Verikaasuanalyysi, lämpötilakorjattu, valtimoverestä

11431 aB-VKTemp

Osatutkimukset

aB-pH
B -Na
B -Cl
B -LaktTeh
aB-Ca-Ion
aB-Ca-I7.4
P -Gluk
B -AnGap
B -Hb-CO
B -Hb-Met
aB-pH(T)
aB-pCO2(T)
aB-pO2(T)
aB-T
aB-pCO2
aB-pO2
aB-BE
aB-aHCO3
aB-Hb
aB-O2-Vol%
aB-HbO2Sat
B -K

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Jäähdytetyn potilaan verikaasuanalyysi.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti. Ruiskussa tulee olla kirjattuna potilaan lämpötila.

LÄHETYS: Määritys on tehtävä välittömästi (15 minuutin sisällä näytteenotosta) tai näyte jäähdytetään heti näytteenoton jälkeen kylmägeelin avulla. Jääkaappilämpötilassa näyte säilyy edustavana enintään 30 min. OYS:n ulkopuolelta näytettä ei voi lähettää.

Menetelmä

Näytteen pH ja CO2-osapaine mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine ja laktaatti määritetään amperometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä lämpötilakorjatut parametrit saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.


Viiteväli:
aB -pH : 7.35 - 7.45
aB -pCO2 : 4.5 - 6.0 kPa
aB -BE : -2.5 - 2.5 mmol/l
aB -aHCO3 : 21 - 28 mmol/l
aB -pO2 : 11.0 - 14.4 kPa
aB -O2-Vol%: 16 - 23 %
B -LaktTeh : 0.5 - 1.7 mmol/l
aB -Hb : 0 - 6 vrk 150-230 g/l
1 vk - 1 kk 150-200 g/l
2 kk - 1 v 100-136 g/l
2 - 4 v 106-136 g/l
5 - 8 v 110-139 g/l
9 - 12 v 113-143 g/l
13 - 15 v pojat 120-160 g/l
tytöt 113-145 g/l
naiset 117 - 155 g/l
miehet 134 - 167 g/l

HUOM. Happiosapaineen (pO2) viiteväli on terveiden työikäisten aikuisten viiteväli. Happiosapaine laskee jonkin verran iän myötä myös terveillä henkilöillä.

Huomautukset

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu.