Pleuranestenäyte, pleuranesteestä

10630 Pf-Näyte5

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml