Hapan lipaasi, verestä

11390 B -LipaseA

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Epäily perinnöllisestä lysosomaalisen happaman lipaasin puutteesta johtuvasta kertymäsairaudesta.

Esivalmistelu

Tutkimus ei ole suoraan tilattavissa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä (apulaisylilääkäri Irina Nagy puh. 040 635 6290 tai erikoislääkäri Sanna Koskela puh. 040 724 4874).

Näyteastia

Näytekortti

Näytteen käsittelyohjeet

Ks. Verinäytteenotto näytekortille lysosomaalisten kertymäsairauksien diagnostiikassa -ohje (vain NordLab intrassa).

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus.

Yleistä

Harvinainen perinnöllinen lysosomaalisen happaman lipaasin puute voi ilmentyä Wolmanin tautina tai CESD (cholesterol ester storage disease, kolesteroliesterin kertymätauti) -tautina. Wolmanin taudissa entsyymiaktiivisuus puuttuu kokonaan, mikä johtaa varhaisella iällä alkavaan erittäin vaikeaan taudinkuvaan. CESD-taudissa taudinkuva on lievempi ja vaihtelevampi kuin Wolmanin taudissa johtuen residuaalientsyymiaktiivisuudesta.

Tulkinta

Laboratoriolääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon.

Huomautukset

Tutkimus ei ole suoraan tilattavissa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä (apulaisylilääkäri Irina Nagy puh. 040 635 6290 tai erikoislääkäri Sanna Koskela puh. 040 724 4874).