Kalsium, ionisoitunut, kapillaariverestä

10080 cB-Ca-Ion

Osatutkimukset

cB-Ca-I7.4
cB-Ca-IonA
cB-pH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäily hypokalsemiasta tai hyperkalsemiasta, kun potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.

Ihopistonäytettä tarvitaan erityisesti lapsilla silloin, kun laskimonäytettä ei saada (tutkimus S-Ca-Ion nro 2019), sen tilavuus on liian suuri, tai tutkitaan samanaikaista verikaasutasapainoa, mutta valtimonäytteen tarkkuutta ei tarvita.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariinikapillaari

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 175 µl verikaasu/elektrolyyttikapillaariin, joka suljetaan tiiviisti. Näytteet säilyvät jääkaapissa n. 4 tuntia. Näyte ei saa jäätyä. Hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Kokoverinäyte lähetetään kylmänä. Lähetyksen on oltava perillä 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Veren kalsiumista noin 40 % on sitoutunut proteiineihin, suurimmaksi osaksi albumiiniin, 10 % on anionikomplekseina ja noin 50 % on ionisoituneena, joka on biologisesti aktiivinen muoto.

Hypoalbuminemia (krooninen munuaisvaurio, nefroottinen syndrooma, malabsorptio) ja eräät lääkeaineet voivat muuttaa kalsiumin kokonaispitoisuutta, mutta ionisoituneen kalsiumin pitoisuus ei muutu. Erityisesti munuaispotilailla ja keskosilla, mutta myös multippelissa myeloomassa ja happoemästasapainon häiriöissä voi ionisoituneen kalsiumin määritys olla hyödyllinen.

Tulkinta

ks. P-Kalsium. Ionisoitunut kalsium kuvastaa elimistön kalsiumtasapainoa paremmin kuin kokonaiskalsium silloin, kun potilaalla on hypoalbuminemia tai happo-emästasapainon häiriö.


Viiteväli:
cB-Ca-Ion (pH 7.4) : 1.15 - 1.27 mmol/l