Bakteeri ja sieni, viljely, FAN anaerobipullo, märkäeritteestä

10496 Pu-BakAnVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Näytteen viljely veriviljelypullossa varsinaisen viljelytutkimuksen (Pu-Baktvi1 jne) lisäksi, kun halutaan tehostaa viljelytutkimuksen onnistumista. Huom! Verta tai sen osia kasvaakseen vaativat mikrobit kuten pneumokokki ja hemofiilukset eivät kasva veriviljelypullossa verettömästä näytteestä kuten selkäydinneste ja virtsa. Hyvin niukka näyte kannattaa lähettää ensisijaisesti anaerobianpullassa.

Esivalmistelu

Mikrobiologian lähete www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf Kliininen diagnoosi, kysymyksenasettelu, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu).

Näyteastia

Bact/Alert FN tai FN Plus veriviljelypullo

Näytteen käsittelyohjeet

Enintään 10 ml näytettä suoraan anaerobiin veriviljelypulloon. Näytteenotossa on noudatettava tarkkaa aseptiikkaa. Näyte tulee lähettää mahdollisimman nopeasti laboratorioon, jossa se laitetaan seulonta-automaattiin. Mikäli näytettä ei voida nopeasti lähettää, sitä tulee säilyttää huoneenlämmössä. Lähetteestä tulee käydä ilmi näytteenottoaika ja näytteen säilytys.

Menetelmä

Viljely anaerobisessa veriviljelypullossa 5 vrk. Seulontapositiiviset pullot lähetetään mikrobiologian laboratorioon bakteerin tunnistusta ja herkkyysmäärityksiä varten.

Tekotiheys

päivittäin

Tulkinta

Viljelylöydökset on tulkittava näytteen laadun ja kliinisten taudinkuvan perusteella. Löydös katsotaan näytteenottokontaminaatiosta johtuvaksi, jos se ei sovi yhteen kliinisten ja muitten laboratorio-löydösten kanssa.

TULOKSET VALMIINA: Seulonta: negatiivinen 5 vuorokaudessa, positiivinen yleensä 1/2 - 2 vuorokaudessa. Jatkotutkimukset: värjäystulos tunnin sisällä viljelypullon saavuttua mikrobiologian laboratorioon, alustava lajitunnistus ja mikrobilääkeherkkyysmääritys yleensä vrk:n sisällä ja lopullinen vastaus yleensä 2 - 3 vrk:n kuluessa. Lisävastauksena voidaan ilmoittaa myöhemmin esim. bakteerilajin alatyyppi.

Huomautukset

Seulontapositiivisten pullojen jatkotutkimukset vastataan Pu-BaAnJVi-tutkimusnimikkeellä.