Verikaasuanalyysi, teho, valtimoverestä

11429 aB-VKTeho

Osatutkimukset

aB-pH
B -Na
B -Cl
B -LaktTeh
aB-Ca-Ion
aB-Ca-I7.4
P -Gluk
B -AnGap
B -Hb-CO
B -Hb-Met
aB-pCO2
aB-pO2
aB-BE
aB-aHCO3
aB-Hb
aB-O2-Vol%
aB-HbO2Sat
B -K

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta. Methemoglobinemian ja häkämyrkytyksen diagnostiikka.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

LÄHETYS: Määritys on tehtävä välittömästi (15 minuutin sisällä näytteenotosta) tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen kylmägeelin avulla. Jääkaappilämpötilassa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. OYS:n ulkopuolelta näytettä ei voi lähettää.

Menetelmä

Näytteen pH, CO2-osapaine, natrium, kalium, ionisoitu kalsium ja kloridi mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine, glukoosi ja laktaatti määritetään amperometrisesti. Hemoglobiini (Hb), hiilimonoksidihemoglobiini (Hb-CO) sekä methemoglobiini (Hb-Met) määritetään spektrofotometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), anionivaje (AnGap), pH korjattu ionisoitu kalsium (Ca-I7.4), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä happisaturaatio (Hemoglobiini) (HbO2Sat) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.


Viiteväli:
aB -pH : 7.35 - 7.45
aB -pCO2 : 4.5 - 6.0 kPa
aB -BE : -2.5 - 2.5 mmol/l
aB -aHCO3 : 21 - 28 mmol/l
aB -pO2 : 11.0 - 14.4 kPa
B -AnGap : 8 - 16 mmol/l
aB -O2-Vol%: 16 - 23 %
aB-HbO2Sat : 94 - 98 %
B -Hb-CO : <3 % (tupakoimattomat)
B -Hb-Met : <3 %
B -K : 3.5 - 4.8 mmol/l
B -Na : 137 - 144 mmol/l
B -Cl : 99 - 109 mmol/l aikuiset
aB -Ca-I7.4: 1.15 - 1.27 mmol/l
B -LaktTeh : 0.5 - 1.7 mmol/l
P -Gluk : 4.2 - 6.0 mmol/l (paasto)
aB -Hb : 0 - 6 vrk 150-230 g/l
1 vk - 1 kk 150-200 g/l
2 kk - 1 v 100-136 g/l
2 - 4 v 106-136 g/l
5 - 8 v 110-139 g/l
9 - 12 v 113-143 g/l
13 - 15 v pojat 120-160 g/l
tytöt 113-145 g/l
naiset 117 - 155 g/l
miehet 134 - 167 g/l

B -Hb-CO ja B-Hb-Met tulosten tulkinnan osalta ks ko tutkimusten ohjekirjasivut.

HUOM. Happiosapaineen (pO2) viiteväli on terveiden työikäisten aikuisten viiteväli. Happiosapaine laskee jonkin verran iän myötä myös terveillä henkilöillä.

Huomautukset

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu.