Estradioli, lapset, seerumista

11243 S -EstdioL

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl. Geeliputki ei sovi! Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä työpäivän aikana. Näyte säilyy jääkaapissa kolme vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
miehet, 20-60 v alle 0.13 nmol/l

Tulkinta

Estradioli määritetään ensisijaisesti immunokemiluminometrisellä menetelmällä. Käytettävä immunologinen menetelmä ei riitä lapsilla esiintyvien tai muuten matalien estradiolipitoisuuksien tarkkaan määrittämiseen. Tällaisia tilanteita ovat ennenaikaisen tai viivästyneen puberteetin lisäksi anoreksiatapaukset tai gynekologiassa, kun potilaan estradiolitaso halutaan hoidollisista syistä tarkasti kvantitoida (0,01-0,10 nmol/l)

S -EstdioL tutkimusta suositellaan alle 14 -vuotiaitten lasten estradiolpitoisuuden määrittämiseen ja tätä menetelmää täytyy käyttää rintasyöpäpotilailla, joilla on fulvestranttilääkitys (Faslodex). Tutkimus tehdään Huslabissa LC-MS/MS-tekniikalla. Tämä menetelmä on tarkoitettu matalien estradioli-pitoisuuksien määrittämiseen

Tutkimuksen ohjekirjasivu löytyy osoitteesta huslab.fi/ohjekirja/20823.html