Bakteeri, aerobinen lajimääritys

1149 -BaktLm

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Nordlab Oulun aluelaboratorion ulkopuolisessa laboratoriossa eristetyn aerobibakteerikannan tunnistus ja tarvittaessa herkkyysmääritys.

Esivalmistelu

Kliiniset tiedot sekä jo tiedossa olevat laboratoriotunnistustestien tulokset tulee merkitä Mikrobiologian ja immunologian tutkimusten lähetelomakkeeseen: www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet

Näytteen käsittelyohjeet

Eristetty bakteerikanta puhdasviljelmänä maljalla ja/ tai bakteerin kuljetusputkessa. Kuljetus mikrobiologian laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

Menetelmä

Tarvittavat mikrobiologiset tunnistus- ja herkkyysmääritysmenetelmät.

Tekotiheys

arkipäivisin (ma-pe)

Tulkinta

Näytteestä vastataan tunnistettu mikrobi ja (tarvittaessa) sen mikrobilääkeherkkyys.

TULOKSET VALMIINA: Tutkimusaika vaihtelee kannasta riippuen. Tulokset ovat yleensä valmiita 2 - 14 vuorokaudessa.