Verikaasuanalyysi, laaja, kapillaariverestä

11433 cB-VKLaaja

Osatutkimukset

cB-pH
P -Gluk
cB-pCO2
cB-BE
cB-aHCO3
B -K
B -Na
cB-Ca-IOn
cB-Ca-I7.4

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariinikapillaari

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: Kapillaariverinäytettä 175 µl verikaasu/elektrolyyttikapillaariin, joka suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä välittömästi (15 min kuluessa) tai näyte jäähdytetään välittömästi näytteenoton jälkeen.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Menetelmä

Näytteen pH, CO2-osapaine, natrium, kalium ja ionisoitu kalsium mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. Glukoosi määritetään amperometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3) sekä pH korjattu ionisoitu kalsium (Ca-I7.4) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Usein kliinisissä tilanteissa häiriöt ovat ylläolevien sekamuotoja ja tuloksia täytyy tulkita kliinisen tilan ja muiden laboratoriokokeiden perusteella.

Ihopistonäyte (eli kapillaarinäyte) on lähinnä arterioliverta, jonka edustavuus riippuu potilaan näytteenottokohdan ihoverenkierron edustavuudesta ja näytteenoton onnistumisesta.


Viitevälit:
cB -pH : 7.35 - 7.45
cB -pCO2 : 4.5 - 6.0 kPa
cB -BE : -2.5 - 2.5 mmol/l
cB -aHCO3 : 21 - 28 mmol/l
B -K : 3.5 - 4.8 mmol/l
B -Na : 137 - 144 mmol/l
aB -Ca-I7.4: 1.15 - 1.27 mmol/l
P -Gluk : 4.2 - 6.0 mmol/l (paasto)