Nesteen tunnistaminen, eritteestä

10242 Se-Neste-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Tutkimus voidaan pyytää, kun ei olla varmoja mistä elimistön tilasta esim. haavasta, dreenieritteestä, ruumiinontelosta tai -aukosta valuva tai punktoitu neste on peräisin. Tavallisimmat kysymyksen asettelut ovat 'Onko näyte tai sisältääkö näyte virtsaa/imunestettä/sappinestettä?'

Näyteastia

Muoviputki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Haavasta, dreenieritteestä, ruumiinontelosta tai -aukosta tms valuvaa tai punktoitua nestettä puhtaaseen kierrekorkilliseen muoviputkeen. Vertailuksi samasta potilaasta otetaan kysymyksen asettelun mukaan plasma ja/tai virtsanäyte samana päivänä: jos halutaan tietää, sisältääkö näyte virtsaa, tulisi lähettää vertailua varten virtsa- ja plasmanäyte, muissa kysymyksen asetteluissa yleensä plasma riittää.

Mikäli näyte lähetetään OYSin ulkopuolelta toimitetaan vertailunesteenä aina sekä plasma- että virtsanäytettä.

Kysy tarvittaessa vertailunäytteistä Päivystyslaboratoriosta puh. 040 6356351.

LÄHETYS: Näyte toimitetaan huoneenlämmössä laboratorioon mahdollisimman pian. OYSin ulkopuolelta lähetettäessä näyte sentrifugoidaan (esim. Punktionesteiden tavallinen sentrifugoinnin ohjelma) ja supernatantti erotellaan ennen lähetystä ja analysoivaan laboratorioon lähetetään supernatantti, lähetys huoneenlämmössä.

Tekotiheys

Sopimuksen mukaan

Yleistä

Elimistön nesteiden alkuperää voidaan arvioida kemiallisilla määrityksillä. Varsinaisen näytteen lisäksi pitää kysymyksen asettelusta riippuen saada tutkittavaksi myös vertailunäyte/näytteitä (tavallisimmin virtsaa ja/tai plasmaa/seerumia). Kysymyksen asettelun mukaan laboratoriossa valitaan näytteestä ja vertailunesteestä suoritettavat määritykset.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lääkärinlausunto.

Alla on esitetty merkittävimpiä eri elimistön nesteiden ominaisuuksia, joita tulosten tulkinnassa voidaan hyödyntää.

Virtsan erottaa muista elimistön nesteistä korkean kreatiniini- ja ureapitoisuuden perusteella. Kaliumpitoisuus on virtsassa korkeampi kuin plasmassa ja natriumpitoisuus vaihtelee vesierityksen mukaan enemmän kuin plasman natriumpitoisuus.

Haimanesteen ja syljen amylaasiaktiivisuus on selvästi korkeampi kuin plasman. Jos tutkittavan nesteen amylaasiaktiivisuus on yli 1.5-2 -kertainen plasman tasoon verrattuna, viittaa tulos siihen että nesteen joukossa on haimanestettä tai sylkeä.

Sappinesteen proteiinipitoisuus on 3-5 g/l ja bilirubiinipitoisuus hyvin suuri, luokkaa 10 000-20 000 µmol/l.

Imunesteessä triglyseridipitoisuus on yli kaksinkertainen plasman tasoon verrattuna, mutta kolesterolipitoisuus on pienempi kuin plasmassa.


Transudaattia vai eksudaattia?
Transudaatti Eksudaatti
Proteiini (g/l) <50% plasmasta >50% plasmasta
LD (U/l) <60% plasmasta >60% plasmasta
Glukoosi (mmol/l) plasman tasoa <=plasmasta
Valkosolut (xE6/l) <1000 (pleura) >1000 (pleura)
<300 (peritoneum) >500 (peritoneum)
Soluerittely mononukleaarinen aluksi neutrofiilinen,
myöh mononukleaarinen

Huomautukset

Varsinaisen näytteen lisäksi pitää saada tutkittavaksi myös vertailunäyte/näytteitä (ks. Näyte).