GastroPanel -tutkimus, paastoplasmasta

11180 fP-GastPan

Osatutkimukset

P -Pepsin1
P -Pepsin2
P -PG1/PG2
P -HepyAbG
fP-Gastr17

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

www.yml.fi/tuotevalikoima/707.html