Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista

1048 S -AFOS-Is

Osatutkimukset

S -Maksa1
S -Maksa2
S -Suolist
S -Luusto
S -Afos_

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/16