Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, seerumista

11167 fS-Apot

Osatutkimukset

fS-LipoA1
fS-LipoB
fS-ApoB/A1

Esivalmistelu

Vähintään 10 tunnin paasto suositeltava

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/20705.html