Bakteeri, viljely, aivo-selkäydinnesteestä

1154 Li-BaktVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Bakteerimeningiitin aiheuttajan etsintä likvorinäytteestä.

Esivalmistelu

Mikrobiologian ja immunologian tutkimusten lähetelomake www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/lahetteet-ja-lomakkeet Lähetteessä tulee mainita seuraavat asiat: Kliininen diagnoosi, näytteenlaatu, näytteenottopaikka, mikrobilääkehoito (sekä ennen näytteenottoa että sen jälkeen aloitettu), mahdollinen immunosupressio ja perussairaudet , sekä lähettäjän yhteystiedot (myös puhelinnumero).

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Likvorinäyte otetaan punktioneulasta suoraan muoviputkeen (keltakorkkinen muoviputki, pakattu 5 kpl eriin Minigrip-pusseihin, OYS:n keskusvaraston tilauskoodi 305018B), joka on sisältä steriili. Huom! kumikorkkiset lasiputket eivät sovellu tähän tutkimukseen. Putki avataan tehdassteriilit hanskat kädessä juuri ennen näytteen ottamista. Näytteen saamisen jälkeen putki suljetaan välittömästi ja huolella, ettei se vuoda. Putkeen kiinnitetään tutkimuspyyntötarra ja se suljetaan Minigrip-pussiin. Näytemäärä aikuisilta vähintään 0.5 ml (mielellään 1 ml), lapsilta vähintään 5 tippaa.

Likvoria suositellaan otettavaksi muutama tippa myös suoraan huoneenlämpöiselle suklaamaljalle (maljoja tilattava mikrobiologian laboratoriosta. Maljat suljetaan ja kansi teipataan kiinni. Maljan pohjaan (ei kanteen) liimataan tutkimuspyyntötarra. Mikäli näytettä ei saada vuorokauden sisällä laboratorioon, laitetaan näytettä myös objektilasille gram-värjäystä varten sekä geelikuljetusputkeen likvorin bakteeriviljelyä varten.

Näytteen säilytys: putket huoneenlämmössä (max 1 vrk), maljat hiilidioksidikaapissa +35 C tai lämpökaapissa hiilidioksidiolosuhteissa (kynttiläpönttö tai hiilidioksidikehitin).

Mikäli samalla pyydetään muitakin likvoritutkimuksia kuin bakteeriviljely, niitä varten pitää ehdottomasti ottaa näyte eri putkeen.

Menetelmä

Värjäys ja viljely aerobi- ja anaerobiolosuhteissa.

Kasvavat bakteerit tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritykset.

Tekotiheys

Viljely joka päivä (ma-su).

Tulkinta

Bakteerilaji mikrobilääkeherkkyysmäärityksineen. Positiivisista värjäys- ja/tai viljelylöydöksistä konsultoidaan hoitavaa lääkäriä myös puhelimitse.

TULOKSET VALMIINA: Värjäystulos valmis samana päivänä kun näyte tulee mikrobiologian laboratorioon. Alustavat viljelytulokset valmiina 1-2 vrk:ssa. Lopulliset viljelytulokset 7-10 vrk:ssa.

Huomautukset

Näyte on otettava, mikäli mahdollista, ennen mikrobilääkehoidon aloittamista. Aloitettu hoito ei kuitenkaan saa estää yritystä viljellä bakteeri likvorista. Veren bakteeriviljely tulee ottaa samassa yhteydessä kuin likvori-näytekin. Mykobakteerin aiheuttamaa meningiittiä epäiltäessä on erikseen pyydettävä ko. värjäys-, viljely- ja nukleiinihapon osoitus-tutkimukset ( -TBNHO,-TBVI).

Jos samasta likvorista halutaan myös virus-PCR-tutkimuksia, ne tulee ehdottomasti ottaa suoraan erilliseen putkeen, joka suljetaan huolellisesti, eikä sitä kontaminaatioriskin vuoksi saa avata ennen kuin tutkimusta suorittavassa laboratoriossa.

Huom! Li-BaktVi tutkimus sisältyy automaattisesti Li-MibNhO-tutkimukseen.

VIRHELÄHTEET: Mikrobilääkitys ennen näytteenottoa. Näytteen laadun huononeminen ylipitkän kuljetuksen aikana. Näytteen kontaminoituminen näytteenoton yhteydessä. Suklaamalja viljelyssä vanhentunut suklaamalja.