Pf/S-Adenosiinideaminaasisuhde

11087 Pt-ADA-Ind

Osatutkimukset

Pf-ADA
S -ADA

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Pleuriittien diagnostiikka

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1 ml pleuranestettä ja 1 ml seerumia. Vähäinenkin hemolyysi häiritsee määritystä. Näytteet säilyvät jääkaapissa 1 viikon, pakastettuna ainakin 1 kuukauden.

LÄHETYS: Pleuranestenäytteet ja seeruminäytteet lähetetään huoneenlämpöisinä.

Menetelmä

Kineettinen määritys

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Adenosiinideaminaasi on kaikissa kudoksissa esiintyvä entsyymi, joka osallistuu puriinien kataboliaan katalysoimalla adenosiinin muuttumista inosiiniksi ja deoksiadenosiinin muuttumista deoksi-inosiiniksi. Erityisen paljon ADA-entsyymiä on lymfaattisessa kudoksessa, ja sillä onkin keskeinen tehtävä lymfoidisten solujen erilaistumisessa. ADA:n puutos johtaa vaikeaan immuniteetin heikkenemiseen.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 1

Tulkinta

Pleuranesteen ADA-aktiivisuus kohoaa selvästi yli seerumitason tuberkuloosin aiheuttamassa pleuriitissa. Yli seerumitason olevia ADA-aktiivisuuksia on kuvattu myös empyeemassa ja reumaan liittyvässä pleuriitissa, kun taas muissa pleuriiteissa pleuranesteen ADA-aktiivisuus on matalampi kuin seerumin aktiivisuus.