Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä

11077 B -TrFuPFA

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Von Willebrandin taudin selvittely tai hoidon seuranta. Muun primaarisen hemostaasin häiriön kuten perinnöllisen verihiutaleiden toimintahäiriön selvittely.

Tutkimus ei sovellu vuoto-oireettoman potilaan preoperatiiviseen seulontaan. Tutkimusta ei voi käyttää hyytymistekijähäiriöiden (esim. hemofilioiden) seulontatutkimuksena.

Esivalmistelu

Tutkimuksesta on etukäteen sovittava hematologian laboratorion osastonhoitajan kanssa puh. 040-630 3505.

Verinäyte voidaan ottaa vain NordLab Oulun OYS näytteenottopisteessä.

Ulkopuolinen tilaaja (muu kuin OYS) varaa potilaalle ajan NordLab Oulun OYS:n näytteenottopisteeseen sille päivälle, minkä on ensin sopinut hematologian laboratorion osastonhoitajan kanssa.

Tutkimus pyydetään luuydintutkimuslähetteellä www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/luuydintutkimus_oys.pdf mihin kirjataan potilaan esitiedot, vuoto-oireet ja kysymyksenasettelu.

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Potilaan ei tulisi käyttää verihiutaleiden toimintaan vaikuttavia lääkkeitä 10 vuorokauteen ennen verikoetta. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. asetyylisalisyylihappo ja muut NSAID-tulehduskipulääkkeet, klopidogreeli, dipyridamoli, masennuslääkkeet (trisykliset antidepressantit ja selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), penisilliinit, kefalosporiinit, nitrofurantoiini, furosemidi, fibraatit ja klorokiini.

Lisäksi suositellaan noin 1 vuorokauden täydellistä lääketaukoa hoitavan lääkärin arvion perusteella.

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Otetaan 4 sitraattiputkea sekä lisäksi 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen B-PVK+T määritystä varten (tutkimusnumero 2474).

Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/-10%. Näyte on otettava vakuumisysteemillä neulalla, jonka halkaisija on 21G, 20G tai 19G. Näytettä ei saa ottaa siipineulalla eikä avoneulalla.

Tarkka näytteenottoaika on merkittävä sitraattiputkiin.

Sitraattiputket sekoitetaan heti näytteenoton jälkeen käsin käännellen (3-4x). Putkia ei saa laittaa sekoittajalle eikä sentrifugoida.

LÄHETYS: Kokoverinäyte, huoneenlämmössä. Sekä sitraattiputket että EDTA-putki on lähetettävä mahdollisimman pian laboratorioon. Putkipostia ei saa käyttää. Näytteiden tulee olla perillä hematologian laboratoriossa kahden tunnin kuluessa näytteenotosta arkipäivisin klo 13 mennessä. Tutkimus on tehtävä 4 h kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Verihiutaleiden toimintaa tutkitaan Platelet function analyzer PFA-100-laitteella kollageeni/adrenaliini- ja kollageeni/ADP-testeillä.

Veri kulkee ohuessa kalvossa olevan pienen reiän (150 um) läpi. Kun verihiutaleet joutuvat kosketuksiin kalvolla olevien aineiden kanssa, tämä käynnistää verihiutaleiden adheesion ja aggregaation ja vähitellen verenvirtaus pysähtyy. Mittaustuloksena ilmoitetaan aika, joka kuluu reiän tukkeutumiseen (verihiutaleiden aggregaatioaika sekunteina).

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Tulkinta

VASTAUS: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

TULKINTA:

Kollageeni/adrenaliini: Verihiutaleiden aggregaatioaikojen viitearvot 82-150 s

Von Willebrandin taudissa ja muissa primaarisen hemostaasin häiriöissä aggregaatioajat ovat pidentyneet

Kollageeni/ADP: Verihiutaleiden aggregaatioaikojen viitearvot: 62-100 s

Von Willebrandin taudissa ja muissa primaarisen hemostaasin häiriöissä aggregaatioajat ovat pidentyneet

Alle viitearvojen olevilla verihiutaleiden aggregaatioajoilla ei ole osoitettu olevan kliinistä merkitystä. Lievissä primaarisen hemostaasin häiriöissä verihiutaleiden aggregaatioajat voivat olla viitealueella.

Huomautukset

Tilaa samanaikaisesti myös tutkimus 2474 B-PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä.

Jos potilaalla on trombosytopenia (<150 x 109/l) tai matala hematokriitti (<0.35), verihiutaleiden aggregaatioaika pitenee, eikä tutkimus ole luotettava. Jos potilaalla on trombosytoosi (>500 x 109/l) tai korkea hematokriitti (>0.50), tutkimus ei ole luotettava. Uremia pidentää verihiutaleiden aggregaatioaikaa.