Perinnöllinen ei-polypoottinen pasusuolisyöpä, MLH1-geenin tunnetun mutaation DNA-tutkimus, verestä

10278 B -HNPCC1D

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kliininen epäily periytyvästä ei-polypoottisesta paksusuolisyövästä. Ennakoiva diagnostiikka suvuissa, joissa mutaatio tunnetaan.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Näytteeksi otetaan 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi ja sieltä valitsemalla Lähetteet/Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu).

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan genetiikan laboratorioon (S6E 1. krs). OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään pika- tai ykköspostissa osoitteeseen: NordLab Oulu, Genetiikan laboratorio, PL 500, 90029 OYS. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä.

Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Menetelmä

MLH1-geenin eksonien 16 (mut1), 6 (mut2), 4 (mut3), 17 (p.Arg659Ter) ja 19 (p.Val716Met) PCR-monistus ja spesifisten mutaatioiden tunnistus geelielektroforeesilla tai Sanger sekvensoinnilla.

Tekotiheys

Noin kerran kuukaudessa/tarvittaessa.

Tulokset valmiina

3-4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Yleistä

HNPCC eli perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (Lynchin syndrooma) periytyy vallitsevasti ja aiheuttaa kolorektaalisyövän lisäksi usein myös muita syöpiä, tyypillisesti endometrium-, munasarja- sekä mahasyöpää, jotka ilmenevät usein jo nuorilla henkilöillä. HNPCC aiheutuu suomalaissuvuissa pääasiassa MLH1-geenin mutaatioista, harvemmin MSH2- tai MSH6-geenien mutaatioista. Kolme tavallisinta MLH1-mutaatiota suomalaisperheissä ovat 3.5 kb:n genominen deleetio/eksoni 16 (mutaatio 1), eksonin 6 silmukointimutaatio c.454-1G>A (mutaatio 2) ja pistemutaatio c.320T>G (p.Ile107Arg) eksonissa 4 (mutaatio 3). Nämä kolme mutaatiota kattavat arviolta n. 60% kaikista suomalaisista HNPCC-mutaatioista.

Tulkinta

Mutaation löytyminen varmistaa, että kyseessä on perinnöllinen ei-polypoottinen paksusuolisuolisyöpä. Oireettomalla henkilöllä mutaatiolöydös merkitsee kasvanutta riskiä sairastua ja mahdollistaa tehostetun ennakoivan seurannan.