Troponiini T, vieritutkimus, plasmasta

11332 P -TnT-VT

Indikaatio

Sydäninfarktin diagnostiikka ja sydänlihasvaurion toteaminen.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

5 ml hepariiniputki, ei geeliputki. Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia. Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin tai jäädyttää. Seerumi, plasma, kapillaariveri tai hepariinigeeliputkeen otettu näyte ei sovellu näytteetksi.

Menetelmä

Vieritutkimus

Tekotiheys

Päivittäin ma-pe

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki alle 50 ng/l

Tulkinta

Sydänperäinen troponiini T on sydänlihaksen proteiini, jota vapautuu verenkiertoon sydänlihaksen vaurioissa. Troponiini T-pitoisuus verenkierrossa nousee yleensä noin 3-4 tunnin kuluttua sydänlihasvauriosta ja se pysyy koholla jopa 2 viikkoa vaurion jälkeen.

Troponiini T-pitoisuuden viiteyläraja on 14 ng/l (pitoisuus, jonka alapuolelle jää 95% todennäköisyydellä 99% terveistä).

Tulkinta:

Tulos on positiivinen, jos TnT-pitoisuus on >50 ng/l. Tuloksena vastataan luku väliltä 50-2000 ng/l. Yli laitteen mittausalueen oleva positiivinen tulos vastataan lukuna >2000 ng/l. Vieritestin positiivinen tulos osoittaa todennäköistä sydänlihasvauriota ja liittyy kohonneeseen kuolleisuusriskiin. Positiivinen tulos suositellaan varmistettavaksi herkällä troponiinitestillä.

Tulos on ns. harmaalla alueella, jos TnT-pitoisuus on välillä 40-50 ng/l. Tulos on yli terveiden viiteylärajan ja indikoi mahdollista sydänlihasvauriota. Suositellaan tuloksen varmistamista joko herkällä troponiinitestillä ja/tai uuden näytteen ottamista 3 tunnin kuluttua tulonäytteen ottamisesta.

Tulos on negatiivinen, jos TnT-pitoisuus on <40 ng/l. Menetelmän herkkyys ei kuitenkaan riitä poissulkemaan lievää TnT-pitoisuuden nousua (välillä 15-39 ng/l) ja sydänlihasvauriota potilailla, joilla on sepelvaltimotautikohtaukseen sopivien oireiden alusta <12 tuntia. Tällaisilla potilailla suositellaan tuloksen varmistamista herkällä troponiinitestillä.