Hyytymistekijä VIII, plasmasta

1097 P -FVIII

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

FVIII korvaushoidon seuranta (ei rekombinantti FVIII valmisteita saavan potilaan), vuototaipumuksen selvittely

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

2.7ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3ml 3.2% Na-sitraattia. Lapset: 0.9ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.1ml 3.2% Na-sitraattia.

Näyte sentrifugoidaan 2500 x g 15min ja plasma erotellaan heti näytteenoton jälkeen. Plasma säilyy 3h huoneenlämmössä tai 2vk pakastettuna. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia +37 C:ssa. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8 C:ssa.

Lähetys: OYS:n ulkopuolelta lähetetään aina plasma pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Hyytymistekijä FVIII, joka on maksan tuottama glykoproteiini, muodostaa plasmassa kompleksin von Willebrand-tekijän (vWF) kanssa. Elimistössä on aina pieni määrä trombiinia, joka voi suonivaurion synnyttyä käynnistää hyytymiskaskadin nopeasti. Hyytymisen aktivoiduttua FVIII irtoaa sitä stabiloivasta vWF:sta ja sen myötä trombiini pääsee aktivoimaan FVIII:n. Aktivoitu FVIII on kofaktori, joka on olennainen osa hyytymiskaskadin tenaasikompleksin muodostumisessa, ja sen myötä trombiinin ja fibriinin syntymisessä.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 72 - 211 %

Tulkinta

FVIII korvaushoidon vasteen seurannassa voidaan käyttää joko one-stage- tai kromogeenistä menetelmää. Rekombinantti valmisteita saavien potilaiden seurantaan suositellaan P -FVIIIRe (nro 6244) tutkimusta.

Hyytymistekijä FVIII:n aktiivisuus on pienentynyt tai puuttuu kokonaan A hemofiliassa. Myös vaikeassa/keskivaikeassa vWF:n taudissa FVIII voi olla alentunut, koska ilman vWF:a FVIII inaktivoituu. FVIII aktiivisuus voi laskea myös voimakkaan antikoagulaatiohoidon yhteydessä.

Akuutin faasin reaktio, akuutti tukos ja raskaus nostavat sekä FVIII:n että vWF:n pitoisuuksia.