Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa

1071 fP-NH4-Ion

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Maksakooman diagnostiikka ja hoidon seuranta, ureasyklin ja aminohappoaineenvaihdunnan häiriöt

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto. Päivystystilanteissa kliinisen tilanteen mukaan.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml (jäihin)

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte: Suoniverta 3 ml EDTA- vakuumiputkeen ilman staasia. Suoniverinäyte on tämän tutkimuksen kannalta ehdottomasti parhain, jotta vältetään näytteen joutuminen kosketukseen ilman kanssa ja hikikontaminaatio, jotka molemmat vääristävät tulosta. Mikäli suoniverinäytettä ei saada vakuumitekniikalla, voi näytteen ottaa vastasyntyneillä avonäytteenottotekniikalla mikro-EDTA-putkeen (näytettä putkeen vähintään 300 µl). Putki on suljettava nopeasti näytteenoton jälkeen. Ihopistonäyte ei ole sallittu!

Näyte säilytetään jäävesihauteella ja toimitetaan jäävesihauteella 30 minuutin kuluessa kylmäsentrifugoitavaksi 2000 x g 10 min. Erotettu plasma säilyy jäävesihauteessa kaksi tuntia näytteenottohetkestä alkaen. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä.

LÄHETYS: Verinäyte toimitetaan jäävesihauteella laboratorioon 30 min kuluessa näytteenotosta. OYS:n ulkopuoliset näytteet: Mikäli plasma on erotettu annettujen ohjeiden mukaisesti, se pakastetaan heti erotuksen jälkeen. Näyte säilyy pakastettuna viikon näytteenottohetkestä lukien. Myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ammonium-ioneja syntyy aminohappojen aminoryhmästä normaalin proteiinikatabolian yhteydessä. Myös suolistossa sitä syntyy ureasta ja ravintoaineista bakteerien toiminnan tuloksena. Normaalisti maksa poistaa ammonium-ionit verestä ja valmistaa niistä ureaa.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
0-1 kk alle 160 µmol/l
yli 1 kk alle 50 µmol/l

Tulkinta

Kohonneita plasman ammonium-ionipitoisuuksia nähdään mm. vaikeissa maksan toiminnan häiriössä, portaverenkierron estyessä, perinnöllisissä ureasyklin ja aminohappoaineenvaihdunnan entsyymipuutoksissa sekä Reyen syndroomassa. Myös maha-suolikanavan verenvuodot ja munuaisten vajaatoiminta voivat nostaa ammonium-ionipitoisuuksia. Natriumvalproaatti-lääkitys lisää elimistön ammonium-ionisynteesiä ja estää ureamuodostusta ja siten hyperammonemiaa tavataan usein valproaattihoidon yhteydessä. Lievempiä nousuja voidaan nähdä mm. tupakoinnin ja fyysisen aktiviteetin jälkeen.

Huomautukset

Näytteenotossa on vältettävä ammonium-ionikontaminaatiota (esim. hiki, pesuaine).

Sulfasalatsiini-lääkitys saattaa häiritä ammonium-ionipitoisuuden määritystä. Näytteenotto suositellaan tehtäväksi ennen seuraavan sulfasalatsiiniannoksen ottoa.