P -Kalsium, albumiinikorjattu

11162 P -Ca-albk

Osatutkimukset

P -Alb
P -Ca

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Kalsiumtasapainon seuranta, mm. lisäkilpirauhasen, munuaisten ja luuston sairaudet

Esivalmistelu

Paasto suositeltava.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Alle 2- vuotiailta 0.5 ml verta mikrogeeliputkeen. Voimakas hemolyysi häiritsee määritystä. Plasma säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

P -Alb: Fotometrinen (albumiinin ja bromikresolivihreän kompleksi) P -Ca: Kolorimetrinen. P -Ca-albk- tulos saadaan laskennallisesti seuraavalla kaavalla: P -Ca-albk = P -Ca + 0.02 x (41.3 - P -Alb)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Plasman kalsiumista noin 40 % on sitoutunut proteiineihin, lähinnä albumiiniin, ja 10% komplekseihin. Noin 50 % on ionisoituneena, joka on biologisesti aktiivinen muoto. Plasman kalsiumpitoisuutta säätelevät parathormoni, kalsitoniini ja D-vitamiini vaikuttamalla luustoon, imeytymiseen suolistosta ja reabsorptioon munuaisista. Veren kalsiumpitoisuuden fysiologinen vaihteluväli on hyvin pieni.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 6 v 2.15 - 2.7 mmol/l
6-10 v 2.05 - 2.7 mmol/l
11-15 v 2.15 - 2.7 mmol/l
aikuiset 2.15 - 2.51 mmol/l

Tulkinta

Viitevälit ovat samat kuin P -Kalsium -tutkimuksessa.

Ionisoitunut kalsium on kalsiumin fysiologisesti aktiivinen muoto. Mm. hypoalbuminemiapotilailla ja asidooseissa (esim. munuaisten vajaatoiminnassa) sekä keskosilla ionisoituneen kalsiumin pitoisuus (S -Ca-ion) antaa oikeamman kuvan kalsiumaineenvaihdunnan tilanteesta kuin kalsiumin kokonaispitoisuus. S-Ca-ion määritys vaatii kuitenkin näytteen pikaisen sentrifugoinnin, kylmäsäilytyksen ja analysoinnin 1 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Avohoitopotilailla kokonaiskalsiumin määritys on usein riittävä kalsiumtasapainon arviontiin.

Gadoliniumia sisältävät magneettitutkimusvarjoaineet voivat aiheuttaa virheellisiä kalsiumin mittaustuloksia. Jos munuaisfunktio on normaali, vaikutuksen kesto on muutamia tunteja.

Plasman kalsiumpitoisuus pitää suhteuttaa samanaikaiseen albumiinipitoisuuteen, koska elimistö pyrkii vakioimaan ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta. Tässä tutkimuksessa määritetään plasman kokonaiskalsium-pitoisuuden lisäksi albumiinipitoisuus ja kalsiumpitoisuus korjataan laskennallisesti kaavalla P -Ca-albk = P -Ca + 0.02 x (41.3 - P -Alb).

Paastonäytettä suositellaan, jos halutaan poistaa ravitsemuksen satunnainen vaikutus kalsiumpitoisuuteen.

Ks. tulkinnasta enemmän P-Kalsium.