Parathormoni, punktionesteestä

10194 Af-PTH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tutkimusta käytetään kilpirauhasen/lisäkilpirauhasen ohutneulabiopsian yhteydessä varmistamaan tai poissulkemaan lisäkilpirauhaskudoksen esiintyminen biopsianeulan reitillä. Tutkimus voi myös auttaa lisäkilpirauhasen paikallistamisessa ennen leikkausta.

Näyteastia

Muoviputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0,6 ml ohutneulabiopsian neulan huuhtelunestettä. Neste säilyy jääkaapissa 24 tuntia, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näyte kerätään kilpirauhasen/lisäkilpirauhasten ohutneulabiopsian yhteydessä. Ota valmiiksi fysiologista keittosuolaa (1 ml) toimenpidettä aloitettaessa. Heti kun biopsia on otettu ja kudosnäyte saatu talteen, kiinnitä biopsiaan käytetty neula puhtaaseen 1 ml:n ruiskuun. Ime neulan läpi ruiskuun 0,2 ml keittosuolaa ja tyhjennä ruiskun sisältö PTH-näyteastiaan (5 ml muoviputki). Toista tämä neulan huuhtelu vielä kahdesti, jolloin näyteastiassa on 0,6 ml biopsianeulan huuhtelunestettä.

Jos biopsioita tehdään useammasta kuin yhdestä paikasta, jokaisesta pitää kerätä erillinen huuhtelunestenäyte ja tehdä erillinen tutkimuspyyntö.

LÄHETYS: Huuhtelunestenäyte lähetetään kylmänä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muussa tapauksessa pakastettuna.

Ohjeistus laboratorioon: Jos näyte on veristä tai sakkaista, sentrifugoi se ultrasentrifugilla ja siirrä supernatantti uuteen näyteputkeen PTH-määritystä varten. Jäähdytä huuhteluneste jääkaappilämpötilaan viimeistään 2 tunnin kuluttua biopsiasta, pakasta jos PTH-määritystä ei tehdä 24 tunnin kuluessa biopsiasta.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

PTH-pitoisuus 100 ng/l tai korkeampi viittaa siihen, että biopsiassa tai biopsianeulan reitillä on lisäkilpirauhaskudosta. Selvästi kohonnut plasman PTH-pitoisuus voi aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia. Tämän vuoksi tulisi aina samanaikaisesti mitata myös plasman PTH-pitoisuus (tutkimus 4560 fP-PTH). Tutkimuksen tulos pitää suhteuttaa kliinisiin ja sytologisiin löydöksiin sekä kuvantamistietoihin. Tutkimuksella ei voi erottaa lisäkilpirauhasen hyvän- ja pahanlaatuisia muutoksia toisistaan.

Lähteet

Owens CL ym. Parathyroid hormone assay in fine-needle aspirate is useful in differentiating inadvertently sampled parathyroid tissue from thyroid lesions. Diagnostic Cytopathology 2008 36:227-31

Huomautuksia

Samanaikaisesti tulisi aina mitata myös plasman PTH (tutkimus 4560 fP-PTH). Korkea plasman PTH-pitoisuus voi aiheuttaa kohonneita ohutneulabiopsian neulan huuhtelunesteen PTH-pitoisuuksia, jotka saatetaan tulkita väärin.