Glukoosi-koe, vieritutkimus, oraalinen

10111 Pt-Gluk-R9

Osatutkimukset

P -Gluk-VT

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Heikentyneen glukoosinsiedon ja diabeteksen tutkiminen lapsilla.

Diabeteksen ja raskaudenaikaisen diabeteksen diagnostiikassa tulisi ensisijaisesti käyttää glukoosirasituksia, joissa glukoosipitoisuus määritetään laskimoplasmasta (diabetes: Pt-Gluk-R1, raskaudenaikainen diabetes: Pt-Gluk-R6).

Esivalmistelu

Tutkimus tehdään aamulla. Potilas paastoaa 10 - 14 tuntia ennen glukoosikoetta. Alle kouluikäisille lapsille ja erityistapauksissa hoitoyksikkö päättää paaston pituuden. Paaston aikana vettä voi juoda tavalliseen tapaan. Edeltävänä kolmena päivänä potilaan tulisi liikkua normaalisti ja noudattaa tavanomaista ruokavaliotaan, joka aikuisella sisältäisi vähintään 150 g hiilihydraatteja päivässä. Voimakasta rasitusta tulisi välttää edeltävän 10 -14 tunnin paaston aikana. Muilta osin potilas noudattaa yleisiä ohjeita laboratoriotutkimuksiin valmistautumisesta (ks. www.nordlab.fi -> Potilasohjeet -> Potilasohje valmistautumisesta laboratoriotutkimuksiin). Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Suoritus

- ensimmäiseksi mitataan pikamittarilla verensokeri ihopistonäytteestä (P-Gluk-VT 0H). Jos P-Gluk-VT on 8 mmol/l tai sen yli, koe keskeytetään ja pikamittarilla saatu P-Gluk-VT-tulos vastataan lausuntona ATK-järjestelmään.

- Jos P-Gluk-VT on alle 8 mmol/l lapsille annetaan juotavaksi glukoosiliuosta siten että annokseksi tulee 1,75 g/kg (kuitenkin korkeintaan 75 g). Se tulisi nauttia 5 minuutin aikana . Aikuiselle annos on 250 ml glukoosiliuosta, joka vastaa 75 g vedetöntä glukoosia.

- uudet ihopistonäytteet glukoosimääritystä varten otetaan tarkalleen tunnin ja kahden tunnin kuluttua siitä kun glukoosiliuosta on alettu juomaan (P-Gluk-VT 1H, P-Gluk-VT 2H).

Kokeen aikana ei saa glukoosiliuoksen lisäksi nauttia mitään muuta (pieni määrä vettä voidaan tarvittaessa antaa juotavaksi). Potilaan tulisi tutkimuksen aikana istua paikallaan. Tutkimuksen aikana ei saa tupakoida.

Glukoosiliuoksen juominen saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Mikäli potilas oksentaa kokeen aikana, koe keskeytetään.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

Ihopistonäytteistä tehty mittaus ei ole yhtä luotettava kuin laskimoverinäytteistä tehty, ja vieritutkimuksena tehtävää glukoosi-koetta tulisi käyttää vain, kun laskimoverinäytteenottoa on katsottu aiheelliseksi välttää.

Alla annettuja raja-arvoja voidaan käyttää apuna diagnostiikassa, kun mittaukset on tehty Ihopistonäytteestä plasmatasoon kalibroidulla glukoosipikamittarilla (esim. NordLabin käyttämät mittarit). Näytemuodon vaikutus: ks. tutkimus P-Gluk-VT.

Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden luokittelu muulloin kuin raskauden aikana (WHO):


Normaali tulos: P-Gluk 0H < 6,1 mmol/l
ja P-Gluk 2H < 7,8 mmol/l

Suurentunut paastoglukoosi: P-Gluk 0H 6,1 - 6,9 mmol/l

Heikentynyt glukoosinsieto: P-Gluk 2H 7,8 - 11,0 mmol/l

Diabetes: P-Gluk 0H > 6,9 mmol/l
tai P-Gluk 2H > 11,0 mmol/l

Raskausdiabeteksen osalta ks. tutkimus Pt-Gluk-R6

Virheellinen glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön viittaava tulos voidaan saada esim., jos hiilihydraattien saanti on ollut liian vähäistä tai potilaalla on, hypomagnesemia, hormonaalinen tablettiehkäisy, duodenaaliulkus. Myös joidenkin maha-suolikanavan leikkausten, esim. gastrojejunostomian jälkeen voidaan saada virheellisesti glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön viittaava tulos.

Virheellinen normaali tulos voidaan saada sairauksissa, joissa suoliston motiliteetti on lisääntynyt tai ravintoaineiden imeytyminen on muusta syystä huonontunut. Fyysinen rasitus kokeen aikana tai juuri ennen voi aiheuttaa virheellisesti normaalin tuloksen, sekä varsinaisten verensokeria alentavien lääkkeiden lisäksi myös kahvi ja mm. monoamiinioksidaasin estäjät.

Lähteet

Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 9.2.2017). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi

World Health Organisation. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO Consultation. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. World Health Organization 1999. WHO/NCD/NCS/99.2 (viitattu 9.2.2017). Saatavilla Internetissä: apps.who.int/iris/handle/10665/66040

Huomautukset

Jos potilaan paastoglukoosin pitoisuus ihopistonäytteestä (P-Gluk-VT) on > 8 mmol/l jo aloitettaessa, koetta ei tehdä. Keskeytyksestä annetaan huomautus. (Ks. kohta: Suoritus)