PNH laaja tutkimus (punasolut, granulosyytiti, monosyytit), verestä

11100 B -PNH-La

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Yleistä

Näytteitä analysoidaan Huslabissa tiistaina ja torstaina. Tiistaina huslabissa analysoitava näyte otettava potilaalta maanantaina ja torstaina analysoitava näyte keskiviikkona.

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/20991.html