Lymfosyytit, CD4/CD8-suhde, bronkoalveolaarihuuhtelunesteestä

11400 Bl-LyCD4/8

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Keuhkosarkoidoosin epäily

Esivalmistelu

Näytteestä on ilmoitettava etukäteen Hematologian laboratorioon puh. 040 6356330

Näyteastia

Kierrekorkillinen purkki

Näytteen käsittelyohjeet

20-30 ml BAL-nestettä puhtaaseen purkkiin/putkeen.

Näyte säilyy huoneenlämmössä 60 min. Toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä mikäli perillä 30 min kuluessa ja jäähauteella mikäli perillä 30-60 min sisällä. Näytteen tulee olla virtausytometrialaboratoriossa klo 12 mennessä.

Oulaskankaan näytteisiin lisätään Oulaskankaan laboratoriossa IMDM-kasvatusliuosta purkki täyteen ja näyte lähetetään jäähauteella analysoitaviksi mahdollisimman pian (ei saa jäätyä). Näyte säilyy tällöin 12 tuntia jääkaappilämpötilassa ja näytteen tulee olla virtausytometrialaboratoriossa klo 12 mennessä. Mikäli näytettä ei voida toimittaa riittävän nopeasti virtaussytometrialaboratorioon ja tarvitaan pidempää säilyvyyttä, näyte siirretään mahdollisimman pian 50 ml:n putkeen jossa se sentrifugoidaan 300 x g 10 min. Supernatantti poistetaan varovasti (jätetään pohjalle vähän nestettä) ja sakka suspensoidaan hyvin IMDM-kasvatusliuokseen, jossa näyte säilyy 24 tuntia jääkaappilämpötilassa. Näin esikäsitelty näyte voidaan tarvittaessa analysoida seuraavana aamuna.

Menetelmä

Virtaussytometria fluoresoivia vasta-aineita käyttäen

Tekotiheys

arkipäivisin

Yleistä

BAL-nesteen lymfosytoosi on tavallinen löydös keuhkojen parenkyymisairauksissa. CD4/CD8 -lymfosyyttien suhteen määritystä BAL-nesteestä käytetään apuna lähinnä aktiivin sarkoidoosin diagnostiikassa, jossa suhde on tyypillisesti voimakkaasti kohonnut.

Tulkinta

Kirjallisuuden mukaan BAL-nesteen lymfosyyttien CD4/CD8-suhde on normaalisti 0.9-2.5. Mikäli BAL-nesteessä on selvä lymfosytoosi ja CD4/CD8-suhde on yli 4 , viittaa löydös vahvasti sarkoidoosiin (Meyer et al: An official american thoracic_ Am J respir (2012) 185(9):1004-1014).

Huomautukset

Näytteestä on ilmoitettava etukäteen Hematologian laboratorioon puh. 040 6356330.

Keuhkotuberkuloosiepäilyissä tutkimusta ei voida tehdä tartuntavaaran vuoksi.