Tyreoglobuliini ohutneulanäytteestä

11010 -TyglFNA

Osatutkimukset

-TyglAb

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Huomautukset

17.10.2023 alkaen S-Tygl ja S-TyglAb tutkimusten määritysmenetelmät muuttuvat. S-Tygl tutkimuksen tulostaso laskee keskimäärin noin 50% ja S -TyglAb laskee keskimäärin noin 30%. Etenkin S-TyglAb tutkimuksessa yksittäisillä potilailla muutos voi olla pienempi tai suurempi. Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön valmistajan ilmoittamat viitearvot.