Transferiinin rautakyllästeisyys, seerumista, paastotilassa

10100 fS-TrFeSat

Osatutkimukset

fS-Fe
fS-Transf

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hemokromatoosiepäily

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml hemolysoitumatonta seerumia. Lieväkin hemolyysi häiritsee määritystä. Seerumi säilyy 3 viikkoa jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

Menetelmä

Näytteestä määritetään fS-Fe ja fS-Transf ja rautakyllästeisyys lasketaan seerumin rauta- ja transferriinipitoisuuksien perusteella.

LASKENTA: fS-TrFeSaT = fS-Fe (umol/l)/( fS-Transf (g/l) x 24)

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Seerumin raudasta on yli 99 % sitoutuneena transferriiniin. Normaaleissa fysiologisissa olosuhteissa yksi transferriinimolekyyli sitoo kaksi ferri-ionia. Normaalioloissa transferriinin raudansitomiskapasiteetista on käytettynä noin 15 - 45 %.

Transferriinin rautakyllästeisyyden määrityksen tilalle suositellaan anemiadiagnostiikassa liukoisen transferriinireseptorin määrityksellä (S -TfR).

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 0.15 - 0.45

Tulkinta

Transferriinin rautakyllästeisyys lasketaan seeruminäytteen rautapitoisuuden ja transferriinipitoisuuden suhteena. Pieni transferriinin rautakyllästeisyys (alle 0.15) liittyy tyypillisesti raudanpuutetilaan, mutta normaali kyllästeisyysaste ei sulje raudanpuutetta pois potilaalla mahdollisesti samanaikaisesti olevien transferriinipitoisuutta madaltavien syiden vuoksi (mm. infektiot).

Transferriinin rautakyllästeisyyden ollessa miehillä yli 0.60 ja naisilla yli 0.50 löydös viittaa perinnölliseen hemokromatoosiin. Tätä löydöstä tukee suuri seerumin ferritiinipitoisuus. Suuri kyllästeisyysaste esiintyy myös sideroblastianemioissa, aplastisessa anemiassa ja hypotyreoosissa.