Verikaasuanalyysi, laaja, keskuslaskimoverestä

11436 zB-VKLaaja

Osatutkimukset

zB-pH
B -Na
vB-Ca-Ion
vB-Ca-I7.4
P -Gluk
zB-pCO2
zB-pO2
zB-BE
zB-aHCO3
vB-Hb
zB-O2-Vol%
zB-HbO2Sat
B -K

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Happo-emästasapainon ja kudoshapetushäiriöiden toteaminen ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Ca-titrattu Li-hepariiniruisku 1,7ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 1,7 ml (1,7 ml:n ruikussa minimi täyttötilavuus 1,0 ml) tai 1,5 ml (1,5 ml:n vastasyntyneille tarkoitetussa PICO70-ruiskussa minimi täyttötilavuus 0,5 ml) verta verikaasu/elektrolyyttiruiskuun, johon ei saa jäädä ilmaa. Ruiskun pää suljetaan ilmatiiviisti.

Määritys on tehtävä välittömästi (15 min kuluessa) tai näyte jäähdytetään välittömästi näytteenoton jälkeen.

LÄHETYS: Kylmägeelin välissä tunnin sisällä näytteenotosta. Näytettä ei lähetetä OYS:n ulkopuolelta.

Näytteet keskuslaskimosta ottaa hoitava yksikkö.

Menetelmä

Näytteen pH, CO2-osapaine, natrium, kalium ja ionisoitu kalsium mitataan potentiometrisesti spesifisten elektrodien avulla. O2-osapaine ja glukoosi määritetään amperometrisesti. Hemoglobiini (Hb) määritetään spektrofotometrisesti. Emäsylimäärä (BE), aktuaalibikarbonaatti (aHCO3), pH korjattu ionisoitu kalsium (Ca-I7.4), hapen tilavuusosuus (O2-Vol%) sekä happisaturaatio (Hemoglobiini) (HbO2Sat) saadaan laskennallisesti.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Verikaasuanalyysilla voidaan selvittää elimistön hapetustilaa (hapen ja hiilidioksidin osapaineet) ja happoemästasapainoa, josta näkyy hengityksen ja munuaisten toiminnan sekä muun aineenvaihdunnan tasapaino. Verikaasuanalyysillä on siten käyttöä useiden sairauksien päivystysdiagnostiikassa ja tehohoidossa.

Tulkinta

Happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa neljään pääluokkaan: metabolinen asidoosi ja alkaloosi ja respiratorinen asidoosi ja alkaloosi. Laskimoveren happo-emästasapainon määrittämisellä ei voida tutkia hengityksen osuutta.


Viiteväli:
zB -pH : 7.32 - 7.42
zB -pCO2 : 5.0 - 6.7 kPa
zB -pO2 : 4.0 - 6.1 kPa
zB -BE : -2.5 - 2.5 mmol/l
zB -aHCO3 : 22 - 29 mmol/l
zB -O2-Vol%: 13 - 18 %
zB-HbO2Sat : 70 - 80 %
B -K : 3.5 - 4.8 mmol/l
B -Na : 137 - 144 mmol/l
vB -Ca-I7.4: 1.15 - 1.27 mmol/l
P -Gluk : 4.2 - 6.0 mmol/l (paasto)

Huomautukset

Merkittäviä virhelähteitä määrityksissä ovat: 1) Väärä näytteiden säilytys tai kuljetus. 2) Väärä näytetilavuus/antikoagulanttisuhde. 3) Ilmakuplat näyteruiskussa. Mikäli näyteruiskussa on ilmakuplia, ei näytettä analysoida. 4) Näytteessä olevat hyytymät aiheuttavat vääriä tuloksia tai analysointi epäonnistuu. 5) Riittämätön kanyylin huuhtelu (ns. hukkanäyte). 6) CVK:n pintamateriaalit (antikoagulantti ja antimikrobinen aine) voivat vaikuttaa virheellisesti tuloksiin, erityisesti Ca-ion pitoisuuteen.