C-reaktiivinen proteiini, vieritutkimus, plasmasta

10759 P -CRP-VT

Indikaatio

Päivystysdiagnostiikka hoitoyksikössä

Näyteastia

kapillaariveri(ihopistonäyte),näytetilavuus riippuen laitteesta

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 7 vrk alle 20 mg/l
yli 7 vrk alle 10 mg/l

Huomautukset

Näytteenottokapillaari voidaan täyttää myös EDTA- tai hepariiniputkeen otetusta kokoverinäytteestä.