Adrenokortikotropiini, plasmasta

1020 P -ACTH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Cushingin syndrooman erotusdiagnostiikka. Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisen kuori -akselin tasodiagnostiikka: primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaisen kuorikerroksen liika- tai vajaatoiminnan erottaminen. Tutkimusta ei suositella potilaille, jotka ovat saaneet tetrakosaktidia (ACTH 1-24), sillä tulokset voivat tällöin olla virheellisesti kohonneita tai alentuneita.

Esivalmistelu

Tutkimus tehdään yleensä vain osastopotilaille. Potilaan tulee välttää ruumiillista ja henkistä stressiä ainakin tutkimusta edeltävän vuorokauden aikana. Aamunäyte suositellaan otettavaksi klo 7-10 ja iltanäyte klo 20.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte: 5 ml laskimoverta kylmään EDTA-putkeen. Näyte sekoitetaan käsin näytteenoton jälkeen ja laitetaan heti jäävesihauteeseen. Näytettä ei saa sekoittaa putkisekoittajalla. Lähetettäessä 2 ml EDTA-plasmaa. Huom! Hepariinia ei saa käyttää antikoagulanttina, sillä se häiritsee määritystä. Plasma erotetaan soluista mahdollisimman pian, jaetaan kahteen putkeen ja pakastetaan välittömästi. Sentrifugointi kylmässä. Plasmanäyte säilyy 3 tuntia jäävesihauteessa

LÄHETYS: Erottamaton verinäyte voidaan lähettää jäävesihauteessa, mikäli se on perillä tunnin kuluessa näytteenotosta. Plasmanäyte voidaan lähettää jäävesihauteessa, mikäli perillä 3 tunnin kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunoluminometrinen

Tekotiheys

Kolme kertaa viikossa

Yleistä

Adrenokortikotropiini (ACTH) on aivolisäkkeen etulohkon tuottama 39 aminohappoa sisältävä peptidihormoni. Normaalisti verenkiertoon pääsee vain ACTH:ta, mutta varsinkin ektooppisessa ACTH-tuotannossa verenkierrossa saatetaan todeta runsaita määriä myös biologisesti heikosti aktiivista ACTH:n esiastetta pro-opiomelanokortiinia tai sen fragmentteja. ACTH stimuloi lisämunuaiskuoren kortisolituotantoa. Lisäksi sillä on troofinen vaikutus lisämunuaiskuoreen; rauhanen atrofioituu ACTH:n puutteessa. Seerumin kortisoli puolestaan ehkäisee ACTH:n eritystä takaisinkytkentämekanismilla. Säätelyyn osallistuvat myös kortikotropiinia vapauttava hormoni (CRH) ja vasopressiini, joilla on kyky stimuloida ACTH:n tuotantoa. Kaikenlainen stressi (henkinen ja fyysinen rasitus, infektiot, hypoglykemia, trauma jne.) lisää ACTH-tuotantoa. Glukokortikoidihoito vähentää sitä. ACTH:ta (tai kortisolia) määritettäessä näytteenottoaika on tärkeä muuttuja, sillä ACTH-erityksellä on normaalisti selvä vuorokausirytmi: eritys on runsaimmillaan aamulla ja vähäisimmillään illalla. Lisäksi ACTH:n eritys on sykäyksittäistä, minkä vuoksi on usein tarpeen määrittää ACTH useammasta näytteestä diagnostisen osuvuuden parantamiseksi.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 46 ng/l

Tulkinta

Kirjallisuuden perusteella lapsilla voidaan käyttää samoja viitearvoja kuin aikuisilla (Acta Paediatr Scand 1981 70:341-345, Eur J Endocrinol. 1997 137:635-42).

Aivolisäkeperäisessä kortisolin liikatuotannossa (Cushingin tauti) tavataan yleensä normaaleja tai kohtalaisesti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia. Tyypillistä on myös normaalin vrk-vaihtelun puuttuminen. Ektoopisessa ACTH-tuotannossa (mm. keuhkosyövässä) tavataan voimakkaasti suurentuneita ACTH-pitoisuuksia, mutta normaalit pitoisuudetkin ovat mahdollisia, samoin voimakkaat vaihtelut pitoisuuksissa. Primaarisessa kortisolin liikatuotannossa (esim. kortisolia tuottava lisämunuaiskasvain) plasman ACTH-pitoisuudet ovat pieniä, yleensä mittaamattomissa. Lisämunuaisen kuorikerroksen primaarisessa vajaatoiminnassa (Addisonin tauti) ACTH-pitoisuudet ovat suuria, sekundaarisessa vajaatoiminnassa ne puolestaan ovat normaaleja tai pienentyneitä. Metyraponi suurentaa plasman ACTH-pitoisuutta, jos aivolisäke ja lisämunuaisten kuorikerros toimivat normaalisti. Glukokortikoidit (mm. kortisoli, deksametasoni ja prednisoloni) pienentävät plasman ACTH-pitoisuutta.

Huomautukset

Erityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia, joten pitoisuuden määrittämiseksi voi olla tarpeen ottaa useampi näyte eri aikoina. Ektooppista ACTH:ta erittävät kasvaimet, jotka voivat tuottaa myös poikkeavan kokoisia ACTH:n kaltaisia molekyylejä, saattavat aiheuttaa virheellisen pienen tuloksen. Liian pieniä pitoisuuksia saa aikaan myös potilaaseen ruiskutettu tetrakosaktidi palautevaikutuksen (negatiivinen feedback) takia. Tästä johtuen ACTH-määritys voidaan tehdä vasta 24 tuntia tetrakosaktidin annon jälkeen. Myös oraalisia kontraseptiivejä käyttävillä on todettu keskimääräistä pienempiä pitoisuuksia.