Adalimumabi pitoisuusmääritys, seerumista

11091 S -Adalimu

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjesivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/2051