Asetoniaineet(kval), virtsasta

1122 U -Keto-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Diabeettisen ketoosin ja muihin sairauksiin liittyvien ketoosien seulonta.

Näyteastia

11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 10 ml virtsaa. Virtsanäyte jäähdytetään nopeasti ja toimitetaan välittömästi tutkittavaksi (alle 4 tuntia).

LÄHETYS: Virtsanäyte lähetetään kylmänä, oltava perillä 3 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Reagenssiliuska (nitroprussidikoe, reflektometrinen mittaus)

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Ketoaineet on yhteisnimi asetoasetaatille, 3-hydroksibutyraatille ja asetonille. Asetoasetaattia ja 3-hydroksibutyraattia syntyy maksassa rasvahappojen metaboloituessa epätäydellisesti. Asetonia syntyy spontaanin dekarboksylaation avulla asetoasetaatista. Virtsan ketoaineiden eritys lisääntyy sekä fysiologisessa että sairauksiin liittyvässä ketoosissa. Liuskakoe ei totea kvantitatiivisesti tärkeintä ketoainetta hydroksibutyraattia.

Ketoaineiden osoituskoe kuuluu osana virtsan kemialliseen seulontaan (U-KemSeul).

Tulkinta

Positiivinen tulos viittaa suurentuneeseen ketoaineiden (asetoasetaatti, asetoni) pitoisuuteen. Diabeettisessä ketoasidoosissa ketoaineiden eritys lisääntyy selvästi, lievemmin kohonneita arvoja voidaan nähdä mm. paastossa, anoreksiassa ja oksentelun yhteydessä.

Viite: Laffel L. Ketone Bodies: a Review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev 1999 15:412-26.

Huomautukset

Liuskamenetelmä reagoi ainoastaaan asetoasetaatille ja asetonille. Menetelmän herkkyysraja asetetikkahapolle on 50 mg/l (0.5 mmol/l). Asetonille menetelmä on vähemmän herkkä. Hydroksibutyraattia se ei totea lainkaan.

Virhelähteet: Kaptopriili, mesna (2-merkaptoetaanisulfonihapon Na-suola) ja muut sulfhydryyliryhmiä sisältävät aineet saattavat aiheuttaa väärän positiivisen reaktion. Fenyyliketonit ja ftaleeni-yhdisteet aiheuttavat koealueeseen punaisen värisävyn. Nämä eroavat kuitenkin selvästi ketoaineiden aiheuttamasta violetista värisävystä.