Verensiirron haittavaikutusnäyte, verestä

11166 B -VerHait

Näyteastia

EDTA-putki 10 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: EDTA-verta 2 x 10 ml (lapsilta 1x5 ml EDTA), joka on otettu potilaasta verensiirron jälkeen.

LÄHETE: Ilmoitus (788) Verivalmisteen siirron aiheuttamasta vakavasta haittavaikutuksesta ja väärän verivalmisteen siirrosta (terveydenhuollon toimintayksikkö)

Katso alihankintalaboratorion sivut:

www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/04/haittavaikutukset.pdf

Yleistä

Katso lisätietoa haittavaikutuksien ilmoittamisesta kohdasta WWW-linkki.