ABO+COO, napaveri sikiöstä

10995 uE-ABO+COO

Osatutkimukset

uE-ABORh
uE-Coombp

Indikaatio

Veriryhmä ja coombs tutkimukset sikiöstä. Vain synnytyssalin ja osasto 11 käytössä.