TP53-, NOTCH1 ja SF4B1-geenien mutaatiotutkimus KLL:ssa, verestä

11744 B -KLLmutD

Näyteastia

CPT-putki 8 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

webohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/14193.html