B -Globotriaosyylisfingosiini

11475 B -LysoGL3

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Fabryn taudin seuranta

Näyteastia

Näytekortti

Näytteen käsittelyohjeet

Ks. Verinäytteenotto näytekortille lysosomaalisten kertymäsairauksien diagnostiikassa -ohje (vain NordLab intrassa).

Menetelmä

Alihankintana teetettävä tutkimus.

Yleistä

Fabryn tauti on X-kromosomissa vallitsevasti periytyvä kertymäsairaus. LysoGL3-määritystä käytetään Fabryn taudin seurannassa.

Tulkinta

Laboratoriolääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon.