Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista

1171 S -B2Miglo

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Seerumista lymfoproliferatiivisten kasvainten diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta tai lähetettäessä 1 ml seerumia. Seerumi säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 2 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

LÄHETYS: Seeruminäyte lähetetään huoneenlämpöisenä mikäli ne ovat perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 2 vrk:n kulueesa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä

Immunoturbidimetrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulokset valmiina

Seuraavana arkipäivänä

Yleistä

Beeta-2-mikroglobuliini on pieni proteiini, jonka molekyylipaino on n. 12 000. Se muodostaa konstantin kevytketjun osan MHC I-molekyyleissä, jotka kompleksoituvat elimistölle vieraiden peptidiketjujen kanssa. Kaikki elimistön tumalliset solut tuottavat sitä. Osa beeta-2-mikroglobuliinista erittyy solunulkoiseen nestetilaan, ja eliminoituu sieltä pääasiassa glomerulussuodoksen mukana nopeudella, joka vastaa jnkv. kreatiniinin puhdistumaa. Suurin osa reabsorboidaan proksimaalisissa tubulussoluissa, sen takia vain pieni määrä erittyy virtsaan.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
kaikki 0.6 - 3 mg/l

Tulkinta

Glomerulusfunktion ollessa normaali suurentuneet seerumipitoisuudet korreloivat mm. lymfoproliferatiivisten sairauksien (lymfooma, krooninen lymfaattinen leukemia, myelooma) aktiivisuuteen. Seerumipitoisuudet voivat suurentua myös muiden tuumoreiden, maksasairauksien ja tulehdusten yhteydessä. Seerumipitoisuuksien suurentuessa noin kaksinkertaiseksi munuaisten resorptiokynnys ylittyy ja beeta-2-mikroglobuliinia alkaa ilmaantua enenevässä määrin myös virtsaan.

Seerumin ja virtsan beeta-2-mikroglobuliinitasot suurentuvat munuaisinsuffisienssin yhteydessä. Jos glomerulusfunktio on normaali, suurentuneet virtsapitoisuudet voivat viitata proksimaaliseen tubulusvaurioon. Verrattuna beta-2-mikroglobuliiniin alfa-1-mikroglobuliinin eritys on herkempi ja varhainen tubulussolujen vaurioiden markkeri.

Huomautukset

Menetelmämuutos 31.05.2021 alkaen. Tuloksiin liitetään 6 kk ajan lausunto: Uuden määritysmenetelmän myötä tulostaso nousee jopa 40 % viitealueen yläpuolella olevalla pitoisuustasolla.