Glukoosi, vieritutkimus, plasmasta

10756 P -Gluk-VT

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Hypo- tai hyperglykemiaepäily, diabeteksen seuranta, potilasmittausten ohjaus

Esivalmistelu

Paastopitoisuutta varten vähintään 10 tunnin paasto ennen näytteenottoa

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: määritys tehdään ihopistonäytteestä glukoosivierimittarilla

Menetelmä

Elektrokemiallinen (biosensori)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Diabeteksen seurannassa käytetään useimmin veren glukoosin määrityksiä ihopistonäytteistä. Laboratoriomäärityksillä voidaan ohjata potilaan omia tai hoitoyksikön tekemiä määrityksiä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 4.2 - 6 mmol/l

Tulkinta


Viiteväli 4.2 - 6.0 mmol/l (paastoarvo)

Näytemuodon vaikutus: Glukoosipikamittareiden tulostaso on vakioitu plasman tasolle ihopisto- ja kokoverinäytteestä huolimatta, jotta ihopisto- ja laskimonäytteestä määritetyt glukoosipitoisuudet vastaisivat toisiaan. Ei-paastonäytteessä glukoosipitoisuus on ihopistonäytteessä kuitenkin 10-15 % suurempi kuin laskimonäytteessä, koska ihopisto- eli kapillaariverinäyte edustaa arterioliverta (glukoosia ei ole vielä otettu soluihin), kun taas laskimonäyte kuvastaa solujen käyttämättä jäänyttä glukoosin osuutta.

WHO:n luokitus plasman glukoosipitoisuuksille (mmol/l) on seuraava (WHO 1999):


Luokitus Plasma, laskimonäyte (ihopistonäyte)

Terveet Paastoarvo -6.0
2 h arvo -7.7 (ihopisto -8.8)
Suurentunut paastoglukoosi Paastoarvo 6.1-6.9
2 h arvo -7.7 (ihopisto -8.8)
Heikentynyt glukoosinsieto Paastoarvo -6.9
2 h arvo 7.8-11.0 (8.9-12.1)
Diabetes Paastoarvo > 6.9
2 h arvo > 11.0 (ihop > 12.1)

Raskaudenajan paastoverensokeri on terveellä henkilöllä enintään 5.3 mmol/l ja 2h arvo glukoosikokeessa enintään 8.7 mmol/l (laskimonäyte) tai 9.6 mmol/l (ihopistonäyte).

Diabeetikon hoidossa pyritään likimain paastoverensokeriin 4 - 6 mmol/l ja aterian jälkeen alle 8 mmol/l (ihopistonäytteestä alle 9 mmol/l) glukoosipitoisuuteen.