Intoksikaatiomahaneste, mahanesteestä

11046 Gj-Intoks

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Intoksikaationäytteen säilytys mahdollisia tulevia analyysejä varten (hoidollinen tarve tai kuolemansyynselvitys).

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näytteen käsittelyohjeet

50 - 100 ml mahanestettä. Näytetarraan merkitään tarkka näytteenoton päivä ja kellonaika ja lisäksi sen hoitoyksikön ammattihenkilön nimikirjaimet, joka vastaa potilaan tunnistamisesta.

Intoksikaationäytettä säilytetään avaamattomana laboratoriossa -20C pakastimessa näytteenottohetkestä alkaen 12 kk ajan. Tämän jälkeen laboratorio hävittää näytteet, ellei hoitavasta yksiköstä erikseen pyydetä pitempää säilytystä.

Näytteet voidaan lähettää analysoitavaksi huoneenlämmössä.

Menetelmä

Näytteistä tehtävät tutkimukset tehdään tarvittaessa THL:ssa.

NordLabissa ei näistä näytteistä voida analyyseja tehdä.

Yleistä

Poliisin on suoritettava oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn tutkinta, mikäli kuoleman syynä on/voi olla mm. vakava vamma, rikos, itsemurha, myrkytys tai hoitotoimenpide (Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973). Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tekee oikeuslääkäri. Kaikki oikeuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa kuolemansyyn selvittämiseksi talteenotetut oikeuskemialliset näytteet tutkitaan Suomessa keskitetysti THL:ssa.

Kuolemansyynselvityksen lisäksi intoksikaationäytteitä voidaan ottaa talteen myös hoidollisia tarpeita varten epäselvissä tapauksissa.

Näissä tapauksissa potilaasta tulee ottaa sairaalassa talteen veri- (11044 B -Intoks) ja virtsanäyte (11045 U -Intoks ), mahanestettä tai oksennusta (11046 Gj-Intoks), sekä löydettäessä havaitut lääkeainepurkit, reseptit ja vastaava selvitysaineisto. Näytteistä tehdään laboratoriotutkimuspyynnöt tavanomaisten laboratoriotutkimusten tapaan näytteiden rekisteröimiseksi. Tutkimuspyyntö käsittää ainoastaan näytteen ottamisen, käsittelyn ja 6 kk varastoinnin. Näytteiden lähettämisestä analysoitavaksi on sovittava erikseen Asiakaspalvelun kanssa puh. 040 6356351. Lähettämistä varten tarvitaan huolellisesti täytetty THL:n lähete.

Hoitoyksikön tulee säilyttää itse lääkepurkit ja vastaava selvitysaineisto.

Huomautukset

Ks. myös 11044 B -Intoks ja 11045 U -Intoks