Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, plasmasta, paastotilassa

11783 fP-Apot

Osatutkimukset

fP-LipoA1
fP-LipoB
fP-ApoB/A1

Näyteastia

Li-hepariiniputki 5 ml

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu

huslab.fi/ohjekirja/20708.html