B -Siklosporiini A, massaspektrometrinen

11615 B -CyA-MS

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Syklosporiinihoidon seuranta

Esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

EDTA-putki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Vähintään 1 ml hyvin sekoitettua EDTA-verta. Lapsilla käy ihopistonäyte EDTA-Microtainer -putkeen, vähintään 300µl verta.

NÄYTEEN SÄILYVYYS: Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä. Näyte säilyy kokoverenä seitsemän päivää jääkaappilämpötilassa. Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään tätä kauemmin, se tulee pakastaa (-20 C).

LÄHETYS: Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä. Mikäli kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Mikäli näyte on pakastettu, se lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektometria.

Tulokset ovat vertailukelpoisia immunosuppressanttien tulostasoon HUSLABin kanssa. Menetelmämme perustuvat saman valmistajan (Chromsystems) kalibraattoreihin. Tulostasoa tullaan myös vertaamaan säännöllisesti HUSLABin kanssa.

Tekotiheys

Arkipäivisin

Tulokset valmiina

Analysoivaan laboratorioon klo 10 mennessä saapuneiden näytteiden tulokset vastataan klo 14-15 välillä. Klo 10 jälkeen tulevat näytteet analysoidaan seuraavana arkipäivänä.

Yleistä

Syklosporiinit ovat ryhmä sienistä peräisin olevia syklisiä peptidejä, joilla on immunosuppressiivinen vaikutus. Tällä hetkellä ainoa käytössä oleva on 11 aminohapon syklosporiini A. Sen keskeisin käyttöalue on immunosuppresanttivaikutus, hylkimisreaktioiden ehkäisy luuydin- ja elinsiirroissa. Syklosporiinin ja takrolimuksen solunsisäinen vaikutusmekanismi on samankaltainen. Molemmat heikentävät soluvälitteistä immuniteettia estämällä kalsineuriini-entsyymin toimintaa sitoutumalla T-lymfosyytteihin.

Syklosporiini imeytyy vaihtelevasti, 20 - 50 %:sti ruoansulatuskanavasta. Huippupitoisuudet veressä todetaan n. 1 - 4 tuntia suun kautta otetun annoksen jälkeen. Ruokailu vaikuttaa syklosporiiniin hyötyosuuteen. Eliminaation puoliintumisaika on noin 20 tuntia, mutta siinä on suuria yksilöllisiä eroja. Ilmeisesti syklosporiinin suuresta lipofiilisyydestä johtuen verisolujen syklosporiinipitoisuudet ovat moninkertaisia verrattuna plasmapitoisuuksiin. Syklosporiini metaboloituu maksassa ja suurin osa metaboliiteista erittyy sappeen. Syklosporiini on toksinen munuaisille ja maksalle. Toksisuus on annoksesta riippuvainen. Raja terapeuttisen ja toksisen vaikutuksen välillä ei ole selväpiirteinen ja riippuu syklosporiinihoidon käyttöindikaatiosta.

Tulkinta

Kokoveren syklosporiinipitoisuuden tavoitetaso vaihtelee indikaatiosta ja hoidon vaiheesta riippuen alueella 50 - 500 µg/l (minimipitoisuus ennen seuraavaa annosta). Lääkeainepitoisuuden tulee korreloida potilasryhmään, hoidon vaiheeseen ja potilaan kliiniseen tilaan. Potilastuloksia tulkittaessa hoitavan lääkärin tulee lisäksi huomioida käytetty lääkeannos, näytteenottoajankohta sekä mahdolliset muut lääkkeet.

MS-menetelmä on spesifisempi kuin immunokemiluminometrinen menetelmä, ja se mittaa vain muuttumatonta lääkeainetta (viite 1).

Huomautukset

Pyydämme huomioimaan, että hoitoalueella yksittäisten potilaiden näytteissä +/- 20% tulostasoeroa peräkkäisissä mittauksissa ei välttämättä ole perusteltua tulkita kliinisesti merkittäväksi, koska se mahtuu tutkimuksen viitemuutosrajojen sisälle (viitteet 1-3). Näissä tapauksissa suosittelemme tarvittaessa kontrollointia uudella näytteellä NordLabin laboratoriossa. Tarvittaessa kliinikko voi konsultoida tutkimuksen vastuulääkäriä, joka voi antaa suosituksia tuloksen tulkintaan.

Mikäli kliinikko päättää CyA-lääkityksen annosmuutoksesta, suositeltu minimi uudelleentestaus ajankohta on 3-5 vrk annosmuutoksesta. Tänä aikana lääkeaineen metabolia tasaantuu (viitteet 1-2).

1. Seger C, Shipkova M, Christians U, et al. Assuring the Proper Analytical Performance of Measurement Procedures for Immunosuppressive Drug Concentrations in Clinical Practice: Recommendations of the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Immunosuppressive Drug Scientific Committee. Ther Drug Monit. 2016:38(2):170-189.

2. Oyaert M, Brandt I, Vermeersch P, Desmet K, Vanstapel F, Pauwels S. Practical approach for medical validation of therapeutic drug monitoring results. Clin Chem Lab Med. 2016:54(3):e97-e100

3. Bugdayci G, Oguzman H, Arattan HY, Sasmaz G. The use of reference change values in clinical laboratories. Clin Lab. 2015:61(3-4):251-257.