Trombosyytit, sitraattiveri, verestä

10571 B -Trom-S

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kun verenkuva-analysaattorilla havaitaan, että potilaan trombosyyttitulos voi olla virheellisen matala trombosyyttien kasautumistaipumuksesta johtuen (nk. pseudotrombosytopenia), tarkistetaan ilman erillistä pyyntöä mikroskoopilla, onko potilaalla trombosyyttikasoja ja jos niitä on, vastataan näytteestä trombosyyttituloksena KASOJA. Tällöin voi pyytää B-Trom-S tutkimuksen trombosyyttien määrittämiseksi Na-Sitraattiputkesta.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte toimitetaan heti näytteenoton jälkeen verenkuva-analysaattorille ja analysoidaan mahdollisimman nopeasti. Suositellaan näytteenottoa analysoivan laboratorion näytteenoton yhteydessä. Jos näyte otetaan muualla kuin analysoivassa laboratoriossa, se tulisi lähettää näytteenoton jälkeen lämpimässä (+37 C) taksikuljetuksena. Näytettä ei saa säilyttää kylmässä.

Yleistä

Joillakin henkilöillä kasojen muodostuminen on Na-sitraattiputkessa vähäisempää kuin EDTA-putkessa, joten Na-sitraattiputkeen otetusta näytteestä voidaan saada luotettava trombosyyttitulos. Tämä ilmiö on vasta-ainevälitteinen, ja se tulee esille erityisesti in vitro EDTA-näytteissä. Trombosyyttien kasautumistaipumus voi olla pitkäaikaista, mutta joskus se voi tulla esille ja hävitä esimerkiksi tulehdussairauksien yhteydessä. Trombosyyttien kasautuminen riippuu usein myös ajasta ja lämpötilasta, joten näyte on hyvä analysoida heti näytteenoton jälkeen. Jos kasoja on myös Na-sitraattiputkessa, luotettavaa numeerista trombosyyttivastausta voi olla mahdotonta saada. Perifeerisen veren morgologian (B- Morfo) tutkimisella voidaan arvioida suuntaa antavasti trombosyyttien määrää.