Happamuusaste, pleuranesteestä

10193 Pf-pH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pleuriittien erotusdiagnostiikka

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml Li-hepariiniputkeen. Sakkainen näyte on sentrifugoitava 2000 g 15 min kylmässä. Näytettä ei erotella. Samasta putkesta ei määritetä Pf-Solut-tutkimusta (näyte pysyy mahdollisimman anaerobisena).

Määritys on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytettä säilytetään jääkaapissa kylmägeelin välissä.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Määritys tehdään verikaasuanalysaattorilla spesifisellä pH-elektrodilla.

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Pleuranesteen pH laskee tulehdussolujen anaerobisen metabolian ja bakteerien aineenvaihduntatuotteiden takia, minkä takia sitä voidaan käyttää pleuriittien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa yhdessä Pf-Prot-, Pf-LaktTeh-, Pf-Gluk- ja Pf-LD-määritysten sekä Pf-Solujen laskemisen kanssa.

Tulkinta

Matala Pf-pH viittaa bakterielliin pleuriittiin tai empyeemaan (yleensä alle 7.3). Lievästi madaltuneita pH-arvoja tavataan myös maligneissa pleuriiteissa ja virusinfektioissa.

Pleuriittieffuusiota aiheuttavat mm. infektiot (virukset, bakteerit, tbc), maligniteetit, Dresslerin syndrooma, sidekudossairaudet (reuma, SLE) ja uremia.

Huomautukset

Pf-pH-tutkimus analysoidaan vain Päivystyslaboratoriossa.