Pt-NAFLD Fibrosis Score

11687 Pt-NFS

Osatutkimukset

P -ASAT
P -ALAT
B -Trom
P -Alb

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointi. Tutkimusta suositellaan käytettäväksi toisen linjan tutkimuksena silloin kun FIB-4 tutkimuksen tulos on ns. harmaalla alueella (kts. tutkimus Pt-FIB-4, nro 11682).

Näyteastia

Li-hepariini-geeliputki 5 ml ja EDTA-putki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

P -Alb, P -ALAT ja P -ASAT- näyte: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Lieväkin hemolyysi kohottaa virheellisesti ASAT- tuloksia. Plasma säilyy 3 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lisää Pt-NFS- näytetarra litium-hepariiniputkeen.

LÄHETYS: Plasmanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

B -Trom- näyte: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. B-Trom säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä tai 36 tuntia jääkaapissa.

LÄHETYS: EDTA-verinäyte lähetetään huoneenlämpöisenä 1 vrk:n sisällä näytteenotosta, muutoin kylmänä.

Menetelmä

P -ALAT ja P -ASAT: Fotometrinen, IFCC:n suosituksen mukaan. P -Alb: Fotometrinen, bromokresolipurppura. B -Trom: Impedanssimittus.

Tekotiheys

Päivittäin

Yleistä

NFS on rasvamaksatautiin liittyvän merkittävän fibroosin todennäköisyyden arviointiin käytettävä indeksi.

Laskukaava: NFS = -1.675 + 0.037 x ikä (vuosissa) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 1.13 x IFG/diabetes (kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 x ASAT/ALAT suhde - 0.013 x B-Trom (E9/l) - 0.066 x albumiini (g/l)

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
aikuiset alle 0.676

Tulkinta

Merkittävä maksafibroosi on todennäköinen kun NFS on >0,676.

Maksafibroosi on epätodennäköinen seuraavissa tilanteissa: Potilas on 35-65-vuotias ja NFS <-1,455 Potilas on yli 65-vuotias ja NFS <0,12

NFS tuloksen ollessa harmaalla alueella eli 35-65-vuotiailla -1,455-0,676 ja yli 65-vuotiailla 0,12-0,676, merkittävää maksafibroosia ei voida poissulkea.

Mahdollinen maksafibroosi tulee varmistaa muilla menetelmillä.

Tulkinnassa voi hyödyntää Käypä hoito -suosituksen vuokaaviota: www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50123b.pdf

Raja-arvolla >0,676 edenneen maksafibroosin positiivinen uskottavuusosamäärä on 11,55 ja negatiivinen 0,77. Tällä raja-arvolla testin positiivinen tulos suurentaa merkittävästi taudin todennäköisyyttä. Raja-arvolla <-1,455 edenneen makrafibroosin positiivinen uskottavuusosamäärä on 3,14 ja negatiivinen 0,32. Tällä raja-arvolla testi muuttaa siis vain kohtalaisesti taudin todennäköisyyttä.

Terveysportin diagnostiikkalaskuria voi hyödyntää taudin todennäköisyyden arviointiin testituloksen jälkeen jos taudin ennakkotodennäköisyys on arvioitu.

Viitteet: Sun ym. Comparison of FIB-4 index, NAFLD fibrosis score and BARD score for prediction of advanced fibrosis in adult patients with non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis study. Hepatology Research 2016:46:862-70. Käypä hoito: Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), julkaistu 8.1.2020.