Adalimumabi vasta-ainemääritys, seerumista

11092 S -AdaliAb

Näyteastia

Seerumiputki 10 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki_ alle 10 AU/ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjesivu

vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/2067