, pleuranesteestä
Pf-Ferrit, 10190
Ferritiini, seerumista
S -Ferrit, 1395
Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta
P -FiMo-O, 1380
Fibriinin D-dimeerit, plasmasta
P -FiDD, 4113
Fibrinogeeni, antigeeni, plasmasta
P -FibrAg, 1849
Fibrinogeeni, plasmasta
P -Fibr, 1399
Fibroblastikasvutekijä-23, plasmasta
P -FGF23, 11469
Filaria, vasta-aineet, seerumista
S -FilaAb, 1850
FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, luuytimestä
Bm-FIP1L1, 11223
FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, verestä
B -FIP1L1, 11222
FISH-jatkoselvitys, kudoksesta
Ts-FISHsel, 11407
FISH-jatkoselvitys, verestä
B -FISHsel, 10254
Flekainidi, seerumista
S -Flekain, 3702
FLT3- ja NPM1-geenin yhdistelmätutkimus AML:ssa, kudoksesta
Ts-AMLpika, 11934
FLT3- ja NPM1-geenin yhdistelmätutkimus AML:ssa, luuytimestä
Bm-AMLpika, 11933
FLT3- ja NPM1-geenin yhdistelmätutkimus AML:ssa, verestä
B -AMLpika, 11932
FLT3-geenin mutaatiohaku, kudoksesta
Ts-FLT3-D, 11317
Fluoksetiini, seerumista
S -Fluoks, 3805
Folaatti, seerumista, paastotilassa
fS-Folaat, 1416
Follikkelia stimuloiva hormoni, seerumista
S -FSH, 1422
Formaldehydi (formaliini), IgE vasta-aineet, seerumista
S -FormalE, 7142
Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta
P -Pi, 4595
Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta
U -Pi, 1433
Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta
dU-Pi, 1429
Fosfatidyylietanoli, verestä
B -PEth, 11663
Fosfo-tau proteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-FosTau, 4809
Fosfolipaasi-A2-reseptori, vasta-aineet, seerumista
S -PLA2RAb, 6697
Fosfolipidi, vasta-aineet, plasmasta
P -PLAb, 6490
FOXP3- ja CD25-proteiinien ilmentyminen lymfosyyteissä
B -LyFOXP3, 8433
Fragiili-X, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-FraX-D, 4306
Fragiili-X, DNA-tutkimus, verestä
B -FraX-D, 4112
Francisella tularensis, nukleiinihappo (kval)
-FrtuNhO, 8084
Francisella tularensis, vasta-aineet
S -FrtuAb, 2816
Francisella tularensis, viljely
-FrtuVi, 2818
Ftaalihappoanhydridi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -FtaalhE, 7143
Fusarium moniliformae, IgE vasta-aineet, seerumista
S -FusMonE, 7122
Fytaanihappo, seerumista
S -Fytah, 4875
Takaisin ylös

G

Gabapentiini, seerumista
S -Gabapen, 4630
Gal-alpha-1,3-Gal Thyroglobulin, bovine, IgE vasta-aineet, seerumista
S -AlfGalE, 21337
Gammahydroksibutyraatti, varmistus, virtsasta
U -GHBCt, 4612
Gangliosidi GD1a, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -GD1aAbG, 6650
Gangliosidi GD1a, IgM-vasta-aineet, seerumista
S -GD1aAbM, 6651
Gangliosidi GQ1b, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -GQ1bAbG, 6656
Gangliosidi GQ1b, IgM-vasta-aineet, seerumista
S -GQ1bAbM, 6657
Gangliosidi, vasta-aineet, seerumista
S -GangAb, 4116
Gastriini, seerumista, paastotilassa
fS-Gastr, 1448
GastroPanel -tutkimus, paastoplasmasta
fP-GastPan, 11180
Gelatiini (C74), IgE vasta-aineet, seerumista
S -GelatE, 10673
Gentamysiini (pitoisuusmääritys), seerumista
S -GEN, 1450
Gliadiini (f98), IgE vasta-aineet, seerumista
S -GliadiE, 21319
Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet, seerumista
S -GbmAb, 1456
Glucosylsphingosine, verestä
B -LysoGL1, 11598
Glukagoni, plasmasta
P -Glkg, 4975
Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Gluk, 1470
Glukoosi, askitesnesteestä
As-Gluk, 1461
Glukoosi, nivelnesteestä
Sy-Gluk, 1474
Glukoosi, plasmasta
P -Gluk, 1471
Glukoosi, plasmasta, paastotilassa
fP-Gluk, 1468
Glukoosi, pleuranesteestä
Pf-Gluk, 1472
Glukoosi, punktionesteestä
Af-Gluk, 1459
Glukoosi, vieritutkimus, plasmasta
P -Gluk-VT, 10756
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista
E -G6PD, 1481
Glukoosi-koe, kasvuhormoni
Pt-Gluk-R5, 3716
Glukoosi-koe, oraalinen, lyhyt
Pt-Gluk-R1, 1483
Glukoosi-koe, oraalinen, raskaudenaikainen
Pt-Gluk-R6, 4800
Glukoosi-koe, vieritutkimus, oraalinen
Pt-Gluk-R9, 10111
Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, likvorista
Li-GadAb, 8437
Glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, seerumista
S -GadAb, 4400
Glutamyylitransferaasi, plasmasta
P -GT, 4597
Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini, seerumista
S -GT-CDT, 11003
Gluteeni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -GluteeE, 7056
Glycophagus domesticus, IgE vasta-aineet, seerumista
S -GDomesE, 7108
Glykosaminoglykaanit, virtsasta
U -GAG, 1497
Gnathostoma, vasta-aineet, seerumista
S -GnatAb, 6654
Golimumabi, seerumista
S -Golim, 6583
Golimumabi, vasta-aineet, seerumista
S -GolimAb, 6582
Gonadotropiinien vapauttajah. -koe,gonadotro. erit
Pt-GNRH-R1, 10644
Greer Labs Inc., IgE vasta-aineet, seerumista
S -GreerLE, 10347
Greippi (f209), IgE vasta-aineet, seerumista
S -GreippE, 11559
Takaisin ylös

H

Haapa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HaaspE, 7013
Haemophilus influenzae (b), vasta-aineet, seerumista
S -HibAb, 3585
Haimansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLAHaim, 22010
Haimaperäinen peptidi, seerumista, paastotilassa
fS-PP, 4628
Haloperidoli, seerumista
S -Halop, 3949
Hamsterin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HamsepE, 7031
Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b, seerumista
S -HFOSTr, 4710
Hapan lipaasi, verestä
B -LipaseA, 11390
Happamuusaste, pleuranesteestä
Pf-pH, 10193
Haptoglobiini, seerumista
S -Haptog, 1545
Hasselpähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HasspäE, 7058
Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 1 PR-10, f428) IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCora1E, 7322
Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 14, f439), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCor14E, 7325
Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 8 LTP, f425), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCora8E, 7323
Hasselpähkinä, rekombinantti (rCor a 9, f440), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCora9E, 7324
Hasselpähkinäkomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HaspäKE, 11649
HE4, ihmisen epididymaalinen antigeeni 4 (HE4), seerumista
S -HE4, 6397
Heinien siitepölyryhmä, seerumista
S -Hein1Ry, 7155
Heinäerittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Hein1Er, 7156
Heinäratamon siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HeinspE, 7023
Heksametyleeni-di-isosyanaatti (HDI), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HDIE, 7144
Heksosaminidaasi A+B, verestä
B -HekAd, 11349
Helicobacter pylori, antigeeni, ulosteesta
F -HepyAg, 3952
Helicobacter pylori, vasta-aineet, seerumista
S -HepyAb, 3950
Helicobacter pylori, viljely, kudosnäytteestä
Ts-HepyVi, 4117
Hematologinen fluoresenssi in situ hybridisaatiotutkimus, luuytimestä
Bm-FISHhem, 6209
Hematologinen fluoresenssi in situ hybridisaatiotutkimus, verestä
B -FISHhem, 6208
Hematologinen fuusiogeeniseulonta
Bm-Fuus-mR, 10967
Hematologinen fuusiogeeniseulonta
B -Fuus-mR, 11227
Hematologinen fuusiogeeniseulonta, kudoksesta
Ts-Fuus-mR, 11231
Hematologinen fuusiogeeniseulonta, likvorista
Li-FUUS-mR, 11339
Hematologinen jatkofuusiogeeniseulonta, kudoksesta
Ts-Fuus2-R, 11316
Hematologinen varasolunäyte, luuytimestä
Bm-Hemsolv, 10652
Hematologinen varasolunäyte, verestä
B -Hemsolv, 10668
Hemoglobiini S, osuus, verestä
B -HbS, 6586
Hemoglobiini, elektroforeesi, verestä
B -Hb-Ef, 6600
Hemoglobiini, fetaali, napaverestä
uB-Hb-F, 11486
Hemoglobiini, fetaali, verestä
B -Hb-F, 1562
Hemoglobiini, fraktiot, verestä
B -Hb-Fr, 1564
Hemoglobiini, hiilimonoksidi, verestä
B -Hb-CO, 1566
Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta
F -hHb-O, 3813
Hemoglobiini, plasmasta
P -Hb, 1554
Hemoglobiini, verestä
B -Hb, 1552
Hemoglobiini, vieritutkimus, verestä
B -Hb-VT, 10148
Hemoglobiini-A1c, verestä
B -HbA1c, 6128
Hemokromatoosi, DNA-tutkimus, verestä
B -Hemok-D, 1858
Hemosideriini (kval), virtsasta
U -Hemsi-O, 1572
Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä
B -HeparTP, 4399
Hepatiitti A virus, vasta-aineet, seerumista
S -HAVAb, 3346
Hepatiitti B -virus, s-antigeeni (kvant), seerumista
S -HBsAgkv, 6659
Hepatiitti B virus, pinta-antigeeni, seerumista
S -HBsAg, 1605
Hepatiitti B virus, pinta-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
S -HBsAb, 1608
Hepatiitti B virus, ydinantigeeni, vasta-aineet, seerumista
S -HBcAb, 1606
Hepatiitti B-virus, akuutin vaiheen tutkimuspaketti
S -HBVTuT, 8441
Hepatiitti C virus, vasta-aineet
S -HCVAb, 3815
Hepatiitti D virus, nukleiinihappo (kval), seerumista
S -HDVNhO, 6002
Hepatiitti D virus, vasta-aineet, seerumista
S -HDVAb, 3521
Hepatiitti E virus, vasta-aineet, seerumista
S -HEVAb, 4313
Hepatiitti E-virus, nukleiinihappo (kvant), seerumista
S -HEVNh, 6317
Hepsidiini, seerumista
S -Hepsid, 6151
Herne, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HerneE, 7059
Herpes simplex ja Varicella zoster virus, nukleiinihappo (kval)
-HSVZNhO, 8345
Herpes simplex virus, nukleiinihappo (kval)
-HSVNhO, 1860
Herpes simplex virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-HSVAb, 4407
Herpes simplex virus, vasta-aineet, seerumista
S -HSVAb, 1615
Hevosen hilse, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HevohiE, 7033
Hiiren epiteeli, seerumi, virtsa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HiiriE, 7034
Hiiva, viljely
-CandVi, 1628
Hiivaviljely, emätineritteestä
Fl-HiivaVi, 8273
Hikikoe (pilokarpiini iontoforeesi)
Pt-Hiki-R, 3045
Hirssi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HirssiE, 7060
Histoni, vasta-aineet, seerumista
S -HistAb, 3548
Histoplasma, vasta-aineet, seerumista
S -HistpAb, 1865
HIV 1, nukleenihappo, pitoisuus
-HIV1Nh, 4484
HIV 1, nukleiinihappo, pitoisuus, plasmasta
P -HIV1Nh, 4759
HIV, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus
-HIVAgAb, 4813
HIV, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus, seerumista
S -HIVAgAb, 4814
HIV1, resistenssimääritys, plasmasta
P -HIV1Res, 8848
HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus, SSO/SBT, verestä
B -HLAAbac, 6206
HLA-Addisonin tauti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAAddi, 11971
HLA-amoksisilliini-klavulaanihappo, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAAmox, 11965
HLA-Basedowin (Gravesin) tauti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAGrav, 11972
HLA-Behcetin tauti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLABeh, 11966
HLA-Flukloksasilliini-maksatoksisuus, DNA-tutkimus, SSO/SBT, verestä
B -HLAFluc, 11976
HLA-Karbamatsepiini-yliherkkyys, DNA-tutkimus SSO/SBT, verestä
B -HLACarb, 12047
HLA-korioretinopatia (Birdshot), DNA-tutkimus, verestä
B -HLAReti, 11270
HLA-krooninen autoimmuunihepatiitti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAHepa, 11967
HLA-lasten reuma, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAJIA, 11975
HLA-multippeliskleroosi, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAMS, 11961
HLA-myasthenia gravis, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAMyas, 11963
HLA-myelodysplastinen oireyhtymä, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAMyel, 11974
HLA-myyräkuume, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAMyyr, 11962
HLA-nivelreuma, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAReu, 4801
HLA-psoriasis, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAPsor, 11973
HLA-reaktiivinen artriitti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLARea, 11968
HLA-Reiterin tauti, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAReit, 11969
HLA-selkärankareuma, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLAAnky, 11970
HLA-Sjögrenin oireyhtymä, DNA-tutkimus, SSO, verestä
B -HLASjö, 11964
HLA-tautiassosiaatiotutkimus, insuliinista riippuvainen, verestä
B -HLAIDDM, 8101
HLA-tautiassosiaatiotutkimus, narkolepsia-DR2, verestä
B -HLANark, 4881
HLA-Tebentafusp uveamelanooma, DNA-tutkimus, NGS/SSO/SSP, verestä
B -HLATebe, 12048
HLA-tyypitys ja leukosyyttivasta-aineet trombosyyttisiirtoa varten, verestä
B -HLATrb, 22028
Hollister-Stier Labs (h2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -HollisE, 10531
Home-erittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home1Er, 7180
Homepöly, IgG vasta-aineet, seerumista
S -HomeAbG, 1751
Homepölykeuhkopaneeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HopöIgE, 11992
Homeryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Home1Ry, 7179
Homokysteiini, plasmasta
P -Hcyst, 1867
Homovanillinaatti, vuorokausivirtsasta
dU-HVA, 1634
Human herpes -virus 8, nukleiinihappo (kval)
-HHV8NhO, 6663
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kval)
-HHV6NhO, 1752
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant)
-HHV6Nh, 6136
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä
B -HHV6Nh, 6134
Human herpes virus 6, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-HHV6Ab, 1870
Human herpes virus 6, vasta-aineet, seerumista
S -HHV6Ab, 4409
Human herpes Virus 7, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-HHV7Ab, 4584
Human herpes Virus 7, vasta-aineet, seerumista
S -HHV7Ab, 4585
Human T-cell leukemia virus, vasta-aineet, seerumista
S -HTLVAb, 4119
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, verestä
S -HuumL-O, 11813
Huume- ja lääkeainetutkimus, osoitus
Me-HuumL-O, 6471
Huumeseulonta, virtsasta
U -Huum-O, 4221
HYDROKSI-INDOLYYLIASETAATTI (5-), seerumista
S -5HIAA, 6262
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), vuorokausivirtsasta
dU-5HIAA, 1637
Hydroksikarbatsepiini (10-), seerumista
S -OHKarba, 3957
Hydroksiklorokiini, seerumista
S -OHKloro, 1640
Hydroksiprogesteroni (17-), seerumista
S -17HPROG, 1644
Hydroksiproliini, seerumista
S -HOP, 1646
Hydroksiproliini, virtsasta
U -HOP, 11500
Hygienianäyte, viljely, äidinmaidosta
Mm-HygVi, 3514
Hyperlipidemia, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä
B -LIPID-D, 11903
Hypoglykemia, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä
B -GLYKE-D, 11902
Hyttynen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -HyttynE, 7131
Hyytymiserikoistutkimus, plasma
P -HyyErik, 11754
Hyytymistekijä IX, plasmasta
P -FIX, 1211
Hyytymistekijä IX, rekombinantti
P -FIXRe, 6615
Hyytymistekijä IX, vasta-aineet, plasmasta
P -FIX-Ab, 4211
Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus, verestä
B -FVFII-D, 10151
Hyytymistekijä VII, plasmasta
P -FVII, 2506
Hyytymistekijä VIII, plasmasta
P -FVIII, 1097
Hyytymistekijä VIII, rekombinantti, plasmasta
P -FVIIIRe, 6244
Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta
P -FVIIIAb, 1098
Hyytymistekijä X, plasmasta
P -FX, 2704
Hyytymistekijä XI, plasmasta
P -FXI, 2547
Hyytymistekijä XII, plasmasta
P -FXII, 1509
Hyytymistekijä XIII, plasmasta
P -FXIII, 4411
Takaisin ylös

I

Iduronaatti-2-sulfataasi, verestä
B -IdurSul, 11342
IgA-puutostutkimus, seerumista
S-IgA-puut, 10159
IgH-geeni, kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, luutyimestä
Bm-IgH-qD, 11225
Iho, (epiteelin tyvikalvo, epiteelin väliaine), vasta-aineet, seerumista
S -IhoAb, 8114
IL17-proteiinin ilmentyminen lymfosyyteissä
B -LyTh17, 8431
Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti. luuytimestä
Bm-Resid, 10961
Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, luuytimestä
Bm-LMark-H, 11206
Immunofenotyypitys, B-solut alaluokat, laaja, lymfosyyteistä
Ly-BSc-Fc, 6394
Immunofenotyypitys, fetomaternaalivuoto, verestä
B -HbF-Fc, 6335
Immunofenotyypitys, kantasolut, verestä
B -CD34-Fc, 4864
Immunofenotyypitys, refraktaarikeliakia, kudosnäyte
Ts-RCD-Fc, 6411
Immunofenotyypitys, T-solut alaluokat, laaja, lymfosyyteistä
Ly-TSc-Fc, 6393
Immunofenotyypitys, veritauti, aivo-selkäydinnesteestä
Li-HemaFc, 6236
Immunofenotyypitys, veritauti, kudosnäytteestä
Ts-HemaFc, 3746
Immunofenotyypitys, veritauti, luuytimestä
Bm-HemaFc, 3745
Immunofenotyypitys, veritauti, verestä
B -HemaFc, 3744
Immunofiksaatiotutkimus, seerumista
S -ImmFix, 3401
Immunofiksaatiotutkimus, virtsasta
U -ImmFix, 3402
Immunoglobuliini A, seerumista
S -IgA, 1666
Immunoglobuliini D, seerumista
S -IgD, 1670
Immunoglobuliini E, seerumista
S -IgE, 1673
Immunoglobuliini G, aivo-selkäydinnesteestä
Li-IgG, 1675
Immunoglobuliini G, alaluokat, seerumista
S -IgG-Sc, 3192
Immunoglobuliini G, alaluokka 4, seerumista
S -IgG4, 4228
Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-IgG-Ind, 3450
Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä
Li-IgG-Oc, 6168
Immunoglobuliini G, seerumista
S -IgG, 1676
Immunoglobuliini M, seerumista
S -IgM, 1688
Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat, seerumista
S -IgLc-V, 4949
Immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenit, ASO-PCR-alukehaku 2 klooniin, kudoksesta
Ts-ASOAL-D, 11229
Immunoglobuliini- ja T-solureseptorigeenit, ASO-PCR-alukehaku 2 klooniin, likvorista
Li-ASOAL-D, 11338
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi kudoksesta
Ts-IGclon, 11883
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi luuytimestä
Bm-IGclon, 11882
Immunoglobuliinigeenien klonaliteettianalyysi verestä
B -IGclon, 11881
Immunoglobuliinigeenin somaattiset hypermutaatiot, luuytimestä
Bm-IgSHM-D, 10729
Immunoglobuliinigeenin somaattiset hypermutaatiot, verestä
B -IgSHM-D, 10728
Immunoglobuliinin kappaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta
Ts-IgK-D, 6180
Immunoglobuliinin lambdaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta
Ts-IgL-D, 6183
Immunokompleksit, kiertävät, seerumista
S -CIC, 3050
Immunologisen määrityksen häiriötekijän selvitys
-Imm-Ong, 6614
Immuunitrombopenia-tutkimus, vastasyntyneen, verestä
B -NAIT, 4268
Infliksimabi, seerumista
S -Infli, 6381
Infliksimabi, vasta-aineet, seerumista
S -InfliAb, 6380
Influenssa A virus, IgG vasta-aineet, seerumista
S -InfAAbG, 4419
Influenssa A, B, RSV ja COVID-19 nukleiinihappo (kval)
-InRSCoV, 8836
Inkivääri (f270), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -InkiväE, 11631
Insuliini, autoimmuunivasta-aineet, seerumista
S -InsuAAb, 3847
Insuliini, lapsivedestä
Am-Insu, 10166
Insuliini, seerumista
S -Insu, 1701
Insuliini, seerumista, paastotilassa
fS-Insu, 6040
Insuliinin kalt. kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista
S -IGFBP3, 4503
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, seerumista
S -IGF1, 3253
Interleukiini 6, plasmasta
P -IL6, 4842
Interleukin 2-reseptori, seerumista
S -IL2r, 4269
Intoksikaatiomahaneste, mahanesteestä
Gj-Intoks, 11046
Intoksikaatioveri, verestä
B -Intoks, 11044
Intoksikaatiovirtsa, virtsasta
U -Intoks, 11045
Isoniatsidi, (kval), virtsasta
U -INH-O, 3056
Isoniatsidi, seerumista
S -INH, 3054
Takaisin ylös

J

JAK2-geenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, luuytimestä
Bm-JAK2-qD, 11297
JAK2-geenin kvantitatiivinen mutaatioanalyysi, verestä
B -JAK2-qD, 11296
JAK2-geenin mutaatioanalyysi, verestä
B -JAK2-D, 4952
Jalava (t8), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -JalavaE, 11823
Japanin enkefaliittivirus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-JPEAb, 1877
Japanin enkefaliittivirus, vasta-aineet, seerumista
S -JPEAb, 4318
Jodidi, plasmasta
P -I, 11816
Jodidi, virtsasta
U -I, 1984
Jyrsijät, IgE, erittely, seerumista
S -Jyr70Er, 7166
Takaisin ylös

K

Kaakao, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaakaoE, 7063
Kadmium, verestä
B -Cd, 1988
Kadmium, virtsasta
U -Cd, 1989
Kala-katkarapukomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaKaKE, 11956
Kalium, askitesnesteestä
As-K, 1992
Kalium, plasmasta
P -K, 1999
Kalium, virtsasta
U -K, 2004
Kalium, vuorokausivirtsasta
dU-K, 1994
Kalprotektiini, ulosteesta
F -Calpro, 4803
Kalsitoniini, seerumista, paastotilassa
fS-CT, 2008
Kalsium, ionisoitunut, kapillaariverestä
cB-Ca-Ion, 10080
Kalsium, ionisoitunut, seerumista
S -Ca-Ion, 2019
Kalsium, plasmasta
P -Ca, 4598
Kalsium, virtsasta
U -Ca, 2016
Kalsium, vuorokausivirtsasta
dU-Ca, 2011
Kalsiumkanava (N-tyyppi), vasta-aineet, seerumista
S -CaKNAb, 6634
Kalsiumkanava (PQ-tyyppi), vasta-aineet, seerumista
S -CaKPQAb, 6635
Kanan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanahöE, 7036
Kananliha (f83), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KanaliE, 10409
Kaneli (f220), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -KaneliE, 11633
Kanin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaniepE, 7037
Kannabis, varmistus, virtsasta
U -CannaCt, 1880
Karbamatsepiini, seerumista
S -Karba, 2027
Karmiininpunainen (f340), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -KarpunE, 11632
Karnitiini, totaali, seerumista
S -Karni, 3853
Karnitiini, totaali, vuorokausivirtsasta
dU-Karni, 4229
Karpalo (Rf341), IgE-vasta-aineet
S -KarpalE, 20282
Karppi, rekombinantti (rCyp c 1, f355), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rCypc1E, 7340
Karsinoembryonaalinen antigeeni, punktionesteestä
Af-CEA, 10192
Karsinoembryonaalinen antigeeni, seerumista
S -CEA, 2034
Kaseiini, natiivi (f78, nBos d 8), IgE vasta-aineet, seerumista
S -nKaseiE, 7400
Kasvuhormoni, seerumista, paastotilassa
fS-GH, 2035
Katekoliamiinit (dU-Adrenaliini, dU-Noradrenaliini ja dU-Dopamiini), vuorokausivirtsasta
dU-Katekol, 11716
Katkarapu, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KatkarE, 7064
Katkarapu, rekombinantti (rPen a 1,tropomyosin, f351), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPena1E, 7339
Kaurajauho, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KauraE, 7065
Kauran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KaurspE, 7002
Kefaklori (c7), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -KefaklE, 7138
KEL-geeni, DNA-tutkimus, lapsivedestä
Am-KEL-D, 1811
Keliakia, vasta-ainetutkimus,seerumista
S -KeliAb, 8119
Keliakian HLA-tautiassosiaatio, nukleenihappo, verestä
B -HLAKeli, 4640
Kemiallinen seulonta, virtsasta
U -KemSeul, 1881
Keramidit, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti, seerumista
Pt-Hertta, 11666
Keruloplasmiini, seerumista
S -Kerulo, 2041
Ketiapiini, seerumista
S -Ketiap, 4631
Kihomadot (Enterobius vermicularis), (kval)
F -Enve-O, 2053
Kiivi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KiiviE, 7066
Kinidiini, seerumista
S -Kinid, 2054
Kiniini, seerumista
S -Kiniini, 10300
KIR, DNA-tutkimus, qPCR, verestä
B -KIRD, 11937
Kissan hilse, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KisshiE, 7039
Kiteet (kval), nivelnesteestä
Sy-Kide-O, 2055
Kivianalyysi, sapesta
Bi-Kivi, 2056
Kivianalyysi, suolistosta
Gi-Kivi, 2057
Kivianalyysi, virtsasta
U -Kivi, 2058
Klobatsaami, seerumista
S -Klobat, 3854
Klomipramiini, seerumista
S -Klopi, 3500
Klonatsepaami, seerumista
S -Klona, 3060
Klonidiini-koe, lasten kasvuhormonivajauksen dg
Pt-Klon-R1, 10646
Klooriprotikseeni, seerumista
S -Klorprt, 4270
Kloridi, eritteestä
Se-Cl, 3206
Kloridi, plasmasta
P -Cl, 2080
Kloridi, virtsasta
U -Cl, 2086
Kloridi, vuorokausivirtsasta
dU-Cl, 2077
Klotsapiini, seerumista
S -Klotsa, 3964
Koiran hilse, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoirhiE, 7040
Koiranheinän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoihspE, 7003
Koivu rekombinantti (rBet v 1, t215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBetv1E, 7300
Koivu, rekombinantti (rBet v 2, t216), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBetv2E, 7301
Koivun siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoivspE, 7015
Kokaiini, varmistus, virtsasta
U -KokaCt, 1884
Kolesteroli, high density lipoproteiinit, plasmasta
P -Kol-HDL, 6431
Kolesteroli, high density lipoproteiinit, plasmasta, paastotilassa
fP-Kol-HDL, 4516
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, plasmasta
P -Kol-LDL, 6433
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, plasmasta, paastotilassa
fP-Kol-LDL, 4599
Kolesteroli, plasmasta
P -Kol, 6429
Kolesteroli, plasmasta, paastotilassa
fP-Kol, 4515
Kolesteroli, pleuranesteestä
Pf-Kol, 3207
Koliininesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista
S -CHE-DN, 4841
Kollageeni I:n aminoterm. telopeptidi, virtsasta
U -INTP, 4477
Kollageeni I:n karboksiterm. telopeptidi, seerumista
fS-ICTP, 3966
Komplementin aktivaatiotutkimus, plasmasta
P -CAktt, 8050
Komplementti C1q, seerumista
S -C1q, 8850
Komplementti C1q, vasta-aineet, plasmasta
P -C1qAbG, 8315
Komplementti C1r,pitoisuus,plasmasta
P -C1r, 8284
Komplementti C2, pitoisuus, plasmasta
P -C2, 8053
Komplementti C3, pleuranesteestä
Pf-C3, 3296
Komplementti C3, punktionesteestä
Af-C3, 10349
Komplementti C3, seerumista
S -C3, 2106
Komplementti C4, pleuranesteestä
Pf-C4, 3298
Komplementti C4, punktionesteestä
Af-C4, 10350
Komplementti C4, seerumista
S -C4, 2107
Komplementti, kokonaisaktiivisuus, seerumista
S -CH100, 4941
Komplementti, puutostutkimus, seerumista
S -C-DEF, 6639
Konalbumiini (f323, natiivi, nGal d 3), IgE vasta-aineet, seerumista
S -KonalbE, 11732
Kongenitaali nefroosi (CNF), kahden NPHS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-NPHS1-D, 4677
Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä
B -NPHS1-D, 4676
Kongenitaalinen nefroosi, NPHS1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -NPHSY-D, 10274
Kookospähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KookpäE, 7067
Koriongonadotropiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-hCG, 4136
Koriongonadotropiini, ihmisen (kval), virtsasta
U -hCG-O, 2124
Koriongonadotropiini, ihmisen, seerumista
S -hCG, 2122
Kortisoli, seerumista
S -Korsol, 2129
Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta
dU-Kors-V, 2130
Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KoLaIgE, 11991
Kotiniini, virtsasta
U -Cot, 3969
Kotipölyryhmä (hx2), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -Kopö2Ry, 7185
Kreatiini/Kreatiniini-suhde, virtsasta
U -Kr/Krea, 11032
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista
S -CK-Is, 2137
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta
P -CK-MBm, 4525
Kreatiinikinaasi, plasmasta
P -CK, 4517
Kreatiniini, askitesnesteestä
As-Krea, 2139
Kreatiniini, eritteestä
Se-Krea, 10201
Kreatiniini, plasmasta
P -Krea, 4600
Kreatiniini, pleuranesteestä
Pf-Krea, 10301
Kreatiniini, virtsasta
U -Krea, 2145
Kreatiniini, vuorokausivirtsasta
dU-Krea, 2141
Kreatiniinin puhdistuma
Pt-Krea-Cl, 2146
Kromi ja koboltti, verestä
B -CrCo, 11090
Kromi, biomonitorointi, virtsasta
U -Cr-B, 11541
Kromi, virtsasta
U -Cr, 2149
Kromi,koboltti ja titaani, verestä
B -CrCoTi, 11401
Kromograniini A, plasmasta
fP-CgA, 6041
Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus,kudoksesta
Ts-FISHdel, 11406
Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus,verestä
B -FISHDel, 4770
Kromosomitutkimus, ihosta
Sk-Kromos, 2154
Kromosomitutkimus, istukasta
Cv-Kromos, 3641
Kromosomitutkimus, kudosnäytteestä
Ts-Kromos, 3741
Kromosomitutkimus, lapsivedestä
Am-Kromos, 2150
Kromosomitutkimus, luuytimestä
Bm-Kromos, 2152
Kromosomitutkimus, verestä
B -Kromos, 2151
Kromosomitutkimus,hematologinen, verestä
B -KromHem, 4551
Kroonisen myeloisen leukemian kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi
B -CMLPCR, 11266
Kryoglobuliini (kval), seerumista
S -Kryog-O, 2157
Kryopresipitaatin analyysi, seerumista
S -Kryopre, 2159
Kudosantigeeni (B-HLA), elimenluovuttajasta, lymfosyyteistä
Ly-HLAAg, 10354
Kudosantigeeni B27, lymfosyyteistä
Ly-HLAB27, 3075
Kudosvasta-aineet laaja pakettitutkimus, seerumista
S -KudosL, 8655
Kudosvasta-aineet pakettitutkimus, seerumista
S -KudosAb, 8654
Kupari, plasmasta
P -Cu, 6598
Kupari, virtsasta
U -Cu, 2171
Kupari, vuorokausivirtsasta
dU-Cu, 2169
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä
B -CX263-D, 10266
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX26-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -CX262-D, 10265
Kuulovammaisuus, ei-syndrominen, CX30-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä
B -CX301-D, 10527
Kuulovika, ei-syndrominen, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä
B -OTONS-D, 11828
Kuusen siitepöly (t201), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -KuusspE, 7017
Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, DNA-tutkimus, likvorista
Li-MRD-qD, 11336
Kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi, RNA-tutkimus, likvorista
Li-MRD-qR, 11337
Kylmähemagglutiniinit, seerumista
S -Kyhemag, 2173
Kystatiini C, seerumista
S -KysC, 1887
Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä
B -CFTR-D, 4643
Kyyhky (seerumiproteiinit, höyhenet ja ulosteet), IgG vasta-aineet, seerumista
S -KyyhkyG, 20553
Kyyhkysen höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -KyyhöyE, 20120
Takaisin ylös

L

Laaja huume- ja lääkeaineseulonta (LC-TOFMS), virtsasta
U -HuumTOF, 11364
Laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus), virtsasta
U -HuumL-O, 1872
Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Laktaat, 2186
Laktaatti, päivystystutkimus, aivo-selkäydinnesteestä
Li-LaktTeh, 10662
Laktaatti, päivystystutkimus, pleuranesteestä
Pf-LaktTeh, 10304
Laktaatti, verestä
B -Laktaat, 2183
Laktaattidehydrogenaasi, askitesnesteestä
As-LD, 3218
Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista
S -LD-Is, 2187
Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta
P -LD, 4526
Laktaattidehydrogenaasi, pleuranesteestä
Pf-LD, 2193
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus, verestä
B -Lakt-D, 4614
Lamellaarikappaleet, lapsivedestä
Am-Lamel, 10097
Laminiini 5, IgG-vasta-aineet, seerumista
S -Lam5AbG, 6675
Lamotrigiini, seerumista
S -Lamotri, 4328
Lampaan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LammepE, 7041
Langerhansin saareke, vasta-aineet, seerumista
S -LangAb, 2198
Lasko
B -La, 2203
Lateksi (luonnonkumi), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LateksE, 7149
Lateksi luonnonkumikomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LatekKE, 11957
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 1, k215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb1E, 7366
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 3, k217), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb3E, 7367
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 5, k218),IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb5E, 7368
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 6.02, K220), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb6E, 7369
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekombinantti (rHev b 8 Profilin, k221), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHevb8E, 7365
Latex, MBP-fuusioproteiini, rekompinantti (rHev b 11, k224),IgE vasta-aineet, seerumista
S -rHev11E, 7370
LDL-reseptorigeenin mutaatio, DNA-tutkimus, verestä
B -LDLRe-D, 3865
Leberin perinnöllinen näköhermosurkastuma, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatiot, verestä
B -LEBER-D, 4672
Legionella pneumophila, antigeeni, virtsa
U -LepnAg, 4632
Legionella, vasta-aineet, seerumista
S -LegiAb, 2205
Legionella, viljely
-LegiVi, 2206
Lehmän hilse, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LehmhiE, 7042
Lehmänmaito, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaitoE, 7072
Lehtipuiden siitepölyryhmä, seerumista
S -Puu9Ry, 7159
Leishmania, nukleiinihapon osoitus
-LeisNhO, 8434
Leishmania, vasta-aineet, seerumista
S -LeisAb, 3693
Leismania (kval), verestä
-Leis-O, 2209
Leivinhiiva, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LeihiiE, 7068
Lepidoglyphus destructor, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LDestrE, 7109
Leptiini, seerumista
S -Leptin, 11562
Leptospira, vasta-aineet, seerumista
S -LeptAb, 2211
Lepän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LeppspE, 7018
Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä
B -Diffi, 2225
Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista
S -LeukAbO, 4272
Leukosyyttien lajittelu
-LLajitt, 11820
Leukosyyttien sopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet, seerumista
S -LeuXCDC, 6228
Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava, seerumista
S -Leu-EO, 22029
Leukosyyttivasta-aineet, HLA-erollinen haploidenttinen kantasolusiirto, seerumista
S -Leu-KS, 22033
Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta, seerumista
S -Leu-ES, 22031
Levetirasetaami, seerumista
S -Leveti, 6169
LGMD2A (kalpainopatia) -tauti, CAPN3-geenin mutaatiot, verestä
B -CAPN3-D, 4887
Li-MikrobiNhO
Li-MibNhO, 8614
Li-West Nile Virus, vasta-aineet
Li-WNVAb, 6044
Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet, seerumista
S -MuSKAb, 6101
Limoviikuna (k81), IgE vasta-aineet, seerumista
S -LimoviE, 7150
Lipaasi, eritteestä
Se-Lipaas, 11367
Lipaasi, plasmasta, paastotilassa
fP-Lipaas, 10305
Lipoproteiini (a), seerumista, paastotilassa
fS-Lipo(a), 4144
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta
P -LipoA1, 6439
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta, paastotilassa
fP-LipoA1, 6407
Lipoproteiini, apo A1, seerumista, paastotilassa
fS-LipoA1, 2247
Lipoproteiini, apo B, plasmasta
P -LipoB, 6440
Lipoproteiini, apo B, plasmasta, paastotilassa
fP-LipoB, 6408
Lipoproteiini, apo B, seerumista, paastotilassa
fS-LipoB, 2248
Lipoproteiinit, apo A1 ja Apo B, plasmasta
P -Apot, 11782
Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, plasmasta, paastotilassa
fP-Apot, 11783
Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, seerumista
fS-Apot, 11167
Listeria, viljely
-ListVi, 2257
Litium, seerumista
S -Li, 2260
Liukoisten ENA-vasta-aineiden jatkotutkimus, seerumista
S -ANATyJT, 11676
Lohi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -LohiE, 7069
Lupusantikoagulantti, plasmasta
P -LupusAK, 3578
Luteinisoiva hormoni, seerumista
S -LH, 2265
Luuydintutkimus, MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä
Bm-MGGFe, 2269
Luuytimensiirron jälkeisen kimerismin selvittäminen PCR-menetelmällä, luuytimestä
Bm-PCR-Kim, 11286
Luuytimensiirron jälkeisen kimerismin selvittäminen PCR-menetelmällä, verestä
B -PCR-Kim, 11287
Lyijy, biomonitorointi, verestä
B -Pb-B, 11546
Lyijy, biomonitorointi, virtsasta
U -Pb-B, 11542
Lyijy, verestä
B -Pb, 2271
Lyijy, virtsasta
U -Pb, 2274
Lymfosyytit, CD4/CD8-suhde, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä
Bl-LyCD4/8, 11400
Lymfosyytit, erittely, verestä
B -LyDiff, 2275
Lymfosyytit, vakuolisoituneet, verestä
B -Vakuly, 2907
Lymfosyytti CD4-alaluokka, verestä
B -LyCD4, 4145
Lymfosyyttien ConA-stimulaatio, verestä
B -LyConS, 2277
Lymfosyyttien PHA-stimulaatio, verestä
B -LyPHAS, 2278
Lymfosyyttien PPD-stimulaatio, verestä
B -LyPPDS, 3090
Lymfosyyttien PWM stimulaatio, verestä
B -LyPWMS, 2280
Lysotsyymi (k208), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -LysotsE, 7148
Lysotsyymi, aivo-selkäydinnesteestä
Li-LZM, 2287
Lysotsyymi, pleuranesteestä
Pf-LZM, 2288
Lysotsyymi, seerumista
S -LZM, 2289
Lysotsyymi, virtsasta
U -LZM, 2290
Takaisin ylös

M

Maapähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaapähE, 7070
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 1, f422), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah1E, 7317
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 2, f423), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah2E, 7316
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 3, f424), IgE vasta-aineet, seerumi
S -rArah3E, 7318
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 6, f447), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah6E, 7321
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 8 PR-10, f352), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah8E, 7320
Maapähkinä, rekombinantti (rAra h 9 LTP, f427), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rArah9E, 7319
Maapähkinäkomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaapKE, 11650
Magnesium, plasmasta
P -Mg, 4601
Magnesium, virtsasta
U -Mg, 2305
Magnesium, vuorokausivirtsasta
dU-Mg, 2299
Maissi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaissiE, 7071
Maitokomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MaitoKE, 11950
Makadamiapähkinä (f345), IgE-vasta-aineet
S -MakapäE, 20882
Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet, seerumista
S -LKMAb, 2313
Maksansiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLAMaks, 22007
Malasezzia spp. (m227), IgE vasta-aineet, seerumista
S -MalaseE, 11819
Mandariini, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MandarE, 11558
Mangaani, verestä
B -Mn, 3748
Mangaani, virtsasta
U -Mn, 2323
Mango, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -MangoE, 7073
Mansikka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MansikE, 7074
Manteli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MantelE, 7075
Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo, virtsasta
U -MaPGa, 1761
Marsun epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MarsepE, 7043
Mato, lajimääritys
-MatoLm, 1890
Mato, vasta-aineet, seerumista
S -MatoAb, 8265
Mehiläinen, rekombinantti (rApi m 1 Phospholipase A2, i208),IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApim1E, 7348
Mehiläisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MehmyrE, 7133
Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 10, i217), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApi10E, 7349
Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 2, i214), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApim2E, 7350
Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 3, i215), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApim3E, 7351
Mehiläisen myrkky, rekombinantti (rApi m 5, i216), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApim5E, 7352
Meksiletiini, seerumista
S -Mekslet, 2325
Meloni, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MeloniE, 7076
Metadoni, seerumista
S -Metad, 4767
Metadoni, varmistus, virtsasta
U -MetadCt, 1892
Metallimiehen altistumisselvitys, virtsasta
U -Metsup, 11543
Metamfetamiini (kval), virtsasta
U -Metam-O, 6172
Metanefriini ja normetanefriini, seerumista
S -MetNor, 2338
Metanefriini ja normetanefriini, vuorokausivirtsasta
dU-MetNor, 2337
Methemoglobiini, verestä
B -Hb-Met, 2342
Metoksihydroksimandelaatti, vuorokausivirtsasta
dU-MOMA, 2345
Metoksityramiini (3-), vuorokausivirtsasta
dU-MTA, 3873
Metotreksaatti, aivo-selkäydinnesteestä
Li-MTX, 3620
Metotreksaatti, seerumista
S -MTX, 2346
Metyleenidioksipyrovaleroni, varmistus, virtsa
U -MDPV-Ct, 6165
Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta
U -MetfeCt, 11201
Metyylihistamiini, vuorokausivirtsasta
dU-MHistam, 3874
Metyylimalonaatti, seerumista
S -MetMal, 4147
Mianseriini, seerumista
S -Mians, 2349
Midatsolaami, seerumista
S -Midats, 1894
Mikrofilariat (kval), verestä
B -MiFi, 2350
Mitokondria, vasta-aineet, seerumista
S -MitoAb, 2357
Mitokondriaalisen DNA:n deleetioiden tutkimus, kudosnäytteestä
Ts-Mitok-D, 4102
Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
Ts-NGSpMT1, 11988
Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
B -NGSpMT1, 11987
Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
Ts-NGSmMT2, 11986
Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
B -NGSmMT2, 11985
Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä
Ts-NGSgMT3, 11990
Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä
B -NGSgMT3, 11989
Mitotaani, plasmasta
P -Mitotan, 6039
Molekyylibiologia, solueristys, luuytimestä
Bm-Molbiol, 10966
Molekyylibiologia, solueristys, verestä
B -Molbiol, 11505
Molekyylikaryotyypitys, hankinnaiset poikkeavuudet, kudos
Ts-MKhem, 6222
Molekyylikaryotyypitys, hankinnaiset poikkeavuudet, luuydin
Bm-MKhem, 6221
Molekyylikaryotyypitys, synnynnäiset poikkeavuudet (array), kudoksesta
Ts-MKsyn, 6219
Molekyylikaryotyypitys, synnynnäiset poikkeavuudet (array),verestä
B -MKsyn, 6220
Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely
-MDRSVi, 8426
Monogeeninen diabetes, NGS-geenipaneelitutkimus, verestä
B -DIABE-D, 11904
Mononukleoosi, vasta-aineet (kval), seerumista
S -MonAb-O, 2360
MRSA, Metisilliinille resistentti S.aureus, viljely
-MRSAVi, 4358
Mucor racemosus, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MucRacE, 7123
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin laaja mutaatiohaku, NGS-tutkimus, verestä
B -MEN12-D, 10276
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, MEN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -MEN11-D, 10275
Multippelin myelooman molekyylibiologinen tutkimus, luuytimestä
Bm-MMPCR, 11033
Munankeltuainen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MunakeE, 7077
Munanvalkuainen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MunavaE, 7078
Munanvalkuainenkomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MunavKE, 11951
Munuaisensiirtopotilaan HLA 1 tutkimuspaketti, verestä
B -HLA1Mun, 22004
Munuaisensiirtopotilaan HLA 2 tutkimuspaketti, verestä
B -HLA2Mun, 22006
Munuaisensiirtopotilaan luovuttajaehdokkaan HLA 1 tutkimuspaketti
B -HLA1SE, 11995
Munuaisensiirtopotilaan luovuttajaehdokkaan HLA 2 tutkimuspaketti
B -HLA2SE, 11996
Mustapippuri (f280), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -MuspipE, 11809
MxA proteiini, verestä
B -MxA, 4980
Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval)
-TbNhO, 4490
Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys, verestä
B -TbIFNg, 6173
Mycoplasma pneumoniae ja Chlamydia pneumoniae, nukl.happo (kval) ja Mycoplasma pneumoniae herkkyys
-MyHeCp, 21356
Mycoplasma pneumoniae, herkkyysmääritys
-MypnHe, 6315
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo (kval)
-MypnNhO, 4439
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-MypnAb, 4440
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet, seerumista
S -MypnAb, 2367
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, kudosnäytteestä
Ts-MYD88-D, 11256
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, luuytimestä
Bm-MYD88-D, 11259
MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi, verestä
B -MYD88-D, 11255
Myeliiniin assosioituva glykoproteiini, vasta-aineet, seerumista
S -MAGAb, 6100
Myeliinioligodendrosyyttiglykoproteiini, vasta-aineet, seerumista
S -MOGAb, 6686
Myelooinen NGS-geenipaneeli, DNA-tutkimus, luuytimestä
BM-MYEL-D, 11606
Myelooinen-NGS-geenipaneeli, DNA-tutkimus, verestä
B -MYEL-D, 11605
Myeloperoksidaasi, vasta-aineet, seerumista
S -MPOAb, 4148
Myeloproliferatiivinen taudin NGS-geenipaneeli, DNA-tutkimus, luuytimestä
BM-MPN-D, 11608
Myeloproliferatiivisen taudin NGS-geenipaneeli, DNA-tutkimus, verestä
B -MPN-D, 11607
Mykobakteeri, erikoisviljely (Bactec), verestä
B -TbEVi, 4438
Mykobakteeri, viljely
-TbVi, 2812
Mykofenolihappo, plasmasta
P -MyPA, 4771
MYOcap, lihasdystrofioihin ja myopatioihin kohdistettu geenipaneeli
B -MYOcap, 11683
Myoglobiini, plasmasta
P -Myogl, 4602
Myosiittitutkimus, vasta-aineet
S -MyosAb, 6414
Myotonia congenita, CLCN1-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä
B -CLCNL-D, 10629
Myotonia congenita, CLCN1-geenin mutaatiot, verestä
B -CLCN1-D, 4990
Myotonia congenita, CLCN1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -CLCNY-D, 10273
Männyn siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MäntspE, 7019
Takaisin ylös

N

Natalitsumabi, vasta-aineet, seerumista
S -NatsuAb, 6028
Natrium, plasmasta
P -Na, 3622
Natrium, virtsasta
U -Na, 2386
Natrium, vuorokausivirtsasta
dU-Na, 2376
Natriureettinen peptidi, B-tyypin (32-), plasmasta
P -BNP, 4709
Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta
P -ProBNP, 4760
Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi, vieritutkimus
P -PrBNPVT, 11330
Naudan seerumialbumiinin, natiivi (Bos d 6 BSA, e204), IgE vasta-aineet, seerumista
S -nBosd6E, 7410
Naudanliha, IgE vasta-aineet, seerumista
S -NaudliE, 7079
Neisseria gonorrhoeae (gonokokki), viljely
-GcVi, 1506
Nesteen tunnistaminen, eritteestä
Se-Neste-O, 10242
Neurofilamentti, kevytketjut, aivo-selkäydinnesteestä
Li-NFL, 11936
Neurofilamentti, kevytketjut, seerumista
S -NFL, 11901
Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, likvorista
Li-NeGadAb, 6687
Neuronaaliset glutamaattidekarboksylaasi (GAD), vasta-aineet, seerumista
S -NeGadAb, 6688
Neuronispesifinen enolaasi, seerumista
S -NSE, 3434
Neurosyfilis, pakettitutkimus seerumista ja aivoselkäydinnesteestä
-NeurSyf, 8835
Neutrofiilien oksidaatiokyky, CGD-taudin diagnostiikka
B -NeutOks, 8179
Neutrofiiliset sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet, seerumista
S -ANCATut, 8653
Neutrofiilit, verestä
B -Neut, 3238
NGS-analyysin VUS-löydösten varianttilistaus, verestä
B -VARLI-D, 11878
Niittynurmikan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -NiitspE, 7004
Nikkeli, virtsasta
U -Ni, 2397
Nitratsepaami, seerumista
S -Nipam, 2398
NMDA-reseptori (NR1), vasta-aineet, likvorista
Li-NMDARAb, 6691
NMDA-reseptori (NR1), vasta-aineet, seerumista
S -NMDARAb, 6690
Nocardia, viljely
-NocaVi, 2403
Non-dystrofinen synnynnäinen myotonia/ionikanavataudit NGS-geenipaneeli
B -CMCN-D, 11621
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin suurten deleetioiden haku MLPA-menetelmällä, verestä
B -NKH3-D, 10937
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -NKH1-D, 10257
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, istukasta
Ts-NKH1-D, 10692
Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä
B -NKH2-D, 10691
Nonketoottinen hyperglysinemia, NGS-geenipaneeli
B -NKHL-D, 11627
Noonan ja muut rasopatiat, NGS-geenipaneelitutkimus
B -NOON-D, 11335
Nortriptyliini, seerumista
S -Nortrip, 2408
Np-Rino-entero-RS-virus, nukleiinihapon osoitus (kval)
EnRiRSVNhO, 8849
Nukleofosmiinigeenin mutaatioanalyysi, kudoksesta
Ts-NPM1-D, 11318
Nurminatan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -NurnspE, 7005
Nurmipuntarpään siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -NurpspE, 7006
Takaisin ylös

O

Ohrajauho, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OhraE, 7080
Ohran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OhraspE, 7007
Oksalaatti, vuorokausivirtsasta
dU-Oksal, 2421
Olantsapiini, seerumista
S -Olants, 1900
Oligosakkaridit (kval), virtsasta
U -Oligs-O, 4861
Omena, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OmenaE, 7081
Omena, rekombinantti (rMal d 1, f434), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rMald1E, 7336
Omena, rekombinantti (rMal d 3, f435), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rMald3E, 7337
Omenakomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OmenaKE, 11955
Onchocerca (kval)
-Onch-O, 4154
Opiaatit, varmistus, virtsasta
U -OpiaaCt, 1902
Oreksiini A, likvorista
Li-OreksA, 4943
Orgaaniset hapot, semikvantitatiivinen, virtsasta
U -Orgah, 4855
Orotaatti, virtsasta
U -Orotaat, 4248
Orthopox virus, nukleiinihappo (kval)
-PoxNhO, 4608
Orthopox virus, vasta-aineet, seerumista
S -PoxAb, 4609
Orthopoxvirus, osoitus
-PoxTut, 8157
Osmolaliteetti, seerumista
S -Osmol, 2443
Osmolaliteetti, virtsasta
U -Osmol, 2444
Osteokalsiini, seerumista
S -Osteoca, 3594
Ovalbumiini (f232, natiivi, nGal d 2), IgE vasta-aineet, seerumista
S -OvalbuE, 11733
Ovomukoidi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -OvomukE, 20253
Takaisin ylös

P

P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han
P -aFXaApi, 6348
P -Asyylikarnitiinit
P -Asyykar, 11764
P -HAE-Tutkimus
P -HAE, 9433
P -Hepatiitti B -virus, nukleiinihappo (kvant)
P -HBVNh, 6502
P -Hepatiitti C -virus, nukleiinihappo (kvant)
P -HCVNh, 6501
P -Hepatiitti C -virus,genotyypin määritys
P -HCVNhTy, 8600
P -Herpes simplex-virus, nukleiinihappo (kval)
P -HSVNhO, 8596
P -Kalsium, albumiinikorjattu
P -Ca-albk, 11162
P -Korvikealkoholit
P -Alko, 11170
P -Kreatiini
P -Krtiin, 11862
P -Varicella-Zoster virus, nukleiinihappo (kval)
P -VZVNhO, 8597
P -von Willebrand -tekijä, kollageenin sitomiskyky
P -vWFCB, 6073
P -von Willebrand-tekijä,aktiivisuus(GPIb sitoutuminen)
P -vWF-Akt, 6334
P2Y12-reseptorieston seuranta, verestä
B -VASP, 20644
Pahanlaatuisen veritaudin molekyylibiologinen tutkimus, näyte, verestä
B -BlaPCR, 10911
Pajun siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PajuspE, 7020
Palmityyliproteiinitioesteraasi, verestä
B -PPT1, 11343
Papilloomavirus, genotyypin määritys
-HPVNhTy, 6444
Papilloomavirus, nukleiinihappo, suuren riskin (kval)
-hHPVNhO, 6445
Paprika, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PaprikE, 7083
Papukaijan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PapuhöE, 7044
Paragonimus, vasta-aineet, seerumista
S -ParagAb, 6693
Paraneoplastisten neurologisten syndroomien immunologiset tutkimukset, aivo-selkäydinnesteestä
Li-AitPara, 8691
Paraneoplastisten neurologisten syndroomien immunologiset tutkimukset, seerumista
S -AitPara, 8690
Parapähkinä (f18), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -Parpäh, 7084
Parapähkinä, rekombinantti (rBer e 1, f354), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rBere1E, 7329
Parasetamoli, seerumista
S -Paras, 2451
Parasiitit (kval), uloste
F -Para-O, 2455
Parasiittien osoitus
-Para-O, 2456
Parathormoni, plasmasta, paastotilassa
fP-PTH, 4560
Parathormoni, punktionesteestä
Af-PTH, 10194
Parathormonin kaltainen peptidi, plasmasta
P -PTHrP, 4155
Parechovirus, nukleiinihappo osoitus
-PareNhO, 6327
Parietaalisolu, vasta-aineet, seerumista
S -PsolAb, 2459
Paroksetiini, seerumista
S -Paroks, 1913
Parsakaali (f260), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -ParsakE, 20384
Parvovirus, nukeliinihappo (kval)
-ParvNhO, 4620
Parvovirus, vasta-aineet, seerumista
S -ParvAb, 4156
Pax Multi-Rast, kemialliset hapteenit, seerumista
S -Pax5, 10450
PCK1-geenin tunnetun mutaation c.925G>A tutkimus
B -PCK1-D, 11490
Peipon höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PeiphöE, 7046
Pekaanipähkinä (f201), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PekpähE, 20057
Pemfigoidi, BP180-antigeeni, vasta-aineet,seerumista
S -PemfiAb, 4963
Penicillium notatum, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PenNotE, 7124
Penisilliini G, IgE vasta-aineet, seerumista
S -GPenE, 7137
Penisilliini V, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VPenE, 7139
Pepsinogeeni I, seerumista, paastotilassa
fS-Pepsin1, 2464
Perfenatsiini, seerumista
S -Perfen, 3099
Perinnöllinen ei-polypoottinen pasusuolisyöpä, MLH1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -HNPCC1D, 10278
Perinnöllinen kolorektaalisyöpä, NGS-geenipaneeli: FAP/polypoottiset oireyhtymät
B -FAP-D, 11625
Perinnöllinen kolorektaalisyöpä, NGS-geenipaneeli: Lynchin syndrooma
B -LYNCH-D, 11626
Perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, NGS- laajageenipaneeli
B -BROV2-D, 11624
Perinnöllinen rinta- ja munasarjasyöpä, NGS-perusgeenipaneeli
B -BROV1-D, 11623
Perinnöllisen sferosytoosin osoitus, verestä
B -Sferos, 6233
Persikka, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PersikE, 7086
Persikka, rekombinantti (rPru p 1 PR-10, f419), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPrup1E, 7334
Persikka, rekombinantti (rPru p 3 LTP, f420), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPrup3E, 7333
Persikka, rekombinantti (rPru p 4 Profiliini, f421), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPrup4E, 7332
Persikkakomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PersKE, 11954
Peruna, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PerunaE, 7087
Perusverenkuva ja trombosyytit, napaverestä
uB-PVK+T, 4157
Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä
B -PVK+T, 2474
Pf/S-Adenosiinideaminaasisuhde
Pt-ADA-Ind, 11087
Phlebovirus, vasta-aineet, seerumista
S -PhlebAb, 4781
Phoma betae, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PhomBeE, 7126
Pikornavirus, nukleiinihappo (kval)
-PicoNhO, 1917
Pinjansiemen, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PinsieE, 20058
Pistaasi (f203), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PistaaE, 20060
Pistiäisallergian selvittelypaketti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PisPakE, 11735
Plasmodium (kval), verestä
B -Plas-O, 2315
Plasmodium, vasta-aineet, seerumista
S -PlasAb, 2317
Pleuranestenäyte, pleuranesteestä
Pf-Näyte5, 10630
PML/RARA geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen, luuytimestä
Bm-PML-QR, 4893
PML/RARA geenien fuusio-RNA: t(15:17), kvantitatiivinen, verestä
B -PML-QR, 4892
Pneumocystis carinii, nukleiinih. os.(kval)
-PncaNhO, 4446
PNH laaja tutkimus (punasolut, granulosyytiti, monosyytit), verestä
B -PNH-La, 11100
Poikkijuovalihas, vasta-aineet, seerumista
S -PlihAb, 2483
Polio, tartuntaepäilyn selvittelypaketti
-PoliTut, 8592
Poliovirus, viljely
F -PoliVi, 3465
Polymyosiitti JO1, vasta-aineet, seerumista
S -Jo1Ab, 6030
Polyomavirus (JCV,BKV), nukleiinihapon os.(PCR) kvant.
-PovNh, 8595
Porfobilinogeeni (kval), virtsasta
U -PBG-O, 2487
Porfobilinogeeni, virtsasta
U -PBG, 2486
Porfobilinogeeni, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
nU-PBG, 6330
Porfyriinit (kval), plasmasta
P -Porf-O, 10064
Porfyriinit, ulosteesta
F -Porf, 2489
Porfyriinit, verestä
B -Porf, 3660
Porfyriinit, virtsasta
U -Porf, 2490
Porfyriinit, yövirtsasta (aamuvirtsasta)
nU-Porf, 6332
Porkkana, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PorkkaE, 7088
Potilaan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto, verestä
B -HLA1PK, 22000
Potilaan HLA 2 tutkimuspaketti, kantasolusiirto, verestä
B -HLA2PRK, 22003
Pp-Bakteeri, nukleiinihappo(kvant), ientasku
Pp-BaktNh, 8603
Prader Willin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä
B -PWS-D, 4348
Prader-Willin oireyhtymän jatkotutkimus, DNA-tutkimus, verestä
B -PWSUPDD, 10259
Prealbumiini, lapset, seerumista
S -PrealbL, 11758
Prealbumiini, seerumista
S -Prealb, 2494
Pregabaliini ja gabapentiini, verestä
B -Prega, 11669
Pregabaliini, virtsasta
U -PregaCt, 11085
Primidoni, seerumista
S -Primid, 2499
Progesteroni, seerumista
S -PROG, 2502
Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), CSTB-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä
B -EPM1-D, 4726
Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä
B -EPM1M-D, 4694
Prokalsitoniini, plasmasta
P -PCT, 6462
Prokollageeni I:n aminotermin. propeptidi, seerumista
S -PINP, 4496
Prokollageeni III:n aminotermin. propeptidi, seerumista
S -PIIINP, 3682
Prolaktiini, makro, seerumista
S -PRLmakr, 6083
Prolaktiini, seerumista
S -PRL, 2507
Propafenoni, seerumista
S -Propfen, 3894
Properdiini, pitoisuus, plasmasta
P -Prop, 8282
Prostataspesifinen antigeeni, vapaa, osuus, seerumista
S -PSA-SUH, 4637
Proteiini C mutaatio W380G, DNA tutkimus, verestä
B -PC380-D, 11494
Proteiini C, antigeeni, plasmasta
P -PC-Ag, 4448
Proteiini C, plasmasta
P -PC, 3435
Proteiini S, antigeeni, plasmasta
P -PS-Ag, 3577
Proteiini S, antigeeni, vapaa, plasmasta
P -PS-AgV, 4000
Proteiini S, plasmasta
P -PS, 4449
Proteiini S100, seerumista
S -S100, 4619
Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Prot, 2514
Proteiini, askitesnesteestä
As-Prot, 2512
Proteiini, fraktiot, seerumista
S -Prot-Fr, 2522
Proteiini, fraktiot, virtsasta
U -Prot-Fr, 2523
Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta
dU-Prot-Fr, 2520
Proteiini, keräysvirtsasta
cU-Prot, 3663
Proteiini, nivelnesteestä
Sy-Prot, 2518
Proteiini, pleuranesteestä
Pf-Prot, 2515
Proteiini, punktionesteestä
Af-Prot, 2511
Proteiini, seerumista
S -Prot, 2516
Proteiini, vuorokausivirtsasta
dU-Prot, 2513
Proteiinin 14-3-3 ja muuntuneen prioniproteiinin (PrPSc) osoitus aivo-selkäydinnesteestä
Li-CJD-Pak, 12034
Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta
U -ProKre, 4712
Proteinaasi 3, vasta-aineet, seerumista
S -Pr3Ab, 4160
Pt-ASAT/trombosyytit-indeksi
Pt-APRI, 11674
Pt-Fibrosis-4 indeksi
Pt-FIB-4, 11682
Pt-NAFLD Fibrosis Score
Pt-NFS, 11687
Pt-Tyrmäystippatutkimus, verestä ja virtsasta
Pt-TyrTip, 11112
Pt-Virtaustilavuus-spirometria ilman lausuntoa
Pt-FVSpiO, 6006
Pt-Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe ilman lausuntoa
Pt-FVSpiDO, 6007
Pujon siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PujospE, 7024
Puuerittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Puu9Er, 7160
Puumala virus, IgM vasta-aineet, seerumista
S -PuumAbO, 4521
Puumala virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-PuumAb, 3638
Puumalavirus, vasta-aineet, seerumista
S -PuumAb, 1775
Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä
Li-TBEAb, 1926
Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet, seerumista
S -TBEAb, 3756
Pyrenoli (1), virtsasta
U -Pyr, 1776
Pyruvaatti, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Pyruv, 4853
Pyruvaatti, verestä
B -Pyruv, 2554
Pähkinäallergian selvittelypaketti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähPakE, 11734
Pähkinäerittely ja komponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähComE, 11749
Pähkinäerittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Pähk1Er, 7176
Pähkinäpensaan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PähpspE, 7021
Pähkinäryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Pähk1Ry, 7175
Päivänkakkaran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PäivspE, 7025
Päärynä (f94), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -PäärynE, 11810
Pölyerittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PölyEr, 7154
Pölyryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -PölyRy, 7153
Takaisin ylös

R

Rabiesvirus, vasta-aineet, seerumista
S -RabiAb, 3467
Raiheinän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RaihspE, 7000
Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C), seerumista, paastotilassa
fS-VLCFA, 4162
Rasvahapot, vapaat, seerumista, paastotilassa
fS-FFA, 2561
Rasvat, mikroskooppinen tutkimus (kval), ulosteesta
F -Rasva-O, 2562
Rauta, seerumista, paastotilassa
fS-Fe, 2566
Reniini, konsentraatio, plasmasta
P -Reninm, 6339
Respiratoristen mikrobien tutkimus
-RespNhO, 8818
Retikulosyytit, punasoluista
E -Retik, 2582
Reumafaktori, määritys, punktionesteestä
Af-RF, 10197
Reumafaktori, määritys, seerumista
S -RF, 3550
Reumafaktori, nivelnesteestä
Sy-RF, 10356
Reumafaktori, pleuranesteestä
Pf-RF, 10355
Rhizopus nigricans (m11), IgE vasta-aineet, seerumista
S -RhNigE, 10427
Ribonukleoproteiini, 70kDa antigeeni, vasta-aineet, seerimista
S -RNP70Ab, 8281
Ribonukleoproteiini, nukleaarinen, vasta-aineet, seerumista
S -RNPAb, 3317
Rickettsia, vasta-aineet, seerumista
S -RickAb, 2476
Rifampisiini, seerumista
S -RIF, 3109
Riisi, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RiisiE, 7089
Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, BRCA1/BRCA2-geenien tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -BRCA1-D, 10279
Rinta- ja/tai munasarjasyöpä, PALB2-geenin c.1592delT-mutaation DNA-tutkimus
B -PALB2-D, 10598
Risperidoni, seerumista
S -Risper, 1930
Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han, plasmasta
P -aFXaRiv, 6266
RNA-näyte, luuytimestä
Bm-RNA, 10580
RNA-näyte, verestä
B -RNA, 10579
Rocuronium, IgE-vasta-aineet, seerumista
S -RocuroE, 20302
Rotan epiteeli, seerumi, virtsa, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RottaE, 7047
rPru p 7 (f454, rekombinantti, persikka), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rPrup7E, 11746
rSes i 1 (f449,rekombinantti, seesaminsiemen), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rSesi1E, 11794
Ruisjauho, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RuisE, 7090
Rukiin siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RuisspE, 7008
Ruokaerittely, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ruok5Er, 7172
Ruokaryhmä, erittely ja komponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -RuoErCo, 11602
Ruokaryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista
S -Ruok5Ry, 7171
Ruostumattoman teräksen -hitsaajan altistumisselvitys, virtsasta
U -RSTSUP, 11544
Takaisin ylös

S

S - West Nile Virus, vasta-aineet
S -WNVAb, 6037
S -Aspergillus versicolor, IgE vasta-aineet
S -AspVerE, 11188
S -Dengue- ja zikavirus, pakettitutkimus
S -DeZAgAb, 21554
S -Denguevirus, pakettitutkimus
S -DenAgAb, 21553
S -Hepariinitrombosytopeniatutkimus, funktionaalinen
S -HepFu, 6234
S -Hepatiitti B-virus, e-antigeeni ja -vasta-aineet
S -HBE, 8570
S -Influenssa B-virus, IgG vasta-aineet
S -InfBAbG, 4957
S -Inhibiini B
S -InhibB, 6450
S -Intrinsic factor, vasta-aineet
S -IF-Ab, 8604
S -JC-virus, vasta-aineet
S -JCVAb, 6329
S -Kopeptiini
S -Kopept, 6355
S -Maksan autovasta-aineet, immunoblotting-tutkimus
S -MaksaAb, 20515
S -Mehiläisenmyrkkykomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -MehPakE, 11959
S -Siruuna, IgE vasta-aineet
S -SitruuE, 11187
S -Sulfatidi,IgM vasta-aineet
S -SulfAbM, 6098
S -Topiramaatti
S -Topira, 6452
S -Trijodityroniini, vapaa, dialyysimenetelmä
S -T3-Vdi, 6159
S -Viljaerittely (fx3), IgE-vasta-aineet
S -Vilj3Er, 7178
S -Viljaryhmä (fx3), IgE vasta-aineet
S -Vilj3Ry, 7177
S -Zoonoosivirus, vasta-aineet
S -ZoonVAb, 20679
Saarekesoluantigeeni 2, vasta-aineet, seerumista
S -IA2Ab, 8110
Saccharomyces cerevisiae, vasta-aineet, seerumista
S -ASCA, 4880
Saksanpähkinä (256), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -SakspäE, 11630
Saksanpähkinä, rekombinantti (rJug r 1, f441), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rJugr1E, 7327
Saksanpähkinä, rekombinantti (rJug r 3, f442), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rJugr3E, 7328
Saksanpähkinäkomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SakspKE, 11949
Salisylaatit, seerumista
S -Salis, 2604
Sallan taudi, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä
B -SALLA-D, 4686
Salmonella, vasta-aineet, seerumista
S -SalmAb, 2607
Salmonella, viljely, ulosteesta
F -SalmVi, 2608
Sappihapot, seerumista
S -Sappih, 3379
Schistosoma (kval), limakalvosta
-Schi-O, 2611
Schistosoma (kval), virtsasta
U -Schi-O, 1936
Schistosoma, vasta-aineet, seerumista
S -SchiAb, 2610
Seesaminsiemen (f10), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -SeessiE, 7091
Sekretiini-koe, gastriini
Pt-Sekr-R2, 3380
Seleeni, plasmasta
P -Se, 4564
Seleeni, virtsasta
U -Se, 2617
Selkäydinnesteen osoitus (kval), eritteestä
Se-Likvo-O, 3551
Selleri (f85), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -SellerE, 7092
Selleri, rekombinantti (rApi g 1.01, f417), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rApig1E, 7331
Sentromeeri, vasta-aineet, seerumista
S -SentAb, 3652
Sertolitsumabi, seerumista
S -Serto, 6579
Sertraliini, seerumista
S -Sertral, 1937
Sfingomyelinaasi (hapan), verestä
B -Sfing-A, 11345
Sian epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SikaepE, 7049
Sianliha, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SikaliE, 7093
Siemenneste, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SpermE, 7152
Sieni, lajimääritys
-SienLm, 3506
Sieni, nukleiinihappo (kval)
-SienNhO, 6705
Sieni, viljely (1:syväkudos- tai eritenäytteestä)
Pu-SienVi, 3508
Sieni, viljely (pinnalliset sieni-infektiot)
Sk-SienVi, 3509
Sieni, viljely ysköksestä
Ex-SienVi, 8261
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1. trimesteri, seerumista
S -Tr1Seul, 4548
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri, seerumista
S -Tr2Seul, 4550
Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten, verestä
B -SikiöRH, 5250
Sikiön trisomia- ja mikrodeleetiotutkimus äidin verinäytteestä, verestä
B -NIPTdel, 6374
Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä, verestä
B -NIPTtri, 6373
Sikotauti, tartuntaepäilyn selvittelypaketti
-ParoTut, 8590
Sikotautivasta-aineet, immuniteettitutkimus
S -ParoAbG, 1772
Sileälihas, vasta-aineet, seerumista
S -SiliAb, 2634
Silli, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SilliE, 7094
Sindbis virus, vasta-aineet, seerumista
S -SindAb, 3527
Sinkki, plasmasta
P -Zn, 2639
Sinkki, virtsasta
U -Zn, 1777
Sinkki, vuorokausivirtsasta
dU-Zn, 2637
Sinkkitransportteri 8, autovasta-aineet, seerumista
S -ZnT8Ab, 8842
Sirolimuusi, massaspektrometrinen, verestä
B -SiroMS, 11613
Sitalopraami, seerumista
S -Sital, 4258
Sitraatti, vuorokausivirtsasta
dU-Sitraat, 4166
Sjögrenin syndroma, A (Ro)-vasta-aineet, seerumista
S -SSAAb, 3322
Sjögrenin syndroma, B (La)-vasta-aineet, seerumista
S -SSBAb, 3323
Skleroderma 70, vasta-aineet, seerumista
S -Scl70Ab, 3765
Sklerodermatutkimus, immunoblottaus
S -SCL-T, 11766
Sm (Smith), vasta-aineet, seerumista
S -SmAb, 3324
Soija, IgE Vasta-aineet, seerumista
S -SoijapE, 7096
Soijapapu, natiivi (nGly m 5, f431), IgE vasta-aineet, seerumista
S -nGlym5E, 7416
Soijapapu, natiivi (nGly m 6, f432), IgE vasta-aineet, seerumista
S -nGlym6E, 7417
Soijapapu, rekombinantti (rGly m 4 PR-10, f353), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rGlym4E, 7330
Soijapapukomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -SoijaKE, 11952
Solujen morfologinen tarkastelu, verestä
B -Morfo, 2643
Solut, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Solut, 2655
Solut, askitesnesteestä
As-Solut, 2651
Solut, dialyysinesteestä
Di-Solut, 3250
Solut, nivelnesteestä
Sy-Solut, 2658
Solut, pleuranesteestä
Pf-Solut, 2657
Solut, punktionesteestä
Af-Solut, 2650
Solut, virtsasta
U -Solut, 1940
Soluvapaan DNA:n uutos, verestä
B -DNA-fD, 11491
Soluviljely ja säilytys, ihosta, kudosnäytteestä
-SolViSä, 10916
Spektri, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Spektri, 2664
Squamous cell carsinoma, antigeeni, seerumista
S -SCC-Ag, 3639
Staphylococcus aureus,Panton Valentine leukosidiini (PVL-geeni)
-StauPVL, 20698
Stemphyllium botrysum (m10), IgE vasta-aineet, seerumista
S -SteBotE, 10426
Steriiliystutkimus 2, rikastusviljelyn avulla
-Stert2, 8176
Steroidisolu, vasta-aineet, seerumista
S -SterAb, 8174
Streptococcus agalactiae (B), viljely, emätineritteestä
Fl-StrBVi, 1729
Streptococcus DNAasi, vasta-aineet, seerumista
S -StrDNAb, 2700
Streptococcus pneumoniae, antigeeni
-StpnAg, 3326
Streptococcus pneumoniae, ei konjugaattirokoteserotyypit, vasta-aineet
S -SpnAbNV, 6296
Streptococcus pneumoniae, konjukaattirokoteserotyypit, vasta-aineet
S -SpnAbVT, 6297
Streptococcus pyogenes (A), antigeeni, nielueritteestä
Ps-StrAAg, 3635
Streptococcus, viljely , nielueritteestä
Ps-StrVi, 2703
Strongyloides stercoralis, vasta-aineet, seerumista
S -StroAb, 1943
Strongyloides, viljely
-StroVi, 4460
Sukulaisluovuttajan HLA 1 tutkimuspaketti, kantasolujen siirto
B -HLA1SK, 11993
Sukulaisluovuttajan HLA2 näyte pakastettavaksi, kantasolusiirto
B -HLA2FrR, 11994
Sukulaisluovuttajan HLA2 tutkimuspaketti rekisterilaajuudessa, kantasolujensiirto
B -HLA2SRK, 11357
Sukupuolihormoneja sitova globuliini, seerumista
S -SHBG, 2737
Suolensiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLASuol, 22009
Suolinkainen (ascaris), IgE vasta-aineet, seerumista
S -SuolinE, 11600
Sydän/keuhkonsiirtopotilaan HLA tutkimuspaketti, verestä
B -HLASyKe, 22008
Syklinen sitrullinoitu peptidi, vasta-aineet, seerumista
S -CCPAb, 4744
Syljen kortisoli
Sa-Korsol, 6358
Synnynnäinen laktaasinpuutos, laktaasigeenin valtamutaatio tutkimus, verestä
B -CLD-D, 11788
Sytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant), plasmasta
P -CMVNh, 4777
Sytomegalovirus, nukleiinihappo, pitoisuus (kvant)
-CMVNh, 1715
Sytomegalovirus, vasta-aineet, seerumista
S -CMVAb, 2727
Sytostaattiresistenssinäyte, luuytimestä
Bm-Sytores, 10862
Sytostaattiresistenssinäyte, seerumista
S -Sytores, 10861
Säätelijä-T-lymfosyyttienominaisuudet ja toiminta
B -LyTreg, 8432
Takaisin ylös

T

T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi kudoksesta
Ts-TRclon, 11886
T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi luuytimestä
Bm-TRclon, 11885
T-solureseptorigeenien klonaliteettianalyysi verestä
B -TRclon, 11884
T-solureseptorin deltaketjun geenin uudelleenjärjestymä, kudoksesta
Ts-TCRD-D, 6189
T-solureseptorin deltaketjun geenin uudelleenjärjestymä, luuytimestä
Bm-TCRD-D, 6188
T-solureseptorin deltaketjun geenin uudelleenjärjestymä, verestä
B -TCRD-D, 6187
Taimen, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TaimenE, 7097
Takrolimuusi, massaspektrometrinen
B -TacroMS, 11616
Tammen siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TammspE, 7022
Tattari, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TattarE, 7098
Tau proteiini, aivo-selkäydinnesteestä
Li-Tau, 4810
Teikkohappo, vasta-aineet, seerumista
S -TeikAb, 2732
Teofylliini, seerumista
S -Teofy, 2733
Testosteroni, massaspektrometrinen, seerumista
S -TestoMS, 11784
Testosteroni, massaspektrometrinen, vapaa laskettu, seerumista
S -TesMSVL, 11785
Testosteroni, seerumista
S -Testo, 2735
Testosteroni, vapaa, laskettu, seerumista
S -TestoVL, 6451
Tietyn mutaation tutkimus, verestä
B -MutVarD, 11658
Tilli (f277), IgE-vasta-aineet
S -TilliE, 20784
Timotein siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TimospE, 7009
Tioguaniini, verestä
B -6-TGN, 11327
Tiopentaali, seerumista
S -Tiopen, 3117
Tiosyanaatti, seerumista
S -Tiosyan, 2743
Tobramysiini (pitoisuusmääritys), seerumista
S -TOB, 2744
Tolueeni-di-isosyanaatti (TDI), IgE vasta-aineet, seerumista
S -TDIE, 7146
Tomaatti, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TomaatE, 7099
Tonnikala, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TonnikE, 7100
Torakka, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TorakkE, 7134
Toxocara canis/cati, vasta-aineet, seerumista
S -TocaAb, 1945
Toxoplasma, nukleiinihappo (kval)
-ToxoNhO, 1730
Toxoplasma, vasta-aineet, seerumista
S -ToxoAb, 3907
TP53-, NOTCH1 ja SF3B1-geenien mutaatiotutkimus KLL:ssa, luuytimestä
Bm-KLLmutD, 11745
TP53-, NOTCH1 ja SF4B1-geenien mutaatiotutkimus KLL:ssa, verestä
B -KLLmutD, 11744
TP53-geenimutaatioiden analyysi, DNA-tutkimus, luuytimestä
BM-TP53-D, 11610
TP53-geenimutaatioiden analyysi, DNA-tutkimus, verestä
B -TP53-D, 11609
Tramadoli, varmistus, virtsasta
U -TramaCt, 4762
Transferiinin rautakyllästeisyys, seerumista, paastotilassa
fS-TrFeSat, 10100
Transferriini, seerumista, paastotilassa
fS-Transf, 2756
Transferriinireseptori, liukoinen, seerumista
S -TfR, 1949
Treponema pallidum, FTA-absorptio, seerumista
S -FTAAbs, 4171
Treponema pallidum, IgM vasta-aineet, seerumista
S -FTAIgM, 3497
Treponema pallidum, vasta-aineet, seerumista
S -TrpaAb, 4942
Trichinella spiralis, vasta-aineet, seerumista
S -TrspAb, 2777
Trichoderma viride (m15), IgE-vasta-aineet, seerumista
S -TriVirE, 7129
Trichomonas vaginalis, nukleiinihappo (kval)
-TrvaNhO, 6307
Triglyseridit, askitesnesteestä
As-Trigly, 2769
Triglyseridit, eritteestä
Se-Trigly, 10199
Triglyseridit, plasmasta
P -Trigly, 4530
Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa
fP-Trigly, 4568
Triglyseridit, pleuranesteestä
Pf-Trigly, 2771
Trijodityroniini, vapaa, seerumista
S -T3-V, 2775
Trimetyyliamiini, virtsasta
U -TMA, 6416
Trimipramiini, seerumista
S -Trimip, 3266
Tripeptidyylipeptidaasi, verestä
B -TTP1, 11388
TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y), lapsivedestä
Am-TriNhO, 6059
TrisomiaPCR(13,18,21,X,Y), sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä
Cv-TriNhO, 6061
Trisykliset antidepressantit, varmistus, virtsasta
U -TrisyCt, 6246
Trombiiniaika, plasmasta
P -Trombai, 2782
Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta
P -Trombot, 4025
Tromboplastiiniaika, aktivoitu,partiaalinen, plasmasta
P -APTT, 2783
Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta
P -TT-INR, 4520
Tromboplastiiniaika, plasmasta
P -TT, 1731
Trombosyytit, autovasta-aineet (kval), verestä
B -TromAbO, 3487
Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä
B -TrFuPFA, 11077
Trombosyytit, sitraattiveri, verestä
B -Trom-S, 10571
Trombosyyttivasta-aineet, tyypitys, verestä
B -TAb-Ty, 2796
Troponiini I, plasmasta
P -TnI, 4531
Troponiini T, plasmasta
P -TnT, 4532
Troponiini T, vieritutkimus, plasmasta
P -TnT-VT, 11332
Trypanosoma brucei, vasta-aineet, seerumista
S -TrbrAb, 1954
Trypanosoma cruzi, vasta-aineet, seerumista
S -TrcrAb, 1955
Trypanosomat, rikastus ja osoitus, verestä
B -Tryp-O, 2801
Tryptaasi, seerumista
S -Trypt, 10289
TSH-reseptori, vasta-aineet, seerumista
S -TSHRAb, 4965
Tsopikloni, seerumista
S -Tsopik, 3686
Tuhkarokko, tartuntaepäilyn selvittelypaketti
-MorbTut, 8410
Tuhkarokkovasta-aineet, immuniteettitutkimus
S -MorbAbG, 4435
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, seerumista
S -ENAAb, 3022
Tuma, vasta-aineet, seerumista
S -ANA, 2819
Turska, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TurskaE, 7101
Turska, rekombinantti (rGad c 1, f426), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rGadc1E, 7341
Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, seerumista
S -TATI, 3592
Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori, virtsasta
U -TATI, 3593
Tuumorinekroositekijä, alfa, seerumista
S -TNF, 4282
Tymidiinikinaasi, seerumista
S -TymidK, 3654
Tyreoglobuliini ohutneulanäytteestä
-TyglFNA, 11010
Tyreoglobuliini, seerumista
S -Tygl, 2828
Tyreoglobuliini, vasta-aineet, seerumista
S -TyglAb, 2829
Tyreoideaperoksidaasi, vasta-aineet, seerumista
S -TPOAb, 4028
Tyreotropiini, napaseerumista
uS-TSH, 3669
Tyreotropiini, plasmasta, eri menetelmällä, plasmasta
P -TSHeri, 11981
Tyreotropiini,plasmasta
P -TSH, 4831
Tyreotropiinin vapauttajahormoni-koe,suppea
Pt-TRH-R1, 2762
Tyroksiini, vapaa, dialyysimenetelmä, seerumista
S -T4-Vdi, 6160
Tyroksiini, vapaa, napaseerumista
uS-T4-V, 4259
Tyroksiini, vapaa, plasmasta
P -T4-V, 4832
Tyroksiinia sitova globuliini, seerumista
S -TBG, 2835
Tyrophagus putrescentiae, IgE vasta-aineet, seerumista
S -TputreE, 7110
Tyypin 1 diabeteksen kytkeytyvät autovasta-aineet (pakettitutkimus)
S -T1DAAb, 8271
Takaisin ylös

U

U -Huumeseulonta, pika, virtsasta
U -HuuPika, 11879
U -Huumetesti, pika, lisätestit, virtsasta
U -HuuPikL, 11880
U -Kaliumin ja kreatiniinin suhde
U -KKre, 11940
U -Natriumin ja kreatiniinin suhde
U -NaKre, 11941
U -Oksikodoni, varmistus
U -OksikCt, 11161
U -Urogenitaalinäytteen seulonta,nukl.os
U -GenSNhO, 8578
Undulaatin höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -UnduhöE, 7050
Undulaatin ulosteet, IgE vasta-aineet, seerumista
S -UnduloE, 10387
Uraatti, häiritsevä lääkitys, plasmasta
P -UraatLä, 10936
Uraatti, plasmasta
P -Uraat, 4533
Uraatti, virtsasta
U -Uraat, 2886
Uraatti, vuorokausivirtsasta
dU-Uraat, 2883
Urea, askitesnesteestä
As-Urea, 10191
Urea, plasmasta, paastotilassa
fP-Urea, 4573
Urea, virtsasta
U -Urea, 2890
Urea, vuorokausivirtsasta
dU-Urea, 2887
Ureaindeksi
Pt-UreaInd, 11041
Urogenitaalinäytteen seulonta,nukl.os
-GenSNhO, 8579
Urtikaria (HR, histamiinin vapautus), seerumista
S -Urtikar, 10840
Ustekinumabi, seerumista
S -Ustek, 6575
Ustekinumabi, vasta-aineet, seerumista
S -UstekAb, 6574
Takaisin ylös

V

Valproaatti, seerumista
S -Valpr, 3681
Vankomysiini (pitoisuusmääritys), seerumista
S -VAN, 3277
Varicella-Zoster virus, IgG vasta-aineet, seerumista
S -VZVAbG, 4467
Varicella-Zoster virus, nukleiinihappo (kval)
-VZVNhO, 1781
Varicella-Zoster virus, nukleiinihappo, likvorista
Li-VZVNhO, 8419
Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi, plasmasta, paastotilassa
fP-VIP, 2932
Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta, kontrolli, verestä
B -VasSeuK, 11476
Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta, verestä
B -VasSeu1, 11759
Vastasyntyneiden seulonta, 17-OHP-kontrolli, verestä
B -VasOHPK, 6357
Vedolitsumabi, pitoisuus ja vasta-ainepaketti, seerumista
S -VedolPa, 11547
Vehnä, rekombinantti (rTri a 14, f433), IgE vasta-aineet, seerumista
S -rTri14E, 7315
Vehnä, rekombinantti (rTri a 19, Omega-5 Gliadin, f416), IgE vasta-aineet, seerumista
S -Om5GliE, 7314
Vehnäjauho, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VehnäE, 7102
Vehnäkomponentit, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VehnäKE, 11953
Vehnän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VehnspE, 7012
Venlafaksiini, seerumista
S -Venlaf, 1958
Veren sopivuuskoe, verestä
B -XKoe, 2935
Verensiirron haittavaikutusnäyte, verestä
B -VerHait, 11166
Verikaasuanalyysi, laaja, kapillaariverestä
cB-VKLaaja, 11433
Verikaasuanalyysi, laaja, keskuslaskimoverestä
zB-VKLaaja, 11436
Verikaasuanalyysi, laaja, laskimoverestä
vB-VKLaaja, 11464
Verikaasuanalyysi, laaja, valtimoverestä
aB-VKLaaja, 11428
Verikaasuanalyysi, lämpötilakorjattu, valtimoverestä
aB-VKTemp, 11431
Verikaasuanalyysi, perus, kapillaariverestä
cB-VKPerus, 11434
Verikaasuanalyysi, perus, keskuslaskimoverestä
zB-VKPerus, 11435
Verikaasuanalyysi, perus, laskimoverestä
vB-VKPerus, 11432
Verikaasuanalyysi, perus, valtimoverestä
aB-VKPerus, 11427
Verikaasuanalyysi, teho, valtimoverestä
aB-VKTeho, 11429
Verikaasuanalyysi,lapset, valtimoverestä
aB-VKLapsi, 11430
Veriryhmä ja Rh, punasoluista
E -ABORh, 2951
Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, laaj., verestä
B -VRAbTu2, 4180
Veriryhmä, vasta-aineet, tunnistus, verestä
B -VRAbTu1, 2955
Veriryhmätutkimukset, isä, verestä
B -VRisäGr, 20629
Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset, verestä
B -VRAb-Gr, 4469
Veriryhmävasta-aineet, seulonta, plasmasta
P -VRAb-O, 4577
Verisuonen endoteelin kasvutekijä, seerumista
S -VEGF, 11207
Veritartunta altistus, seerumista
S -VeriAlt, 8402
Veritartunta lähde, seerumista
S -VeriLäh, 8401
Vesirokkovirus, vasta-aineet, seerumista
S -VZVAb, 2923
Vihurirokko, tartuntaepäilyn selvittelypaketti
-RubeTut, 8588
Vihurirokkovasta-aineet, immuniteettitutkimus
S -RubeAbG, 2962
Virusviljely nielusta (poliovirus)
Ps-VirVi, 8412
Viskositeetti, plasmasta
P -Viskos, 2978
Voikukan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista
S -VoikspE, 7027
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin laaja mutaatiohaku, DNA-tutkimus, verestä
B -VHL2-D, 10282
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin suurten deleetioiden DNA-tutkimus, verestä
B -VHL3-D, 10554
Von Hippel-Lindau syöpäoireyhtymä, VHL-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä
B -VHL1-D, 10281
Von Willebrand-tekijä, antigeeni, plasmasta
P -vWF-Ag, 4031
Von Willebrand-tekijä, F VIII sitomiskyky, plasmasta
P -vWF2N, 1959
Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta
P -vWF-Ty, 4262
Vorikonatsoli, seerumista
S -Vorikon, 6167
VRE, Enterokokki, vankomysiiniresistentti, viljely
-VREVi, 1788
Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta
P -Vuotot, 3355
Takaisin ylös

X

XKoe, varaveri, kokoverestä
B -XKoevar, 10771
Takaisin ylös

Y

Y-kromosomin mikrodeleetiotutkimus
B -Ykrom-D, 1783
Yersinia, vasta-aineet, seerumista
S -YersAb, 2985
Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, verestä
B -SEKVY-D, 11333
Yläraajan aerobinen rasituskoe, laktaatti ja ammoniumioni
Pt-Ylrj-R, 10325
Takaisin ylös

Z

Zonoosivirus,viljely
-ZoonVi, 20858
Zoonoosivirus, nukleiinihappo (kval)
-ZoonNhO, 20857
Zuklopentiksoli, seerumista
S -Zuklop, 4472
Takaisin ylös

Ä

Äitiysneuvoloiden infektioseulontapaketti, seerumista
S -ÄitSeul, 8602