Pt-ASAT/trombosyytit-indeksi

11674 Pt-APRI

Osatutkimukset

P -ASAT
B -Trom

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Maksan fibroosin ja kirroosin seulonta tai todennäköisyyden arviointi esimerkiksi virushepatiitin yhteydessä.

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml ja EDTA-putki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

P -ASAT- näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Lieväkin hemolyysi kohottaa virheellisesti tuloksia. Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lisää Pt-APRI- näytetarra litium-hepariiniputkeen.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

B -Trom- näyte: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. B-Trom säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä tai 36 tuntia jääkaapissa.

LÄHETYS: EDTA-verinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 vrk:n sisällä näytteenotosta, muutoin kylmänä.

Menetelmä

P -ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. B -Trom: Impedanssimittus.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

APRI on P-ASAT ja B-Trom tuloksiin perustuva laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä erityisesti virushepatiittien yhteydessä.

Laskukaava: APRI = (P -ASAT -tulos / P -ASAT -viiteyläraja)*100 / B -Trom -tulos

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
aikuiset alle 0.5

Tulkinta

ASAT/trombosyytti-indeksin (APRI:n) kasvaessa merkittävän fibroosin ja kirroosin todennäköisyys kasvaa.

Merkittävä maksafibroosi on epätodennäköinen kun APRI <0,5 ja todennäköinen kun APRI >1,5.

Vaikea maksafibroosi ja kirroosi on todennäköinen kun APRI on yli 1,0.

Mahdollinen maksafibroosi ja -kirroosi tulee varmistaa muilla menetelmillä.

Hepatiitti C-potilaita käsittävässä meta-analyysissa raja-arvon <0,5 sensitiivisyys oli 74% ja spesifisyys 49% eli positiivinen uskottavuusosamäärä oli 1,45 ja negatiivinen 0,53. Vastaavasti raja-arvon >1,5 sensitiivisyys oli 37% ja spesifisyys 93% eli positiivinen uskottavuusosamäärä oli 5,29 ja negatiivinen 0,68. Testillä oli siis hyvä positiivinen uskottavuusosamäärä raja-arvolla >1,5, eli positiivinen tulos suurentaa merkittävän maksafibroosin ennakkotodennäköisyyttä.

Samassa meta-analyysissa raja-arvon >1,0 sensitiivisyys oli 61% ja spesifisyys 64% vaikealle maksafibroosille eli positiivinen uskottavuusosamäärä oli 1,69 ja negatiivinen 0,61. Kirroosille sensitiivisyys oli 76% ja spesifisyys 72% raja-arvolla >1,0 eli kirroosin positiivinen uskottavuusosamäärä oli 2,71 ja negatiivinen 0,33. Maksakirroosin ennakkotodennäköisyyteen testillä on toisin sanoen vain vähäistä vaikutusta.

Terveysportin diagnostiikkalaskuria voi hyödyntää taudin todennäköisyyden arviointiin testituloksen jälkeen jos taudin ennakkotodennäköisyys on arvioitu.

Viitteet: Lin ZH ym. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: An updated meta-analysis. Hepatology 2011:53:726-736. Uhari M. Diagnostisten testien tunnusluvut ja niiden käyttö. Duodecim 2004:120:935-41.