Nonketoottinen hyperglysinemia, GLDC-geenin suurten deleetioiden haku MLPA-menetelmällä, verestä

10937 B -NKH3-D

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kliininen epäily nonketoottisesta hyperglysinemiasta: vastasyntyneen hypotonia, uneliaisuus, lihasnykäykset sekä virtsan, plasman ja likvorin korkea glysiinipitoisuus.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan 5 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen mukaan liitetään Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi) valitsemalla Lähetteet ja lomakkeet: Genetiikan laboratorio, NordLab Oulu.

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan laboratorion asiakaspalveluun. OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään osoitteeseen: NordLab Pohjois-Pohjanmaa, Näytteen vastaanotto, Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä

Menetelmä

GLDC-geenin koko eksonin/useamman eksonin laajuisten deleetioiden/duplikaatioiden osoitus MLPA (Multiple Ligation Probe Analysis)-menetelmällä. MLPA-tutkimus kattaa myös AMT- ja GCSH- geenien kopiomäärämuutosten analyysin.

Tekotiheys

Noin joka toinen kuukausi/tarvittaessa

Tulokset valmiina

1-3 viikon kuluessa näytteen saapumisesta

Yleistä

Nonketoottinen hyperglysinemia (NKH) on autosomissa peittyvästi periytyvä vaikea neurologinen sairaus, joka ilmenee jo vastasyntyneellä. NKH aiheutuu glysiinimetabolian häiriöstä. Glysiinin pilkkoutuminen tapahtuu mitokondrioissa glysiinin pilkkomiskoneiston (GCS, glycine cleavage system) välityksellä, joka koostuu neljästä proteiiniosasta (P, H, T ja L, joita koodaavat omat geeninsä). Yleisimpiä ovat mutaatiot P-proteiinia koodaavassa GLDC (glysiini dekarboksylaasi) -geenissä. Kolme yleisintä GLDC-geenin Suomessa esiintyvää mutaatiota ovat c.1691G>T (p.Ser564Ile), c.2281G>A (p.Gly761Arg) ja sekä ex1-8del.

Tulkinta

Deleetio havaitaan tutkittujen alueiden DNA-annosmäärien vertailulla. Mutaation (deleetion) löytyminen kummastakin GLDC-geenikopiosta (joko homotsygotia tai yhdistelmäheterotsygotia) varmistaa diagnoosin. Mutaation (deleetion) löytyminen vain toisesta GLDC-geenikopiosta (heterotsygotia) merkitsee kantajuutta, mutta mikäli kliininen tautiepäily on vahva, tulee ottaa huomioon muun harvinaisemman mutaation mahdollisuus.