Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä

1170 Li-B2Miglo

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Non-Hodgkin- ja Hodgkin-lymfoomien ja myelooman seuranta ja ennusteen arviointi.

Näyteastia

Steriili kierrek. muoviputki 7 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 0.5 ml selkäydinnestettä. Selkäydinneste säilyy 1 verk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Selkäydinnestenäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli se on perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunotubidimetrinen.

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa

Tulokset valmiina

Viikon kuluessa

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Se muodostaa osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa glomerulussuodoksen mukana nopeudella, joka vastaa jnkv. kreatiniinin puhdistumaa. Suurin osa reabsorboidaan proksimaalisissa tubulussoluissa, sen takia vain pieni määrä erittyy virtsaan.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
alle 1 kk 0 - 3000 µg/l
1-2 kk 0 - 2500 µg/l
3 kk-19 v 0 - 1000 µg/l
20-59 v 0 - 1500 µg/l
yli 60 v 0 - 2000 µg/l

Tulkinta

Pitoisuudet voivat suurentua maligniteettien yhteydessä, joissakin tulehdustaudeissa ja autoimmuunitaudeissa.

Huomautukset

Menetelmämuutos 31.05.2021 alkaen. Uuden määritysmenetelmän myötä tulostaso nousee viitealueen yläpuolella olevalla pitoisuustasolla.